Блог

Начало » Блог
Блог 2017-04-30T18:12:28+00:00

юли 2016

Превод на автобиография CV

By | юли 16th, 2016|Categories: Без категория|

Професионално CV означава "да бъдеш или да не бъдеш" на пазара на труда Искате да работите за чуждестранна фирма? Заминавате да работите в друга държава? Преводът на CV и автобиография при такива случаи е необходим. Ако искате да се представите добре пред чуждестранен работодател, възползвайте се от услугите на нашите преводачи. CV-то е прекалено важен документ за самостоятелното му написване без напреднали умения по даден език и чужда култура. Без помощта на професионалист много рядко можете да забележите дребни грешки, които могат да Ви дисквалифицират при кандидатстване. Ние ще преведем съдържанието на Вашето мотивационно писмо и автобиография. Професионалият превод ще Ви помогне да направите добро първо впечатление на потенциалния работодател. Когато става въпрос за превод на CV, буквалният превод никога не е прецизен. Автибиографията следва да е локализирано и пригодено съобразно страната, за която кандидатствате и търсите работа. Вместо да получите превод на Вашия документ, който да е "дума по дума", нашите експерти-преводачи винаги търсят такъв начин да презентират Вашата квалификация, който да привлече вниманието на работодателя. CV и автобиография - има ли разлики? Това, по което се различава CV и автобиография е дължината на текста. Докато CV-то побира в рамките на най-много 2 страници Вашите умения, опит и образование, автобиографията е по-дълъг и по-детайлен документ. CV-то е първото нещо, което вижда потенциалния работодател преди да Ви телефонира за интервю. Добре преведеното CV ефективно ще подчертае Вашата квалификация и опит, които позитивно ще повлияят на Вашата кандидатура за определена длъжностна позиция. Ние ще преведем Вашето CV и автобиография съобразно дадената дестинация, към която сте се насочили. Затова ако [...]

Превод на счетоводни документи, баланси и фактури.

By | юли 10th, 2016|Categories: Без категория|

Превод на счетоводни документи. Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста. Преводът на счетоводно-финансови документи се счита за един от най-сложните.  Той трябва да е изпълнен с особена точност, съблюдавайки нормативните актове на дадена страна, нужния стил и финансова грамотност. Необходимо е следването на стриктни стандарти за отчетност при превода на данъчни и счетоводни документи, както и финансови документации. Дори малка грешка, неправилно или двусмислено тълкуване на даден термин, може да създаде сериозен проблем, дори да доведе до финансови загуби. Превод на счетоводни документи Специалистите преводачи, които извършват превод на счетоводни документи, в т. ч. счетоводния баланс, задължително трябва да имат икономическо образование, отлично да за запознати с всички тънкости относно съставянето и превода на отчети, баланси, данъчни декларации и много други. В най-общ смисъл, икономическия превод, това е превод на счетоводни, финансови, инвестиционни и банкови документи, различни изследвания в областта на икономиката и финансите, декларации и делова документация. Към днешна дата, икономическият превод е не по-малко търсен от юридическия. Излизането на различни фирми на международни пазари, създаването на международни корпорации, привличането на чуждестранни инвеститори, провеждането на международни одити и различни статистически изследвания, свързани със съставянето на огромно количество документация, доведе до необходимостта от превод на множество чужди езици. Активното развитие на банковата сфера, влиянието на чуждестранния капитал и компании, както и [...]

Превод на договор

By | юли 6th, 2016|Categories: Без категория|

Превод на договор Преводът на договори, това е ефективност и нова правна осведоменост при реализирането на фирмените интереси на чуждестранните пазари. При превода на договори най-важно е качеството, което се изразява в степента на познания и опита на преводачи-юристи, преводачи с майчин чужд език и заклети преводачи. Качеството най-общо се заключава в конкретиката и широкото познаване на правната терминология, защитавайки едновременно с това интересите на клиентите. превод на договор Преводът на договор е най-популярният документ от правната тематика. В съвременния свят постоянно и непрекъснато се установяват бизнес отношения и се сключват договори с чуждестранни партньори. Съществува огромно разнообразие от видове договори за превод от гледна точка на областта и езика. Всеки превод от правна тематика изисква абсолютна точност на изпълнение, за да може преведеният текст максимално да съответства на оригинала. Преводът на договор се отнася към юридическа тематика на преводите, което също така обуславя неговите особености. Подобно на другите правни текстове, при превода на договор, съдържанието трябва да е преведено точно, определенията трябва да са прецизни и еднозначни, за да няма двузначност по отношение на оригиналния текст. Наличието на несъответствия в тълкуването при превода може да доведе до разногласия между партньорите и дори до прекъсване на по-рано подписаните между тях договорености. По време на превод на договор, ние обръщаме голямо внимание на съгласуването на терминологията помежду отделните правни формулировки. Затова преводачът, извършващ такъв превод, има широки познания по международна, национална и локална терминология. Нашите специалисти-преводачи са запознати с превод на различни видове договорна документация, владеят юридически формулировки, запазват и се придържат към ясен стил [...]

юни 2016

Превод на меню за ресторант

By | юни 26th, 2016|Categories: Без категория|

Преводът на меню за ресторант, готварски книги и меню на заведения на пръв поглед изглежда лесна работа. Менюто на заведение -  лист хартия със списък от продукти и ястия, а готварските книги, може да се разглеждат като книги, които съдържат рецепти и набор от съставки с лесни инструкции.Това е доста измамно! Ние превеждаме кулинарни книги, менюта за заведения и рецепти в продължение на много години и считаме такава работа за сложна. В нашата преводаческа агенция има трима кулирнарни преводача, които могат да се справят с превода на меню. Превод на меню за ресторант Ястието в менюто следва да информира клиента за неговото съдържание, както и същевременно с това да звучи апетитно. Това не винаги е лесно за постигане, поради наличието на разнообразни кулинарни и езикови капани. Например, при гръцката кухня има много ястия от aubergine (патладжан) и courgettes (тиквички) и въпреки това, че тези две думи прекрасно подхождат в английската кухня, същите могат да се окажат непознати при американската, където е прието да се използва eggplant (патладжан) и zucchini (тиквичка). Друг проблем, с който се сблъскват кулинарните преводачи, е пълното непознаване на обекта на превода. Същите много често не знаят как изглежда той не познават вкуса на съответната храна. Този проблем може да бъде решен обръщайки се към специализиран речник и Интернет, но по този начин не може да се види или пробва съставката или ястието. Важно е преводачите, които са безразлични към храната или не харесват необичайни ястия, да избягват преводите, касаещи кулинария. Терминологията при обозначението на кухненските съдове се явява следващ [...]

Професия преводач

By | юни 24th, 2016|Categories: Без категория|

Задавали ли сме си въпроса какво точно представлява професията „преводач“ и какво всъщност се изисква от хората, които я упражняват? Да, със сигурност най – важното условие е перфектното владеене на даден език. Тук обаче бих искала да обърна внимание не само на характеристиките на професията, но и на условията за нейното практикуване. Законът предвижда възможността всяко лице, получило образование или определена квалификация да бъде обявено за т. нар. „ заклет“ преводач, начислен към дадена преводаческа агенция. В България обаче няма как заклетият преводач да работи на свободна практика – трябва задължително да практикува дейността си посредством преводаческа агенция. И тук е мястото да се уточни какво всъщност значи заклет преводач и как се става такъв. Съществуват няколко възможни варианта, благодарение на които едно лице може да стане заклет преводач – основните изисквания се отнасят до това кандидатът за преводач да има завършено подходящо образование  и успех над 4.50. Нужно е също така преводача да попълни декларация в която да заяви, че носи отговорност за истинността на преводите, които извършва. Декларацията трябва да бъде подписана в присъствието на нотариус. Ако се наложи по една или друга причина смяна на някое от имената на преводача, то той е длъжен да попълни нова декларация, но вече с новото си име с което от тук нататък ще удостоверява извършените преводи. Ако преводачът притежава диплома, придобита от чуждестранно учебно заведение, следва да извърши необходимата легализация на документа – т.е превод на български език. Необходимият уред от който се нуждае преводачът е добър компютър на първо място. Освен това, той трябва [...]

Висше образование в Англия

By | юни 24th, 2016|Categories: Без категория|

В над 300 университета и колежа във Великобритания се реализира висшето образование на студентите, избрали да следват там. Въпросните учебни заведения предлагат на своите възпитаници над 50 000 образователни и професионални направления. Университетското образование е с продължителност от около три - четири години след завършване на гимназия. Както и в България, степените за придобиване на висше образование са три – бакалавър, магистър и доктор. Три години е срокът на обучение за степен бакалавър, докато в Шотландия този срок е удължен с една година. За магистър пък подготвителният срок е в рамките на една година след завършване на бакалавърската степен. Кандидатстването за постъпване в английските университети и колежи се извършва чрез специално създадена организация UCAS - иначе казано това е служба, която се занимава с документи и кандидатстване в колежи и университети във Великобритания. При желание за кандидатстване следва да се попълни формуляр в Интернет, който се изпраща на сайта на споменатата организация. Следващата стъпка е да бъдат селектирани до пет предпочитани университета и съответно включените в тях желани специалности. Важно е също така дипломата за средно образование на кандидат – студента да бъде преведена и легализирана на английски език. Изискват се също препоръки и мотивационно писмо от негова страна, както и подходящ сертификат, удостоверяващ, че кандидата владее английски език. При кандидатстване за една специалност, таксата обикновено е 9 британски лири. При посочване на всичките възможни пет специалности, таксата скача на 19 британски лири. Годишните такси за образование в Англия и по - конкретно в държавните университети, достигат максимум до 9000 британски лири. При частните университети семестриалните такси [...]

Видове превод

By | юни 24th, 2016|Categories: Без категория|

В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които да му помогнат по посока на по – качествен и прецизен завършек на работата. Всеки преводач сам осигурява техниката и софтуера с които е решил да работи. От важно значение също така е да познава в детайли необходимите за работата му текстообработващи програми, да притежава разнообразни набори от речници и изобщо всичко, което би му помогнало за един отличен краен резултат. Естествено писменият преводач трябва да разполага преди всичко с компютър – той е неговият основен инструмент за работа , като изключим езиковите познания, разбира се, които не бива да се подценяват ни най – малко като един от основните компоненти при писмения превод. Устните преводи пък могат да бъдат симултанни или консекутивни. Симултанният превод се извършва в момента на говорене – т.е преводачът превежда на момента думите на говорещия, без да изчаква края на изречението. Специално при този тип превод от важно значение е добрата подготовка и тренинга на преводача, както и добре развита бърза мисловна дейност. При консекутивният превод може да се каже, че нещата са по – опростени от гледна точка на това, че преводачът има известно време да осмисли превода, защото при този метод преводът се извършва едва след като говорещия завърши изречението си. Като цяло при [...]

Заминаване в Канада

By | юни 24th, 2016|Categories: Без категория|

Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили?  Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 канадски долара. Визата е с давност от три години, през които кандидатът спокойно има право да работи в страната. В случай, че съпругата/съпругът придружават кандидата, таксата скача двойно. Отделно се заплащат и допълнителни 100 долара, ако ще пътуват и деца. Издаването на виза е възможно само при определен минимум от точки – т.е на базата на точкова система се определя това дали кандидатът ще бъде одобрен или не. Възможните минимални точки в случая са 70. Те се получават на базата на търсенето на определени професии на канадска територия. От важно значение за начисляване на допълнителни точки са също така и  оценки от дипломи за образование, включително и различни курсове и специализации. Обикновено хора на възраст между 30 – 35 години получават максимален брой точки. В случай, че кандидатът има близки и роднини, които потвърждават, че биха му помогнали, той отново получава максимален брой точки. Друг шанс за пребиваване на територията на страната е получаването на работна виза. Тя е с давност от една или две години, като има вариант след изтичане да бъде подновена. Много данни обаче свидетелстват за това, че малка част например от българските имигранти в Канада работят по специалността си – повечето от тях заемат нископлатени работни позиции. [...]

март 2016

Превод на диплома за висше образование

By | март 20th, 2016|Categories: Без категория|

Превод на диплома за висше образованиеТози документ е от Втора група документи.[sirv-gallery id=1]Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимата.Подписи на директор и ректор.Да няма поправки по дипломата .Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение)Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница)При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие на удостоверение на имената, удостоверение за граждански брак или лична карта.Стъпки за превода на документа и такси : Държавна такса за Министерство на образованието ,младежта и науката –МОМНФирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието младежта и науката –МОМНДържавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката)Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката)Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) .Срок за изпълнение на поръчката :Консулски отдел на МВнР - обикновена поръчка – 4 работни дни - бърза поръчка – 2 работни дни - експресна поръчка – 1 работен денМинистерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дниДокументи, издадени в чужда страна Изисквания към офромлението на документа : -  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция. - В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията ) - За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът може да се легализира без [...]

Превод на удостоверение за семейно положение

By | март 20th, 2016|Categories: Без категория|

Този документ е от Първа група на езикови преводи. При документ,който е издаден в България,следва да бъдат спазени следните оформления : ● Оригинал с правоъгълен печат за чужбина от общината Стъпки за преводa на удостоверение за семейно положение и такси : ● Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) ● Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката) ● Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) . Срок за изпълнение на поръчката : ● Консулски отдел на МВнР (КО) - обикновена поръчка – 4 работни дни - бърза поръчка – 2 работни дни - експресна поръчка – 1 работен ден ●  Документи, издадени в чужда страна Изисквания към оформлението на документа : -  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция. - В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията ) - За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът може да се легализира без АПОСТИЛ.  Стъпки за превода на документа и такси : - Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО ( зависи от вида на поръчка ) - Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР-КО (засиви от вида на поръчката) - Такса за превод на документа ( зависи [...]

Превод на инструкции за употреба

By | март 20th, 2016|Categories: Без категория|

Превод на инструкция за употреба Ако внасяте продукти от чужбина и имате нужда някакъв тип инструкции за него, преведени на български или друг език, най-вероятно сте запознати, че непрофесионални преводачи или автоматичният софтуер няма да свършат работа. Това, от което се нуждаете са професионални преводачески услуги, имащи опит във формалния технически превод на инструкции от един език на друг. Инструкциите за употреба са важен елемент за повечето компании произвеждащи продукти или предлагащи услуги на свободния пазар. Описването на правилния начин, по който да се употребява продуктът или услугата, може да окаже голяма тежест върху това, колко е доволен крайният клиент. Ние от Арто предлагаме дългогодишния си опит в превода на : •             Преводи на експлоатационни инструкции •             Продуктови инструкции •             инструкции за поддръжка •             Инструкции за безопасност •             Книжки с инструкции •             Инструкции за сглобяване •             Технически инструкции •             Строителни инструкции •             Софтуерни инструкции •             И много други При превод на инструкции за употреба са изключително полезни в днешната бизнес среда на различни нива. За всеки проект ние избираме най-подходящите преводачи от екипа ни, съобразно естеството на задачата. Това е от изключителна важност, тъй като повечето технически инструкции съдържат технически жаргон и изискват задълбочено разбиране на специфичните, индустриални термини. Съобразяваме се преводът да бъде направен разбираем конкретно към Вашата целева група от потребители. Преводачите ни, разполагат с достъп от база данни и речници с индустриални термини, гарантиращи превода да бъде, както точен така и стабилен дори при най-големите проекти. За АРТО, конфиденциалността е от изключително значение. Професионалните ни преводачи се отнасят с внимание към информацията [...]

Превод на свидетелство за съдимост

By | март 20th, 2016|Categories: Без категория|

Превод на свидетелство за съдимост Свидетелството за съдимост е официален документ от 1-а група, който често се изисква при кандидатстване за работа, както в България, така и в чужбина. Когато трябва да послужи зад граница, съответно трябва да е преведен и легализиран на езика на целевата страна, в която ще бъде използван. Като официален документ, този тип свидетелство трябва да бъде преведено в професионална преводаческа агенция, от заклет преводач и ако е нужно да бъде легализиран от съответната държавна институция. Ние от „Арто“ имаме дългогодишен опит в извършването на подобни преводи на високо ниво. Разполагаме с добри професионални кадри с умения във всички сфери на превода, включително и официалните преводи на повечето световни езици. Стъпки за превод на свидетелство за съдимост: 1. Представяне на оригинал, издаден от районния съд по месторождение. Документът трябва да съдържа име, фамилия, подпис и печат на съдията; име, фамилия и подпис на секретар. В него трябва да е упоменато пред кого трябва да послужи. 2. Легализация на свидетелство за съдимост Заплатена държавна такса за МП – Министерството на правосъдието. Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в МП – Министерството на правосъдието. Държавна такса в Консулски отдел на МВнР – КО Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР – КО Таксите варират според вида на поръчката. Сроковете за изпълнение са следните: Консулски отдел на МВнР – КО: Експресна поръчка – 1 работен ден. Бърза поръчка – 2 работни дни. Обикновена поръчка – 4 работни дни. За Министерство на правосъдието (МП): Експресна поръчка – 2 работни дни. [...]

април 2014

Икономически преводи

By | април 6th, 2014|Categories: Без категория|

Икономически преводи от преводаческа агенция АРТО. За да бъдат успешни, съвременните бизнес организации трябва да се състезават на глобалния пазар и да преодоляват присъстващите езикови и културни различия. В такава комплексна среда еднократният превод не е достатъчен. Фирмите за превод и легализация ще станат ценен партньор в стремежа за разрастване, предлагайки първокласни бизнес и икономически преводи, придружени с важни културни и езикови съвети, които ще помогнат за увеличаване както на доходността, така и на разбирането на нуждите на клиентите. В ожесточената конкуренция на глобалния пазар хората се нуждаят от всяко едно предимство, за да промотират или продадат продукта или услугата си. Това е особено важно  ако сега стартирате на нови пазари или с нови сегменти и артикули. Икономическите преводи съдържат множество термини . Въпреки че в този тип текстове граматическата структура на изреченията по правило е по-ясна и проста, трудността в превода им се състои в разбирането на специфичната област на познание. Неясен или неточен превод на икономически спецификации може да накърни корпоративния имидж и да постави дружеството пред неприятни ситуации. Икономическите преводи изискват от преводача, освен отличното владеене на езика, да умее да използва по уместен начин икономическия жаргон. Поради тази причина този тип преводи се поверяват на специалисти със съответните специализирани познания, които напълно владеят икономическата терминология. За икономическите преводи сътрудничим със специалисти, които имат специфично образование по икономически специалности,които са много желани през последните години.  Преводаческа агенция АРТО предлага онлайн поръчки за улеснение на своите настоящи и бъдещи клиенти.  Всеки заинтерисуван потребител може да направи поръчка на следния линк [...]

Превод на удостоверение за раждане

By | април 6th, 2014|Categories: Без категория|

Превод на удостоверение за раждане Регистриране на раждане в Република България на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи. ● Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна, заверен препис или извлечение от документа, заедно с молба, в която е посочен постоянният им адрес в Република България. ●  Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за раждане, със заверен превод на български език, извършен от български дипломатически или консулски представител, или от фирма за преводи, имаща договор с МВнР на България. Заверката на подписа на българския преводач се прави в дирекция "Консулски отношения" на МВнР ●  Ако документът е издаден в държава, с която Република България няма сключен договор за правна помощ, в който изрично да се предвижда освобождаване от легализация, документът се легализира (снабдява) със заверка "Апостил", съгласно Хагска конвенция №12 или се снабдява с печат на МВнР на съответната държава, удостоверен впоследствие от българското дипломатическо или консулско представителство в тази страна. ●   Не е нужно местният акт за раждане да се легализира, ако произхожда от държава, с която България има сключен договор за правна помощ, в който изрично се предвижда освобождаване от легализация. ●   Родителите подават заявление за издаване на паспорт на детето, след като получат от общината българско удостоверение за раждане, с вписан в него ЕГН. Автор: Златина [...]

Превод на английски език

By | април 6th, 2014|Categories: Без категория|

Множеството от фирми разполагат с богата база от преводачи, които притежават задълбочени познания по английски език и притежават нужното образование и опит.   Предлаганите преводи на английски са в най- различни сфери: - превод на техническа документация, като се следва огледално вида на изходящия документ; - тръжна документация- сертификати за качество, годишни отчети, баланси, банкови извлечения и др. - превод на художествени текстове – поради тяхната специфика се подбират преводачи на английски с дългогодишен опит в писането както на английски, така и на български художествени текстове; - превод на общински/ бланкови документи (удостоверения за брак, раждане, свидетелства за съдимост, пълномощни и др.) - превод на документи за завършено ниво на образование, курс или специализация (дипломи, сертификати, академични справки) - медицински документи (епикризи, медицински бележки, амбулаторни листове, изследвания и др.) - предлагане превод на уеб сайтове, рекламни материали, менюта и др. При избора на подходящия  текст или документ преводача на английски, се ръководи от няколко основни принципа с цел да се гарантира максимално добро качество на превода: -  Преводачът да има опит при превода точно на вашия тип документ или текст; -  Преводачът да има задълбочени познания в сферата, касаеща вашия превод; - Ако преводът е от български на английски, по възможност преводачът да е живял в съответната чужда страна, за която ще се ползва текста. Всеки предаден превод на английски преминава през надлежна проверка и редакция. Автор: Златина Рангелова

март 2014

Легализация на удостоверение за семейно положение

By | март 22nd, 2014|Categories: Без категория|

Легализация на удостоверение за семейно положение Ако документът е издаден в България, трябва да носи правоъгълен печат от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, където се заверява преводът. Документ издаден в България: Оригинал с правоъгълен печат от чужбина от общината Такса държавна за Консулски отдел на МВнР - КО Такса фирмена за Консулски отдел на МВнР - КО Такса за превод на документа (зависи от вида ,сложността и броя страници) Документи ,издадени от чужда страна: Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагскат кохвенция В случаите, в които документът идва от държавата, която не е членка на Хагската конвенция, легализацията на документа се извършва от строго установени правила За Македония ,Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документа може да се легализира без АПОСТИЛ Такса  държавна за Консулски отдел на МВнР- КО Такса за превод на документа (зависи от вида,сложността и броя страници) Срок за изпълнение на поръчката: за Консулски отдел на МВнВ обикновена поръчка - 4 работни дни бърза поръчка - 2 работни дни експресна поръчка - 1 работен ден

Работа в Германия

By | март 12th, 2014|Categories: Без категория|

Регистрация и установяване Като български гражданин можете да влизате във ФРГ без виза и правомерно да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период до 3 месеца. Ако престоят Ви е по-дълъг, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който обикновено е в сградата на общинската администрация в населеното място, където смятате да се установите. С регистрацията ще Ви бъде издадено “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството Ви, които не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”. Търсене на работа в Германия Гражданите на България могат да работят с “Разрешение за работа - ЕС” на територията на Германия след осъществяването на пазарен тест. След 12-месечно осигуряване в Германия въз основа на трудов договор, българските специалисти получават “Право на работа –ЕС”, без ограничения за продължителност и място на заетостта, т.е. неограничен достъп до германския пазар на труда. По време на преходния период продължават да действат Спогодбите и споразуменията между България и Германия за заетост на български граждани във ФРГ. Действат и специални правила за българи, завършващи висше образование в Германия и за българи с висше образование, независимо къде са завършили. Първите имат свободен достъп до пазара на труда, а за вторите, макар че се изисква разрешение за работа, не се провежда пазарен тест. Социална сигурност Социално – осигурителната система в Германия покрива основните житейски рискове и включва: осигуряване за безработица, осигуряване за пенсия, здравно осигуряване, осигуряване при трудова злополука, осигуряване за социални грижи за хора, нуждаещи се от постоянни грижи. Достъпът до социално – осигурителната [...]

Необходими документи за Зелена карта

By | март 12th, 2014|Categories: Без категория|Tags: |

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ. За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания: Кандидатът  трябва да е от държава с право на участие в лотарията за зелена карта. Страна с право на участие в повечето случаи се тълкува като страната, в която кандидатът е роден. Дори и кандидатът да не е роден в страна с право на участие има няколко алтернативни варианта даващи възможност да се кандидатства: Кандидатът може да подаде документи за участие и когато съпругът/ата е роден/а в страна с право на участие. В такъв случай участникът може да въведе страната на съпругът/ата във формулярът. Ако страната на участника не е в списака, но родителите му са родени в държава с право на участие в лотарията. В такъв случай може да се въведе страната на родителя. Кандидатите по програмата трябва да отговарят на условието за завършено средно образование. При липса на средно образование, за да има възможност за спечелване, през последните пет години кандидатът трябва да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години [...]

Какво предлага агенция за преводи АРТО ?

By | март 12th, 2014|Categories: Без категория|Tags: |

„Арто” е лицензирана преводаческа агенция,  която от самото си начало се стреми да  отговори на нуждите на своите клиенти. Фирма  “Арто” предлага официални преводи, услуги по заверки и легализации на лични и фирмени документи във всички институции и посолства. Предлага също превод на художествена литература, на интернет блогове, страници и други софтуерни продукти. Извършва също общи преводи и преводи в техническата, юридическата и медицинската сфера.     „Арто” предлага и устни преводи- симултанен,  консекутивен. Придружават и асистират при пътуване. Провеждат преводи и чрез телефонен  или в скайп разговор. Изпълняват  услуги като копирайтинг и локализация на уебсайтове.     Фирмата е мобилна и дори не е необходимо да се ходи до офиса, нейните служители са винаги близо до вас чрез интернет достъпа. Можете да си стоите у дома или в офиса и да изпълните своите преводачески задачи по скайп или по телефона.      Те се отличават с бързи, експресни и стойностни преводи в официалната и художествената сфера. Можете да им поставите задачи от всякакъв тип. И всичко това на достъпна цена.     Във фирмата работят високообразовани специалисти- магистър-филолози, запознати с терминологията на конкретния език.  Можете да се възползвате от техните услуги само като изпратите документите, който искате да преведат във Word, Power Point, PDF, JPEG. Можете да им изпратите своите изисквания,  как точно да редактират документите ви и какви ключови думи и изрази искате да присъстват в тях. Поставяте им определен срок за работата, а те ви изпращат  имейл с потвърждение и изчисленото време за доставка. Офисът се намира точно в центъра на град Пловдив на лесно и достъпно място. [...]

Цената на образованието

By | март 11th, 2014|Categories: Без категория|

Цената на образованието За бъдещите студенти е важно това, че започва един нов етап от техния живот. Ново място, с нови приятели. Развълнувани са също и техните родители, но за тях е по-важно да осигурят материално децата си, за да се чувстват добре и да не се лишават поне от най-необходимите неща. Информацията, която предстои да прочетете, ще бъде в голяма полза на родителите да разберат колко ще струва образованието на техните деца.   Един от най-предпочитаните университети от български и чуждестранни студенти в страната е Софийският университет „Свети Климент Охридски”. Първото нещо, което прави един студент е разбира се, е да се насочи към дадена специалност, в която иска да се развива. Софийският университет предлага 100 специалности, разпределени в 16 факултета. Годишната такса за обучение в зависимост от специалността, която е избрана, варира от 340 лева до 925 лева. (Данните са за учебната 2013/2014 година). Трябва да обърнем внимание, че това са таксите за българските и чуждестранните студенти на държава членка в Европейския съюз. Ако обаче сте чуждестранен студент и идвате в България от държава, която не е членка на ЕС, тогава таксите за годишно обучение в СУ варират от 3300 до 4650 евро. Хубавото на университетите в София е, че местата в общежитията, са достатъчни за всички студенти. Цената на общежитието на български студенти за СУ е 135 лева на месец, ако дели стая със съквартирант. Ако студентът желае да бъде в самостоятелна стая, тогава таксата е 270 лева на месец. Ако сте чуждестранен студент, тогава таксата ви е 105 евро на месец и [...]

октомври 2013

Нива на езиково познание. Ситуацията в България.

By | октомври 18th, 2013|Categories: Без категория|

Според системата CEF ( Common European Framework of Reference) съществуват шест официално признати нива на езиково познание: 1. Ниво А1 – начално ниво, отразяващо наличие на общи познания за съответния език; 2. Ниво А2 – досредно ниво, което предполага способност за водене на ежедневен разговор и набор от често срещани фрази; 3. Ниво В1 – средно ниво, характеризиращо се с способност за справяне в стандартни ежедневни ситуации, способност за изказване на мнения и мисли, както и умение за структуриране на текст на съответния език; 4. Ниво В2 – напреднало средно ниво, което изисква разбиране на непознат чуждоезиков текст, използване на терминология в собствената професионална област. За В2 е характерно по-подробно и аргументирано изграждане на теми, изказване на мнения и участие в дискусии отколкото за В1; 5. Ниво С1 – напреднало ниво, включващо способност за откриване на основен и скрит смисъл в широк спектър от текстове, участие в професионални дискусии на всякакви теми, свободно владеене на устния език и съответните езикови средства; 6. Ниво С2 – пълно овладяване, което изразява способност за разбиране и възпроизвеждане на всичко прочетено или чуто, резюмиране и преразказване на теми, съвършено боравене с езиковите фрази. Според статистика на Евростат от октомври 2013г. България е една от страните, в които учениците изучават най-усилено първи чужд език, като дори в повечето гимназии е възприет и втори такъв. Страната ни заема една от челните позиции в Европейския съюз по брой часове, отделени за чужди езици. Допълнително предимство е, че учениците завършват често с ниво В2, докато средностатистическите европейци - с ниво А2. Въпреки това анкетата [...]

5 причини да изкараме курс по чужд език

By | октомври 18th, 2013|Categories: Без категория|

Ако се опитате да накарате десетгодишното си дете или петдесетгодишната си майка да се запишат на курс по чужд език, най вероятно ще ви бъде зададен въпроса: „Защо ми е да го правя?“. Причините ще са различни, но ползата ще е голяма. Представям ви пет основни положителни ефекта от един потенциален курс: 1. Подобряване на общата култура – дори и да се окаже, че езикът не е вашата сила и не научите кой знае колко, то поне ще имате някакъв набор от думи, с който да вземате по-пълноценно участие в разговорите с чужденци занапред;   2. Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда – независимо дали е на десет или петдесет години, в един определен момент от живота  на човека му се налага да работи. В случая на десетгодишното дете сертификатът за овладян чужд език ще допринесе за бъдещето му търсене на работа, а за петдесетгодишната жена той се явява допълнителна квалификация, което или ще доведе до повишаване на трудовото й възнаграждение, или в случай на принудително съкращаване, ще й помогне да си намери по-лесно работа; 3. Достъп до различна специализирана литература – много от книгите и списанията, които представляват интерес за хората, не се превеждат на български. Единственият начин да се добереш до тях е чрез електронните им издания, качени в интернет, които най-често са на друг език; 4. По-ефективна комуникация между културите – днес за международен език се приема английският. Ако го владеете, е почти сигурно, че ще се оправите навсякъде в чужбина. Основни познания по немски и руски също не са излишни. Независимо [...]

Обучение по чужд език

By | октомври 18th, 2013|Categories: Без категория|

Обучение по чужд език. Сигурно сте чували да наричат света едно голямо село. Макар и доста опростена, тази фраза може да бъде отнесена в пълна степен към 21 век, като тенденцията е в бъдеще нациите да се стремят към все по-ясно изразена глобализация и отваряне на националните граници.В такава динамична макросреда овладяването на чужд език се превръща не просто в пожелателна дейност, а в абсолютно задължителна. Преди само две десетилетия чуждите езици са били задължителни единствено за високоинтелигентните и ерудирани хора, занимаващи се с политика, икономика или литературни преводи. За нашите родители езикът въобще не е стоял на дневен ред. Днес действителността е коренно различно и те много добре съзнават своята изостаналост. Времето е друго – ако не владееш език, възможностите пред теб силно се стесняват. Губиш шанса да работиш или следваш в чужбина, губиш шанса да срещаш различни хора и да обменяш ценни идеи и опит с тях. Незнанието на езика спира повечето хора да пътуват в чужбина, въпреки че членството на България в Европейския съюз значително улеснява кандидат-туристите. Друга област, в която чуждите езици са изключително полезни, е търсенето на работа. В наши дни съществува убийствена конкуренция на пазара на труда. В  безмилостната борба за препитание всяко допълнително конкурентно предимство е добре дошло, а езиците са именно такова. Освен това не можеш да претендираш например, че си добър лекар, ако не си в течение на новините и откритията в сферата на медицината. В България не съществуват много специализирани печатни издания, които информират за достиженията в научната област, поради което един съвестен лекар няма друг [...]

септември 2013

3 важни причини да изберем онлайн преводи

By | септември 30th, 2013|Categories: Без категория|

На всеки човек му се е налагало да използва източници от чужд език, за да свърши някаква своя работа, или пък да преведе личен документ.  Спомня те ли си, колко досадно беше обикалянето по агенции, неудобството от питането за цени? Аз, да! За щастие, сега разполагаме с поне по един компютър в дома или на местоработата си и онлайн услугите са достъпни за всеки.  Бързи са! – Така е, защото изпращате своят документ в електронен вариант до имейла на агенцията за превод и легализация и те го получават за броени секунди. Агенциите имат строги правила за изпълняване на поръчка за онлайн преводи и се справят изключително бързо за да може клиента отново да ги потърси следващия път когато му се наложи.  Достъпни са! – Само ви трябва интернет връзка, собствен имейл, Pay Pal сметка или друг начин на изплащане на парите, разбира се и желания текст за превод  качен на компютъра ви.  Голям избор от агенции за превод! – Хубавото на интернет е, че можете да разгледате страниците на много агенции за онлайн превод и условията и цените, които те предлагат. Абсолютна прозрачност! И все пак, е хубаво да избирате внимателно вашата агенция за превод. Може да се информирате, като видите колко харесвания има агенцията във Facebook или Google+ Разбира се, някои хора предпочитат да идат на място, или вида на документа го изисква. Но за повечето текстове онлайн превода от квалифициран преводач се превръща в желан от повечето хора метод. Поради своята бързина, достъпност и големия избор предоставен ни от виртуалното пространство. Интернет има както [...]

август 2013

Как да намалим разходите за преводи?

By | август 22nd, 2013|Categories: Без категория|

По-евтини преводи как ? Каквато и услуга да ползва, всеки от вас се е сблъсквал с този въпрос - "Как да плати по- малко?". Повечето фирми всъщност целят "да им платим повече". Истината е, че в превода, както и във всеки друг бранш, има начини, по които можем да намалим значително разходите си. Но разбира се, освен хората, занимаващи се с това, няма кой друг да ни го каже. Правило номер 1 Предвидете си повече време за превод! Колкото по-бързо искате превода, толкова по-скъпо ще ви излезе. Пък и тук важат следните правила - "бързата работа срам за майстора", а "експресните преводи се освобождават от редакция". Тъй че има вероятност да платите огромна сума пари за превод, пълен с грешки, само защото не сте задвижили нещата малко по-рано. При превода специфичното е, че когато е предвидено повече време, става хем по-хубав, хем по-евтин. Експресните поръчки и за легализация са доста по-скъпи - с 30 % отгоре! Тъй че не чакайте последния момент! Правило номер 2 Преди да отделяте големи суми за легализация, проверете добре дали тя ви е необходима! Зависи къде отива документа, в коя държава, в коя институция, за какво ви е нужен той, какви са изискванията. "Translation from certified translator" в никакъв случай не означава легализация. Това е превод от заверен преводач към Министерство на външните работи. Правило номер 3 Във всяка страна за различни случаи могат да се приемат преводи не само на съответния език, а и на английски! Например, ако сте завършили курс в Холандия, можете да изискате сертификата си на английски, [...]

юли 2013

Езиково обучение за заминаване в чужбина

By | юли 22nd, 2013|Categories: Без категория|

Езиково обучение в АРТО Езиково обучение със системата New English File (NEF) е учебна система на издателство Oxford University Press, разработена за обучение на студенти. Тя включва в себе си общо четири нива: 1. elementary; 2. pre-intermediate; 3. intermediate; 4. upper-intermediate; Системата има за цел да предостави на студентите един напълно нов и интересен начин за изучаване на английски език, комбиниращ в себе си съвременни текстове и ситуации от ежедневието подкрепени от голям на брой упражнения. Основната цел на обучението е овладяване на езика на ниво комуникация в реална среда, покриващо изискванията на общата европейска езикова рамка. Всяко едно от нивата на курса се състои от седем отделни модула, а всеки модул е разделен на три урока. В началото на всеки от уроците има ясно поставени цели за постигане в следните 3 насоки – граматика, лексика и произношение. Всеки урок има за цел да упражни в обучаващия се по лесен и същевременно ефективен начин определена граматика и лексика, наблягайки изключително много на произношението. Възможност студентите да упражняват и развиват своите умения предоставя учебната тетрадка. С нейна помощ обучаващите се по забавен начин усвояват ефективно материала от учебника и разширяват речниковия си запас. Към тетрадката е предоставен и диск с допълнителни упражнения за слушане свързани с темите в учебника и учебната тетрадка. Освен това в него се съдържат допълнителни диктовки, преговор на граматиката, лексиката и произношението. Интерактивният диск съдържа разнообразни аудио- и видео-упражнения, с които студентите могат да работят самостоятелно. Мотото на учебната система е „Курсът, който кара студентите да говорят!” Тя постига тази цел като кара обучаващите [...]

май 2013

Преводи на сертификати за съответствие, инструкции за употреба, технически документации

By | май 18th, 2013|Categories: Без категория|

В закона за техническите изисквания към продуктите  -> глава първа (общи положения)-> чл. 4а, -> (2), който гласи : „Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или  за указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по  чл.7 и/или мерките по прилагането по  чл. 26а“ Кои са лицата по ал. 1 – това са производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл.7 и/или мерките по прилагането на  чл.26а, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация. Какво гласи чл.26  ал. 3- Когато документите по ал.1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара  могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език. Какво гласи чл. 26к отнасящ се за маркировката, декларацията за съответствие и с техническото досие. В чл. 26к ал. 4 пише „Когато документите по ал. 3 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.“ А в ал.3 пише „Декларация за съответствие и техническото досие се изготвят на един от официалните езици на институциите на Европейския съюз.“ „Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език“ Производителите, вносителите [...]

Преводи и легализация

By | май 10th, 2013|Categories: Без категория|Tags: , |

Преводи и легализация Какво  е преводи и легализация? Нужни ли са ми превод и легализация или ми трябва само превод? Мога ли сам да преведа дипломата си? Какво представлява преводът от лицензирана преводаческа агенция? Какво е лицензирана преводаческа агенция? Каква е разликата между легализиран, лицензиран, оторизиран и официален превод? А какво е превод на официални документи? Толкова много въпросителни. И толкова много отговори в Интернет, че най-вероятно вече се объркахте! Срещали сте тези и подобни наименования, но не знаете кое какво е? Всеки от вас е превеждал и легализирал документ поне веднъж в живота си или на всеки от вас му предстои. Ако не е, то всеки има поне един роднина или приятел в чужбина, който трябва да преведе и легализира документите си. Сега ще се опитам да ви изясня кое понятие за какво се използва. Преводите се извършват в различни жанрове и тематики - литература, архитектура, кино, физика, химия, счетоводство, маркетинг, икономика, право, медицина и още, и още. Но запомнете - за нас в преводаческите агенции съществуват главно два основни вида превод - такива с подпис и печат и такива без подпис и печат! Забележка: Ние не правим разлика в цената заради това дали ще сложим подпис и печат. Ценовата ни политика зависи от три основни фактора - срок, тематика, вид език. Преводите без подпис и печат са извършени от заклет преводач, доказал своите компетенции в "Арто", но на тях той не поставя своя подпис. Дали преводачът ще се подпише или не зависи от желанието на клиента за такъв превод. По принцип е възможно преводачът [...]

Превод на CV

By | май 9th, 2013|Categories: Без категория|Tags: |

  Превод на CV (автобиография) Оформяне на CV (автобиография) А ти искаш ли по-добра работа? Работодател - аз не съм твой враг, аз съм твой приятел! Преди въобще не се замислях как ще напиша своето CV. Не ме интересуваше, че тук-там пропускам някоя запетая; а когато искаха от мен мотивационно писмо, копирах готови от интернет. Някога, когато бях на 19, дори не знаех как се прави таблица в Word. Пък и самият Word имаше по-малко възможности. Днес мога да дам и гледната си точка през погледа на работодател. Във времена като днешните, фирмените имейли се пълнят с повече писма от кандидатстващи за работа отколкото с такива от клиенти. Мислиш ли, че имам време да чета всички тях? А замислял ли си се каква е една от причините никога да не ти се обадят? Знаеш ли какво си мисли работодателят, когато получи точно твоето писмо? Аз мога да ти дам конкретен отговор. Истината е, че много често нямаме и време да прочетем подробно писмата от кандидатстващите, но все пак ги отваряме. Добре оформената автобиография по европейски образец, EUROPASS и др., както и високата езикова култура веднага ми правят впечатление. И не само на мен, а на повечето мои колеги. Ние смятаме, че човек, постарал се за автобиографията си, ще бъде лоялен и към работата си. Дори много колеги ми се смеят, но с времето забелязах, че повечето, които са имали успех над 5.50 в училище, се оказват много прецизни, внимателни и отговорни и в работата си. От гледната точка на работодател ви споделям, че днес е важно да [...]

Превод на диплома и легализация

By | май 8th, 2013|Categories: Без категория|Tags: , |

Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки за превод и легализация. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и Сащ). Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома? Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация. Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството на външните работи, където документът отново трябва да се остави, а след това да се приеме. Можете да получите документа си в момента на подаването – експресна поръчка; след 8 работни часа – бърза поръчка; на четвъртия работен ден – бавна поръчка. Експресната поръчка за превод и за легализация е най-скъпа. Внимание! Много преводачески агенции не включват в цената си заверка на дипломата в МОНМ. Заглавната страница на дипломата и приложението на дипломите за висше образование се броят като два отделни документа. Обърнете внимание дали до снимката в дипломата си имате подпис.Ако нямате, сложете. Не можете да легализирате диплома от името на свой брат, сестра, роднина, приятел. Може единствено, ако той/тя ви е издал/а пълномощно за това. Имате право да легализирате само заглавна страница или [...]

Превод на медицински документи

By | май 7th, 2013|Categories: Без категория|Tags: |

Извършването на превод на епикризa е изключително отговорна задача - жизнено важно е всеки един такъв текст  да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат  да доведат до фатални последици. Ние от "Арто Транслейшънс" ООД осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на  преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане  при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от лекар, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени. Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки. Редакцията и корекцията не се заплащат допълнително, те са включени в цената на услугата. Осъзнаваме спешността на медицинските документи и действаме съобразно това. Видове преводи: справки превод на епикриза и клинични картини резултати от лабораторни изследвания инструкции за лекарствени средства резултати от тестове на фармацевтични препарати техническа документация на медицинска апаратура както и всякакви други текстове на медицинска тематика. Разполагаме с екип от безупречно подготвени преводачи, които извършват писмени преводи на медицински текстове, или устни преводи на пациенти, настанени в болница. Преводът на епикриза осигурени от нашата фирма ще улеснят както комуникацията между медици от различни националности, така и между лекари, пациенти и техните роднини.  

април 2013

Какво е официален превод?

By | април 27th, 2013|Categories: Без категория|Tags: , |

Сигурно се питате какво е официален превод. Официален превод е всеки превод, който е извършен на фирмена бланка от оторизирана за това агенция, и също така е подписан от преводач, който жаргонно наричаме "заклет". Защо ми е необходим официален превод? Преводът на документи при определени случаи (дори такива, които няма да подлежат на легализация) се извършва от преводачи, които имат подписана декларация на преводача, че няма да извършат неверен превод. Подписът им върху документа гарантира верността на превода. Защо трудът на такива преводачи е по-скъп? Защото всеки от тях, за да бъде признат като такъв от Външно министерство, трябва да има точно определено образование - филология по езика, езикова гимназия с този език, както и успех не по-нисък от 4.50.