Полезна информация

Начало » Полезна информация
Полезна информация2020-04-01T15:43:43+02:00

Превод и легализация на диплома за средно образование

Превод и легализация на диплома за средно образование е необходим, когато вече сте получили образованието си, и желаете да кандидатствате в университет в друга държава. Този документ може да послужи и за издаване на шофьорска книжка или за наемане на работа. Съществува разлика при легализацията на документи, издадени в чужбина, и такива, издадени в България, които ще се ползват в друга страна. Важно ! Обърнете внимание дали сте подписали дипломата си на указаното за това място ! Ако е необходимо, ще направим нотариално-заверено копие вместо Вас ! За признаване на шофьорска книжка, издадена в чужбина, която искате да ползвате в България, е необходимо освен превод, да се направи заверка на подписа на преводача пред нотариус. Документи за легализация, издадени в България, се приемат само на хартиен носител. Документи за легализация, издадени в чужбина, могат да бъдат изпратени по електронен [...]

Медицински преводи и легализация на документи и епикризи на добри цени

Извършването на медицински преводи е изключително отговорна задача - жизнено важно е всеки един такъв текст да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат да доведат до фатални последици. Ние от "Арто транслейшънс" ООД предлагаме услугата медицински преводи и осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от лекар, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени. Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки. Редакцията и корекцията не [...]

Превод и легализация на годишна данъчна декларация

Годишната данъчна декларация съдържа информация за получени доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. Годишната данъчна декларация обикновено се превежда на друг език, когато дружеството има чуждестранни партньори или е подразделение на чуждестранна група. Когато фирма, регистрирана в България, желае да участва в обществена поръчка в друга страна или обратното, годишната данъчна декларация е част от тръжната документация, която задължително трябва да бъде преведена. Този документ обикновено се превежда при данъчна проверка, одити, счетоводна справка, или при кандидатстване за кредит, когато е необходимо да бъдат доказани доходи на фирмата. Възможно е за доказване на финансови резултати за дадено юридическо или физическо лице да бъдат изискани други документи – отчет за приходи и разходи, годишен счетоводен баланс, документ за наличие или липса на задължения. Годишната [...]

Превод на договор за наем

Превод на договор за наем - поръчай онлайн Кое налага нуждата от превод на договор за наем от български на чужд език? Преводът на договор за наем е неизменна част от документите, задължителни за издаването на разрешения за пребиваване на чужденци в Република България. Пребиваването може да бъде продължително, постоянно или дългосрочно. Този документ обикновено се превежда устно пред нотариус и няма нужда от легализация. Свържете се с нас, за да обсъдим ситуацията Ви, и да Ви дадем най-добра цена за устен превод. Какво трябва да направи всяко чуждестранно лице, наемащо квартира? Наемодателят или упълномощеното от него лице заедно с наемателя и преводач посещават нотариус. Четири страни са ангажирани в подписването на договор за наем – хазяин, квартирант, преводач и нотариус, и е удачно да се направи предварителна уговорка на срещата. Отдавна работим съвместно с добър нотариус и можем [...]

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Поръчай превод на инструкция за употреба ! Технически превод на инструкции и ръководства за употреба - цени Агенция „Арто“ предлага технически превод на инструкции и ръководства за употреба. Голям дял от поръчителите на нашите услуги са именно вносители на техника от чужбина. Извършваме и превод на инструкции за експлоатация от български на чужд език, който се налага по-рядко, тъй като износът на родни производители на чуждия пазар е в по-малък размер отколкото вноса. До момента сме превеждали инструкции за употреба на машини от шивашката промишленост, химическата промишленост, добивната промишленост и др., както и на уреди от битовата техника - съдомиялни машини, перални, печки, микровълнови печки, ютии и др. Добрият превод на продукта или услугата, която предлагате, е Вашата визитна картичка. Преводът трябва да бъде поднесен на разбираем и лесен за потребителя език, в същото време да е изключително [...]

Легализация на документи за придобиване на българско гражданство

Направете запитване Превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец „Арто транслейшънс“ ООД e професионалната и експертна агенция за специализирани услуги в областта на преводите и легализацията, а отскоро и с разширено портфолио, включващо допълнителни дейности, представляващи предимно юридическо, лексикално и техническо съдействие при подаване на документи, извършване на справки, съставяне и валидиране на удостоверения и други, включително и пред нотариус. В нашата богата гама от услуги вече предлагаме и превод и легализация на документи за придобиване на българско гражданство от чужденец. Това е сравнително сложна процедура, изискваща не само перфектни познания по български език, които не винаги са налице при чужденците, пребиваващи на територията на нашата страна, но и запознаване със законовата рамка на условията и конкретните стъпки в целия процес. Ние от агенция „Арто транслейшънс“ ООД сме на ваше разположение както за [...]

Превод на договор

Поръчай превод на договор ! Превод на договор Превод на договор е много търсена и често извършвана от нас услуга. Договорът представлява съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения. Договорът може да бъде сключен между физически и/или юридически лица. Някои видове споразумения задължително се сключват пред нотариус, а когато едно или повече лица са чуждестранни граждани, на място трябва да има осигурен преводач. С предварителна уговорка можете да разчитате на нашите услуги за преводач при нотариус. Видовете услуги, които предлагаме, са превод на: Договор за наем Договор на трудов договор/договор за работа Договор на договор за кредит/заем Договор на договор за покупко-продажба на недвижим имот Договор на договор за покупко-продажба на МПС Договор за комунални услуги (A1, Теленор, Vivacom и други мобилни оператори, ток, вода) и [...]

Превод на документи за кандидатстване и възстановяване на разходи за лечение в чужбина

WhatsApp - съобщение Skype - съобщение Поръчай превод на документи за кандидатстване и възстановяване на разходи за лечение в чужбина ! Превод на документи за лечение в чужбина.  Здравноосигурените лица в България имат право да получат медицинско обслужване извън границите на страната. То би могло да бъде предварително планирано или не, като на българските граждани се предоставя възможност да кандидатстват за пълно или частично финансиране от страна на държавата. В България административните органи, които са обвързани с издаването на решения за финансиране на лечение в чужбина са три: Комисия за лечение в чужбина към Министерството на здравеопазването; Център „Фонд за лечение на деца"; Национална здравноосигурителна каса. Комисията за лечение в чужбина подпомага лица над 18 години, като осигурява медицински услуги, попадащи извън обхвана на задължителното здравно осигуряване. Министерството на здравеопазването поема финансирането на лечения, които [...]

Икономически преводи

Поръчай превод на икономически документи ! Икономически преводи от преводаческа агенция АРТО. За да бъдат успешни, съвременните бизнес организации трябва да се състезават на глобалния пазар и да преодоляват присъстващите езикови и културни различия. В такава комплексна среда еднократният превод не е достатъчен. Фирмите за превод и легализация ще станат ценен партньор в стремежа за разрастване, предлагайки първокласни бизнес и икономически преводи, придружени с важни културни и езикови съвети, които ще помогнат за увеличаване както на доходността, така и на разбирането на нуждите на клиентите. В ожесточената конкуренция на глобалния пазар хората се нуждаят от всяко едно предимство, за да промотират или продадат продукта или услугата си. Това е особено важно  ако сега стартирате на нови пазари или с нови сегменти и артикули. Икономическите преводи съдържат множество термини . Въпреки че в този тип текстове граматическата структура на изреченията [...]

Преводи на счетоводни документи, баланси и фактури.

Поръчай превод на счетоводни документи ! Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста. Преводът на счетоводно-финансови документи се счита за един от най-сложните.  Той трябва да е изпълнен с особена точност, съблюдавайки нормативните актове на дадена страна, нужния стил и финансова грамотност. Необходимо е следването на стриктни стандарти за отчетност при превода на данъчни и счетоводни документи, както и финансови документации. Дори малка грешка, неправилно или двусмислено тълкуване на даден термин, може да създаде сериозен проблем, дори да доведе до финансови загуби. Специалистите преводачи, които извършват превод на счетоводни документи, в т. ч. счетоводния баланс, задължително трябва [...]

Юридически преводи

Поръчай превод на юридически документи ! Превод на юридически документи. Юридически преводи. Силно изразената международна интеграция, белязана с наситени и разнообразни взаимоотношения между хора с различни националност, култура и език, води до все по-засилено търсене на преводи на специализирани текстове. Сред тях едни от най-често срещаните и трудни за извършване са юридическите документи. Най-просто казано, юридическият превод се отнася до превода на текст, използван в правната система. Списъкът с правни документи, подлежащи на превод, е необятен и би могъл да включва например: правилници, съдебни решения, договори и споразумения, удостоверения за раждане, завещания, законодателни актове, годишни финансови отчети, тръжна документация, банкова документация и много други. Характерно при изготвянето на преводи в тази област е, че в процеса на работа трябва да се вземат предвид множество външни фактори, като езиковата бариера, културните различия със съответните за тях социални специфики, богатото [...]

Експресен превод на документи

Направете запитване за експресен превод Защо да изберете експресен превод на документи от „Арто транслейшънс“ ООД: 10 причини за да поръчате експресен превод на документи Ние предлагаме експресен превод на документи на огромен брой чужди езици и със сигурност, дори и най-редкия според вас попада в този списък! Ние можем да се справим и с най-кратките, поставени от вас срокове! Ние винаги се съобразяваме с персоналните изисквания на своите клиенти и подхождаме индивидуално към всяка постъпила поръчка! Нашият екип е с доказал се през годините опит и професионално отношение! Нашите услуги са изцяло легални, защото разполагаме с всички необходими и изисквани от закона за упражняване на дейностите, лицензи и разрешителни. Всеки превод – включително и експресен на документ – минава през щателна проверка от различен от първоначалния му преводач. Това се прави с цел гаранция за перфектно свършена работа [...]

Легализация на диплома от чужбина

Направете запитване Легализация на диплома от чужбина Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на даден официален документ. Тя се изисква от такива документи, които ще се ползват за предназначените в реквизитите си цели в рамките на териториите на чужди, различни от България страни или по принцип, в страни, различни от страната, в която е издаден документът. Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”. Тя се отнася винаги единствено и само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи. Дипломата като документ за завършено образование в дадена степен, специалност и т.н. е такъв тип документ, който изисква легализация, в случай че нейният притежател ще я ползва извън рамките на страната, където е завършил образованието си. За легализация на диплома можем да говорим не само при [...]

Заверка чрез апостил и неговата цена

Поръчай заверка чрез апостил ! На 30 април 2001 г. в Република България влиза в сила подписаната през 1961 г. Хагска конвенция, чиято основна идея е да облекчи процеса по легализация на документи, представяни извън границите на издаващата страна. Тя предвижда въвеждане на единен способ за удостоверяване на публични актове и документи, а именно чрез апостил. Апостилът представлява унифицирана заверка, освобождаваща документа, за който е предназначен, от всякакви последващи форми на легализация в страната на издаване, както и във всички други страни по конвенцията. Той не предоставя информация относно достоверността на документа и качеството на неговото съдържание, а гарантира истинността и удостоверява автентичността на печатите и подписите/марките поставени върху него от съответните длъжностни лица. Според изискванията на Хагската конвенция, апостилът се поставя директно на гърба на самия документ или върху отделен „алонж“ прикрепен към него посредством лента, лепило [...]

Преводи и легализация на документи

Поръчай превод и легализация ! Преводи и легализация Какво  е преводи и легализация? Нужни ли са ми превод и легализация или ми трябва само превод? Мога ли сам да преведа дипломата си? Какво представлява преводът от лицензирана преводаческа агенция? Какво е лицензирана преводаческа агенция? Каква е разликата между легализиран, лицензиран, оторизиран и официален превод? А какво е превод на официални документи? Толкова много въпросителни. И толкова много отговори в Интернет, че най-вероятно вече се объркахте! Срещали сте тези и подобни наименования, но не знаете кое какво е? Всеки от вас е превеждал и легализирал документ поне веднъж в живота си или на всеки от вас му предстои. Ако не е, то всеки има поне един роднина или приятел в чужбина, който трябва да преведе и легализира документите си. Сега ще се опитам да ви изясня кое понятие за [...]

Превод на CV

Поръчай онлайн превод на CV ! Превод на CV (автобиография) Оформяне на CV (автобиография) А ти искаш ли по-добра работа? Работодател - аз не съм твой враг, аз съм твой приятел! Преди въобще не се замислях как ще напиша своето CV. Не ме интересуваше, че тук-там пропускам някоя запетая; а когато искаха от мен мотивационно писмо, копирах готови от интернет. Някога, когато бях на 19, дори не знаех как се прави таблица в Word. Пък и самият Word имаше по-малко възможности. Днес мога да дам и гледната си точка през погледа на работодател. Във времена като днешните, фирмените имейли се пълнят с повече писма от кандидатстващи за работа отколкото с такива от клиенти. Мислиш ли, че имам време да чета всички тях? А замислял ли си се каква е една от причините никога да не ти се [...]

Превод на английски език

Поръчай превод на английски език ! Агенцията предлага стандартен, бърз и експресен превод на английски език, в зависимост от поставените от клиента срокове на изпълнение. “Арто транслейшънс” ООД е утвърдена на българския пазар преводаческа агенция, продължаваща да печели доверие с оптимална бързина на осъществените преводи и безупречно качество.   Когато става дума за лични, банкови или фирмени документи, или пък специализирани текстове на техническа, медицинска или юридическа тематика, компромисът с качеството на преводите от български на английски език е изключен. Прецизността на осъществения превод е от съществена важност за успеха на начинанието, за което ви е нужен съответният документ или текст. Когато става дума за преводи на официални документи, наложително е осъщественият превод да бъде безупречно коректен и прецизен, спазвайки се нужната терминология в съответната сфера. Можете да поръчате превод на английски и за свидетелства за съдимост, служебна бележка [...]

Заверка на документи пред нотариус

WhatsApp - съобщение Skype - съобщение Поръчай заверка на документи пред нотариус ! В своето богато портфолио от услуги фирма „Арто транслейшънс“ ООД надлежно включва всичко необходимо от езиков и юридически план за вашите лични и бизнес дела. Нашите услуги са насочени едновременно и към физическите, и към юридическите лица. Целта ни е максимално да обхванем голям брой услуги, които да са ви в помощ както за използване в нашата страна и в Европейския съюз, така и в държавите извън него. Наред с преводите и легализацията като основополагащи дейности в „Арто транслейшънс“ ООД ние предлагаме и заверка на документи пред нотариус . Тази услуга изисква задължителни юридически познания, поради което обръщайки се към специализирана агенция за целта, вие можете да бъдете сигурни, че тя щя бъде извършена качествено, навременно и най-вече в съответствие с действащите правни [...]

5 причини да изкараме курс по чужд език

Курс по чужд език Ако се опитате да накарате десетгодишното си дете или петдесетгодишната си майка да се запишат на курс по чужд език, най вероятно ще ви бъде зададен въпроса: „Защо ми е да го правя?“. Причините ще са различни, но ползата ще е голяма. Представям ви пет основни положителни ефекта от един потенциален курс: 1. Подобряване на общата култура – дори и да се окаже, че езикът не е вашата сила и не научите кой знае колко, то поне ще имате някакъв набор от думи, с който да вземате по-пълноценно участие в разговорите с чужденци занапред;   2. Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда – независимо дали е на десет или петдесет години, в един определен момент от живота  на човека му се налага да работи. В случая на десетгодишното дете сертификатът за овладян чужд език [...]

Цената на образованието

Цената на образованието За бъдещите студенти е важно това, че започва един нов етап от техния живот. Ново място, с нови приятели. Развълнувани са също и техните родители, но за тях е по-важно да осигурят материално децата си, за да се чувстват добре и да не се лишават поне от най-необходимите неща. Информацията, която предстои да прочетете, ще бъде в голяма полза на родителите да разберат колко ще струва образованието на техните деца. Един от най-предпочитаните университети от български и чуждестранни студенти в страната е Софийският университет „Свети Климент Охридски”. Първото нещо, което прави един студент е разбира се, е да се насочи към дадена специалност, в която иска да се развива. Софийският университет предлага 100 специалности, разпределени в 16 факултета. Годишната такса за обучение в зависимост от специалността, която е избрана, варира от 340 лева до 925 лева. [...]

Превод на удостоверение за раждане

Поръчай превод на удостоверение за раждане !   Регистриране на раждане в Република България на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи. ● Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на удостоверение за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България. ●  Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в [...]

Предпечатна подготовка на преводи

Поръчай предпечатна подготовка на преводи ! Предпечатна подготовка на преводи Многоезиковата предпечатна подготовка на преводи е една от последните фази при извършването на услугата превод. Нейната роля е решаваща, тъй като от облика на документ зависи дали той ще получи нужното внимание и съответно дали ще изпълни своето предназначение. Като преводаческа агенция, която цени високо своите клиенти и се стреми да задоволи всички техни потребности, АРТО ТРАНСЛЕЙШЪНС осигурява завършено портфолио от услуги. То включва както осъществяването на професионални преводи, така и изпълнението на предпечатна подготовка и графичен дизайн. Ние от преводаческа агенция АРТО притежаваме необходимите човешки ресурси, инструменти и опит, за да реализираме всеки Ваш проект в срок, съобразявайки се изцяло с Вашите изисквания. Нашият екип е съставен изцяло от доказали се на международната сцена преводачи, експерти в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка, редактори и ИТ [...]

Видове превод

Поръчай превод ! Видове преводи В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които да му помогнат по посока на по – качествен и прецизен завършек на работата. Всеки преводач сам осигурява техниката и софтуера с които е решил да работи. От важно значение също така е да познава в детайли необходимите за работата му текстообработващи програми, да притежава разнообразни набори от речници и изобщо всичко, което би му помогнало за един отличен краен резултат. Естествено писменият преводач трябва да разполага преди всичко с компютър – той е неговият основен инструмент за [...]

Превод на турски език

Направете запитване Превод на турски език „Арто транслейшънс“ е специализирана агенция за преводи и легализация със значителен опит, завидна конкуренция и изключително достъпни и ниски цени. Ние предлагаме коректно отношение, индивидуален подход към все клиент, а също така и спазване на срокове, дори при изключително спешни поръчки и експресни заявки. Разполагаме с екип от достатъчно на брой и винаги подготвени за нови предизвикателства преводачи за превод на турски език. Те са талантливи, отзивчиви за вашите нужди, а също така и с нужната специализация за различните типове преводи. В тази връзка, трябва да бъдете сигурни и уверени, че използвайки преводаческите услуги на фирма „Арто транслейшънс“, вие ще намерите точния преводач за вашата конкретна задача, официален документ, рекламен материал, техническо средство или художествен текст. Сред служителите ни има експерти във всяка област, включително и в сферата на правото, медицината, техниката, [...]

Превод и легализация на диплома за висше образование

Поръчай превод и легализация на диплома за висше образование ! Този документ е от Втора група документи. Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимката. Подписи на директор и ректор. Да няма поправки по дипломата . Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение) Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница) При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие на удостоверение на имената, удостоверение за граждански брак или лична карта. Стъпки за превода на документа и такси : Държавна такса за Министерство на образованието ,младежта и науката –МОМН Фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието младежта и науката –МОМН Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на [...]

Как да намалим разходите за писмени преводи ?

Направете запитване Как да намалим разходите за писмени преводи ? Много често преводаческите агенции не са запознати с изискванията или целят да спечелят повече от клиентите си. Ние работим винаги и само в полза на клиентите си, защото са ни скъпи, и ще ви споделим с вас 4 прости правила за това как да намалите значително разходите си за преводачески услуги. Правило № 1: Отделете повече време за превод! Неекспресните и неспешни преводи обикновено струват с около 100 % повече от тези направени в разумен срок. Предоставете материалите за превод по-рано, оставете на агенцията повече време. Не правете нищо в последния момент! Правило № 2: Не легализирайте излишно документи! Легализация винаги може да се направи в последствие! Попитайте в изискващата институция или фирма дали ще ви бъде необходима легализация! Това можете да разберете само от мястото, на което ще [...]

Превод на научна публикация

Поръчай превод на научна публикация ! Превод на научна публикация Науката в най-общ смисъл представлява систематизирано знание, придобито чрез задълбочено изучаване на физическия свят. С цел това знание да достигне до съответната заинтересована аудитория, резултатите от научните изследвания биват публикувани в различни академични периодики като все по-често се налага да бъдат превеждани от един език на друг. Преводът на текст на чужд език е предизвикателен процес, съпроводен от редица трудности. Те са породени както от спецификите в лексиката и граматиката на езика, така и от особеностите и предназначението на самия текст. В конкретния случай, тъй като научните публикации съдържат важни изследвания и резултати, те са насочени към по-специализирана публика. Тези трудове се отличават със своята характерна структура и оформление, и с богатата терминология, която присъства в тях. Високото качество на превода им зависи не само от съвършеното владеене [...]

Превод на автобиография CV

Поръчай превод на CV ! Професионално CV означава "да бъдеш или да не бъдеш" на пазара на труда Искате да работите за чуждестранна фирма? Заминавате да работите в друга държава? Преводът на CV и автобиография при такива случаи е необходим. Ако искате да се представите добре пред чуждестранен работодател, възползвайте се от услугите на нашите преводачи. CV-то е прекалено важен документ за самостоятелното му написване без напреднали умения по даден език и чужда култура. Без помощта на професионалист много рядко можете да забележите дребни грешки, които могат да Ви дисквалифицират при кандидатстване. Ние ще преведем съдържанието на Вашето мотивационно писмо и автобиография. Професионалият превод ще Ви помогне да направите добро първо впечатление на потенциалния работодател. Когато става въпрос за превод на CV, буквалният превод никога не е прецизен. Автибиографията следва да е локализирано и пригодено съобразно страната, за която кандидатствате и [...]

Превод на удостоверение за семейно положение

Поръчай превод на удостоверение за семейно положение !   Този документ е от Първа група на езикови преводи. При документ,който е издаден в България,следва да бъдат спазени следните оформления : ● Оригинал с правоъгълен печат за чужбина от общината Стъпки за преводa на удостоверение за семейно положение и такси : ● Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) ● Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката) ● Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) . Срок за изпълнение на поръчката : ● Консулски отдел на МВнР (КО) - обикновена поръчка – 4 работни дни - бърза поръчка – 2 работни дни - експресна поръчка – 1 работен ден [...]

Превод на свидетелство за съдимост

Поръчай превод на свидетелство за съдимост ! Превод на свидетелство за съдимост Свидетелството за съдимост е официален документ от 1-а група, който често се изисква при кандидатстване за работа, както в България, така и в чужбина. Когато трябва да послужи зад граница, съответно трябва да е преведен и легализиран на езика на целевата страна, в която ще бъде използван. Като официален документ, този тип свидетелство трябва да бъде преведено в професионална преводаческа агенция, от заклет преводач и ако е нужно да бъде легализиран от съответната държавна институция. Ние от „Арто“ имаме дългогодишен опит в извършването на подобни преводи на високо ниво. Разполагаме с добри професионални кадри с умения във всички сфери на превода, включително и официалните преводи на повечето световни езици. Стъпки за превод на свидетелство за съдимост: 1. Представяне на оригинал, издаден от районния съд по месторождение. [...]

Превод на документи пред нотариус от заклет преводач

WhatsApp - съобщение Skype - съобщение Заяви присъствие на заклет преводач пред нотариус Превод на документи пред нотариус от заклет преводач „Арто транслейшънс“ ООД е агенция за преводи, легализация и допълнителни юридически и преводачески услуги, която разполага с богата гама от услуги за вашите бизнес и лични нужди. Практиката ни е наложила правилото своевременно да следим за новите законодателни промени, за да може своевременно да отговорим на тези нужди и да бъдем в помощ на своите клиенти. Такава нова промяна, например, се появи в началото на 2018 година с „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“, чл. 21а, ал. 1. Според нея даден чуждестранен документ, който ще се ползва на територията на страната изисква превод от заклет преводач, тоест не всеки преводач, може да се извърши самия превод, а също така и [...]

Езиково обучение за заминаване в чужбина

Езиково обучение в АРТО Езиково обучение със системата New English File (NEF) е учебна система на издателство Oxford University Press, разработена за обучение на студенти. Тя включва в себе си общо четири нива: 1. elementary; 2. pre-intermediate; 3. intermediate; 4. upper-intermediate; Системата има за цел да предостави на студентите един напълно нов и интересен начин за изучаване на английски език, комбиниращ в себе си съвременни текстове и ситуации от ежедневието подкрепени от голям на брой упражнения. Основната цел на обучението е овладяване на езика на ниво комуникация в реална среда, покриващо изискванията на общата европейска езикова рамка. Всяко едно от нивата на курса се състои от седем отделни модула, а всеки модул е разделен на три урока. В началото на всеки от уроците има ясно поставени цели за постигане в следните 3 насоки – граматика, лексика и произношение. Всеки урок има [...]

Технически преводи

Направете запитване Технически преводи „Арто транслейшънс“ ООД e професионалната и опитна агенция за преводи и легализация, на която категорично можете да разчитате. В нашето богато портфолио от стандартни и специализирани услуги ние сме включили всичко необходимо както от класическо естество от гледна точка на честота на заявки от потребителите, така и по-нестандартни дейности, които да отговорят на вашите индивидуални и бизнес нужди. Ние разполагаме с всички необходими ресурси – включително и човешки – за да се справим както с по-нетрадиционни задачи, така и в срок, винаги на високо ниво, от изключително качество и с подход на разбиране към своите клиенти. Освен стандартни преводи и преводи на официални документи, можете да поръчате от „Арто транслейшънс“ ООД и технически преводи. Обикновено, те са насочени към нашите корпоративни клиенти, но съществуват и случаи, в които поръчка за технически преводи може да е [...]

Превод и легализация на документи за заминаване в Канада

Превод на документи за заминаване в Канада ! Превод на документи за заминаване в Канада Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили? Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 канадски долара. Визата е с давност от три години, през които кандидатът спокойно има право да работи в страната. В случай, че съпругата/съпругът придружават кандидата, таксата скача двойно. Отделно се заплащат и допълнителни 100 долара, ако ще пътуват и деца. Издаването на виза е възможно само при определен минимум от точки – т.е на базата на точкова система се определя това дали кандидатът ще бъде одобрен [...]

Превод и легализация на документи за кандидатстване в Англия

Поръчай превод на документи за висше образование в Англия ! В над 300 университета и колежа във Великобритания се реализира висшето образование на студентите, избрали да следват там. Въпросните учебни заведения предлагат на своите възпитаници над 50 000 образователни и професионални направления. Университетското образование е с продължителност от около три - четири години след завършване на гимназия. Както и в България, степените за придобиване на висше образование са три – бакалавър, магистър и доктор. Три години е срокът на обучение за степен бакалавър, докато в Шотландия този срок е удължен с една година. За магистър пък подготвителният срок е в рамките на една година след завършване на бакалавърската степен. Кандидатстването за постъпване в английските университети и колежи се извършва чрез специално създадена организация UCAS - иначе казано това е служба, която се занимава с документи и кандидатстване в колежи [...]

Професия преводач

Кандидатствай онлайн като изпратите автобиография във формата за контакт ! Задавали ли сме си въпроса какво точно представлява професията „преводач“ и какво всъщност се изисква от хората, които я упражняват? Да, със сигурност най – важното условие е перфектното владеене на даден език. Тук обаче бих искала да обърна внимание не само на характеристиките на професията, но и на условията за нейното практикуване. Законът предвижда възможността всяко лице, получило образование или определена квалификация да бъде обявено за т. нар. „ заклет“ преводач, начислен към дадена преводаческа агенция. В България обаче няма как заклетият преводач да работи на свободна практика – трябва задължително да практикува дейността си посредством преводаческа агенция. И тук е мястото да се уточни какво всъщност значи заклет преводач и как се става такъв. Съществуват няколко възможни варианта, благодарение на които едно лице може да стане заклет [...]

Превод на меню за ресторант

WhatsApp - съобщение Skype - съобщение Поръчай превод на Вашето меню ! Преводът на меню за ресторант, готварски книги и меню на заведения на пръв поглед изглежда лесна работа. Менюто на заведение -  лист хартия със списък от продукти и ястия, а готварските книги, може да се разглеждат като книги, които съдържат рецепти и набор от съставки с лесни инструкции.Това е доста измамно! Ние превеждаме кулинарни книги, менюта за заведения и рецепти в продължение на много години и считаме такава работа за сложна. В нашата преводаческа агенция има трима кулирнарни преводача, които могат да се справят с превода на меню. Ястието в менюто следва да информира клиента за неговото съдържание, както и същевременно с това да звучи апетитно. Това не винаги е лесно за постигане, поради наличието на разнообразни кулинарни и езикови капани. Например, при [...]

Какво е официален превод ?

Поръчай официален превод ! Сигурно се питате какво е официален превод. Официален превод е всеки превод, който е извършен на фирмена бланка от оторизирана за това агенция, и също така е подписан от преводач, който жаргонно наричаме "заклет". Защо ми е необходим официален превод ? Преводът на документи при определени случаи (дори такива, които няма да подлежат на легализация) се извършва от преводачи, които имат подписана декларация на преводача, че няма да извършат неверен превод. Подписът им върху документа гарантира верността на превода. Защо трудът на такива преводачи е по-скъп ? Защото всеки от тях, за да бъде признат като такъв от Външно министерство, трябва да има точно определено образование - филология по езика, езикова гимназия с този език, както и успех не по-нисък от 4.50. Офис в град Пловдив, ул. „Княз Александър I-ви“, № 35, ет. 2 моб: 0876 [...]

Превод и легализация на диплома

Поръчай превод и легализация на диплома ! Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки за превод и легализация. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и САЩ). Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома? Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация. Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството [...]

3 важни причини да изберем онлайн преводи

Поръчай онлайн превод ! На всеки човек му се е налагало да използва източници от чужд език, за да свърши някаква своя работа, или пък да преведе личен документ.  Спомня те ли си, колко досадно беше обикалянето по агенции, неудобството от питането за цени? Аз, да! За щастие, сега разполагаме с поне по един компютър в дома или на местоработата си и онлайн услугите са достъпни за всеки. Онлайн преводите пестят време ! – Така е, защото изпращате своят документ в електронен вариант до имейл office@arto.bg на агенцията за превод и легализация и те го получават за броени секунди. Ние имаме строги правила за изпълняване на поръчка за онлайн преводи и се справяме изключително бързо за да може клиента отново да ни потърси следващия път когато му се наложи.  Достъпни са ! – Само ви трябва интернет връзка, собствен [...]

Превод на сертификат за съответствие

Поръчай превод на сертификат за съответствие ! В закона за техническите изисквания към продуктите  -> глава първа (общи положения)-> чл. 4а, -> (2), който гласи : „Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или  за указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по  чл.7 и/или мерките по прилагането по  чл. 26а“ Кои са лицата по ал. 1 – това са производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл.7 и/или мерките по прилагането на  чл.26а, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация. Какво гласи чл.26  ал. 3- Когато документите по ал.1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара  могат да поискат [...]

Съдействие за подаване на документи за Зелена карта 2021

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ. За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания: Кандидатът  трябва да е от държава с право на участие в лотарията за зелена карта. Страна с право на участие в повечето случаи се тълкува като страната, в която кандидатът е роден. Дори и кандидатът да не е роден в страна с право [...]

Как да намалим разходите за преводи?

Поръчай превод и легализация ! По-евтини преводи как ? Каквато и услуга да ползва, всеки от вас се е сблъсквал с този въпрос - "Как да плати по- малко?". Повечето фирми всъщност целят "да им платим повече". Истината е, че в превода, както и във всеки друг бранш, има начини, по които можем да намалим значително разходите си. Но разбира се, освен хората, занимаващи се с това, няма кой друг да ни го каже. Правило номер 1 Предвидете си повече време за превод! Колкото по-бързо искате превода, толкова по-скъпо ще ви излезе. Пък и тук важат следните правила - "бързата работа срам за майстора", а "експресните преводи се освобождават от редакция". Тъй че има вероятност да платите огромна сума пари за превод, пълен с грешки, само защото не сте задвижили нещата малко по-рано. При превода специфичното е, че [...]

Обучение по чужд език

Обучение по чужд език Сигурно сте чували да наричат света едно голямо село. Макар и доста опростена, тази фраза може да бъде отнесена в пълна степен към 21 век, като тенденцията е в бъдеще нациите да се стремят към все по-ясно изразена глобализация и отваряне на националните граници.В такава динамична макросреда овладяването на чужд език се превръща не просто в пожелателна дейност, а в абсолютно задължителна. Преди само две десетилетия чуждите езици са били задължителни единствено за високоинтелигентните и ерудирани хора, занимаващи се с политика, икономика или литературни преводи. За нашите родители езикът въобще не е стоял на дневен ред. Днес действителността е коренно различно и те много добре съзнават своята изостаналост. Времето е друго – ако не владееш език, възможностите пред теб силно се стесняват. Губиш шанса да работиш или следваш в чужбина, губиш шанса да срещаш различни [...]

Нива на езиково познание. Ситуацията в България.

Според системата CEF ( Common European Framework of Reference) съществуват шест официално признати нива на езиково познание: 1. Ниво А1 – начално ниво, отразяващо наличие на общи познания за съответния език; 2. Ниво А2 – досредно ниво, което предполага способност за водене на ежедневен разговор и набор от често срещани фрази; 3. Ниво В1 – средно ниво, характеризиращо се с способност за справяне в стандартни ежедневни ситуации, способност за изказване на мнения и мисли, както и умение за структуриране на текст на съответния език; 4. Ниво В2 – напреднало средно ниво, което изисква разбиране на непознат чуждоезиков текст, използване на терминология в собствената професионална област. За В2 е характерно по-подробно и аргументирано изграждане на теми, изказване на мнения и участие в дискусии отколкото за В1; 5. Ниво С1 – напреднало ниво, включващо способност за откриване на основен и скрит смисъл [...]

Какво предлага агенция за преводи АРТО ?

Поръчай превод и легализация ! „Арто” е лицензирана преводаческа агенция,  която от самото си начало се стреми да  отговори на нуждите на своите клиенти. Фирма  “Арто” предлага официални преводи, услуги по заверки и легализации на лични и фирмени документи във всички институции и посолства. Предлага също превод на художествена литература, на интернет блогове, страници и други софтуерни продукти. Извършва също общи преводи и преводи в техническата, юридическата и медицинската сфера. „Арто” предлага и устни преводи- симултанен,  консекутивен. Придружават и асистират при пътуване. Провеждат преводи и чрез телефонен  или в скайп разговор. Изпълняват  услуги като копирайтинг и локализация на уебсайтове. Фирмата е мобилна и дори не е необходимо да се ходи до офиса, нейните служители са винаги близо до вас чрез интернет достъпа. Можете да си стоите у дома или в офиса и да изпълните своите преводачески задачи по скайп [...]

Легализация на удостоверение за семейно положение

Поръчай легализация на удостоверение за семейно положение ! Ако документът е издаден в България, трябва да носи правоъгълен печат от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, където се заверява преводът. Документ издаден в България: Оригинал с правоъгълен печат от чужбина от общината Такса държавна за Консулски отдел на МВнР - КО Такса фирмена за Консулски отдел на МВнР - КО Такса за превод на документа (зависи от вида ,сложността и броя страници) Документи ,издадени от чужда страна: Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки [...]

Превод и легализация на пълномощно

Поръчай превод и легализация на пълномощно ! Всеки познава поне един човек, на когото в даден момент се е наложило да управлява чуждо превозно средство, който не е имал възможност пряко да уреди взаимоотношенията си с банка или не е успял да присъства лично на среща, за да сключи сделка. Във всички тези случаи, а и в много други, се появява необходимост от издаване на пълномощно. Пълномощното представлява писмено изявление, чрез което едно лице овластява друго такова да го представлява и да действа от негово име и за негова сметка в страната, в която се издава документът, и/или в друга държава. Във втория случай, за да бъде признато това пълномощно на чужда територия, то следва да бъде преведено на съответния език и в повечето случаи – легализирано съгласно надлежния ред. В тази връзка, много важна стъпка преди да [...]

Превод и легализация на документи за работа в Германия

Поръчай превод и легализация на документи за работа в Германия ! Регистрация и установяване Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”. Търсене на работа в Германия Гражданите на България могат да работят с “Разрешение за работа - ЕС” на територията на Германия след осъществяването на пазарен тест. След 12-месечно осигуряване в Германия въз основа на трудов договор, българските специалисти [...]