Технически преводи

Технически преводи „Арто транслейшънс“ ООД e професионалната и опитна агенция за преводи и легализация, на която категорично можете да разчитате. В нашето богато портфолио от стандартни и специализирани услуги ние сме включили всичко необходимо както от класическо естество от гледна точка на честота на заявки от потребителите, така и по-нестандартни дейности, които да отговорят на вашите индивидуални и бизнес нужди. Ние разполагаме с всички необходими ресурси – включително и човешки – за да се справим както с по-нетрадиционни задачи, така и в срок, винаги на високо ниво, от изключително качество и с подход на разбиране към своите клиенти. Освен стандартни преводи и преводи на официални документи, можете да поръчате от „Арто транслейшънс“ ООД и технически преводи. Обикновено, те са насочени към нашите корпоративни клиенти, но съществуват и случаи, в които поръчка за технически преводи може да е наложителна и за физически лица. Без значение от клиента и неговата сфера на дейност по повод превода, ние ще се справим перфектно с техническото задание. Най-често, за технически преводи говорим, когато става въпрос за текстове от сферата на науката, машините, новите технологии, а също така и на инструкции, ръководства, спецификации, технически паспорти, патенти, чертежи, презентации, каталози, етикети, материали за обучение, маркетингови материали, сертификати, технически оферти, тръжна документация, софтуер от различни области на техниката. При всички тези случаи ние ползваме богатия си арсенал от опитни преводачи, като избираме онази част от тях, която специализира именно в сферата на техническите преводи. От особено значение за клиента е да се довери на експерт в областта, защото един технически превод рядко е успешен само при наличие на …

Прочети повече

Съдействие за подаване на документи за Зелена карта 2022

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ. За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания: Кандидатът  трябва да е от държава с право на участие в лотарията за зелена карта. Страна с право на участие в повечето случаи се тълкува като страната, в която кандидатът е роден. Дори и кандидатът да не е роден в страна с право на участие има няколко алтернативни варианта даващи възможност да се кандидатства: Кандидатът може да подаде документи за участие и когато съпругът/ата е роден/а в страна с право на участие. В такъв случай участникът може да въведе страната на съпругът/ата във формулярът. Ако страната на участника не е в списака, но родителите му са родени в държава с право на участие в лотарията. В такъв случай може да се въведе страната на родителя. Кандидатите по програмата трябва да отговарят на условието за завършено средно образование. При липса на средно образование, за да има възможност за спечелване, през последните пет години кандидатът трябва да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, …

Прочети повече

Медицински преводи и легализация на документи и епикризи на добри цени

Извършването на медицински преводи е изключително отговорна задача – жизнено важно е всеки един такъв текст да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат да доведат до фатални последици. Ние от „Арто транслейшънс“ ООД предлагаме услугата медицински преводи и осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от лекар, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени. Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки. Редакцията и корекцията не се заплащат допълнително, те са включени в цената на услугата. Осъзнаваме спешността на медицинските документи и действаме съобразно това. Процес на превод на медицинските документи: 1. Обръщаме се към добрите преводачи с уговорка за достатъчно време за превод. 2. Свързваме се често с медицинските заведения, издали документа, за разяснение. Най-голямото предизвикателство при медицинските епикризи след термините, са съкращенията. Много често се използват такива, които не са утвърдени в медицинската практика, а са приумица на лечебното заведение. 3. Ако нямаме възможност да се свържем със заведението, използваме услугите на лекар, който ни съдейства от години 4. След направа на превода, второ лице – редактор проверява документа. Видове медицински преводи: 1. медицински справки 2. епикризи 3. клинични картини 4. резултати от лабораторни изследвания 5. инструкции …

Прочети повече

Превод на CV

Поръчай онлайн превод на CV ! Превод на CV (автобиография) Оформяне на CV (автобиография) А ти искаш ли по-добра работа? Работодател – аз не съм твой враг, аз съм твой приятел! Преди въобще не се замислях как ще напиша своето CV. Не ме интересуваше, че тук-там пропускам някоя запетая; а когато искаха от мен мотивационно писмо, копирах готови от интернет. Някога, когато бях на 19, дори не знаех как се прави таблица в Word. Пък и самият Word имаше по-малко възможности. Днес мога да дам и гледната си точка през погледа на работодател. Във времена като днешните, фирмените имейли се пълнят с повече писма от кандидатстващи за работа отколкото с такива от клиенти. Мислиш ли, че имам време да чета всички тях? А замислял ли си се каква е една от причините никога да не ти се обадят? Знаеш ли какво си мисли работодателят, когато получи точно твоето писмо? Аз мога да ти дам конкретен отговор. Истината е, че много често нямаме и време да прочетем подробно писмата от кандидатстващите, но все пак ги отваряме. Добре оформената автобиография по европейски образец, EUROPASS и др., както и високата езикова култура веднага ми правят впечатление. И не само на мен, а на повечето мои колеги. Ние смятаме, че човек, постарал се за автобиографията си, ще бъде лоялен и към работата си. Дори много колеги ми се смеят, но с времето забелязах, че повечето, които са имали успех над 5.50 в училище, се оказват много прецизни, внимателни и отговорни и в работата си. От гледната точка на работодател ви споделям, че днес е важно …

Прочети повече

Превод и легализация на документи за заминаване в Канада

Превод на документи за заминаване в Канада Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили? Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 канадски долара. Визата е с давност от три години, през които кандидатът спокойно има право да работи в страната. В случай, че съпругата/съпругът придружават кандидата, таксата скача двойно. Отделно се заплащат и допълнителни 100 долара, ако ще пътуват и деца. Издаването на виза е възможно само при определен минимум от точки – т.е на базата на точкова система се определя това дали кандидатът ще бъде одобрен или не. Възможните минимални точки в случая са 70. Те се получават на базата на търсенето на определени професии на канадска територия. От важно значение за начисляване на допълнителни точки са също така и  оценки от дипломи за образование, включително и различни курсове и специализации. Обикновено хора на възраст между 30 – 35 години получават максимален брой точки. В случай, че кандидатът има близки и роднини, които потвърждават, че биха му помогнали, той отново получава максимален брой точки. Друг шанс за пребиваване на територията на страната е получаването на работна виза. Тя е с давност от една или две години, като има вариант след изтичане да бъде подновена. Много данни обаче свидетелстват за това, че малка част например от българските имигранти в Канада работят по специалността си – повечето от тях заемат …

Прочети повече

Заверка чрез апостил и неговата цена

На 30 април 2001 г. в Република България влиза в сила подписаната през 1961 г. Хагска конвенция, чиято основна идея е да облекчи процеса по легализация на документи, представяни извън границите на издаващата страна. Тя предвижда въвеждане на единен способ за удостоверяване на публични актове и документи, а именно чрез апостил. Апостилът представлява унифицирана заверка, освобождаваща документа, за който е предназначен, от всякакви последващи форми на легализация в страната на издаване, както и във всички други страни по конвенцията. Той не предоставя информация относно достоверността на документа и качеството на неговото съдържание, а гарантира истинността и удостоверява автентичността на печатите и подписите/марките поставени върху него от съответните длъжностни лица. Според изискванията на Хагската конвенция, апостилът се поставя директно на гърба на самия документ или върху отделен „алонж“ прикрепен към него посредством лента, лепило и т.н. Той се полага с помощта на различни способи, като например сух печат, стикер, щемпел и др., и има квадратна форма със страна не по-малка от 9 см. Апостилът съдържа информация в десет реквизити, които са задължителни за всички държави, страни по конвенцията. Отделно, извън карето с номерирани стандартни полета, е възможно да се добави допълнителна информация, като Интернет адрес за проверка на произхода на апостила, пояснение относно ограничените функции на този вид удостоверение и т.н. Съгласно конвенцията, апостилът би могъл да се издаде както на официалния език на органа, който го поставя, така и на друг признат език (френски или английски). Единственото задължително изискване е заглавието да бъде изписано на френски език, като се допуска и допълнително второ заглавие на националния език. Органите, които са …

Прочети повече

Превод на автобиография CV

Професионално CV означава „да бъдеш или да не бъдеш“ на пазара на труда Искате да работите за чуждестранна фирма? Заминавате да работите в друга държава? Преводът на CV и автобиография при такива случаи е необходим. Ако искате да се представите добре пред чуждестранен работодател, възползвайте се от услугите на нашите преводачи. CV-то е прекалено важен документ за самостоятелното му написване без напреднали умения по даден език и чужда култура. Без помощта на професионалист много рядко можете да забележите дребни грешки, които могат да Ви дисквалифицират при кандидатстване.Ние ще преведем съдържанието на Вашето мотивационно писмо и автобиография. Професионалият превод ще Ви помогне да направите добро първо впечатление на потенциалния работодател. Когато става въпрос за превод на CV, буквалният превод никога не е прецизен. Автибиографията следва да е локализирано и пригодено съобразно страната, за която кандидатствате и търсите работа. Вместо да получите превод на Вашия документ, който да е „дума по дума“, нашите експерти-преводачи винаги търсят такъв начин да презентират Вашата квалификация, който да привлече вниманието на работодателя. CV и автобиография – има ли разлики?Това, по което се различава CV и автобиография е дължината на текста. Докато CV-то побира в рамките на най-много 2 страници Вашите умения, опит и образование, автобиографията е по-дълъг и по-детайлен документ. CV-то е първото нещо, което вижда потенциалния работодател преди да Ви телефонира за интервю. Добре преведеното CV ефективно ще подчертае Вашата квалификация и опит, които позитивно ще повлияят на Вашата кандидатура за определена длъжностна позиция.Ние ще преведем Вашето CV и автобиография съобразно дадената дестинация, към която сте се насочили. Затова ако се стремите за работа в чужбина, горещо Ви …

Прочети повече

Превод на договор за наем

  Кое налага нуждата от превод на договор за наем от български на чужд език? Преводът на договор за наем е неизменна част от документите, задължителни за издаването на разрешения за пребиваване на чужденци в Република България. Пребиваването може да бъде продължително, постоянно или дългосрочно. Този документ обикновено се превежда устно пред нотариус и няма нужда от легализация. Свържете се с нас, за да обсъдим ситуацията Ви, и да Ви дадем най-добра цена за устен превод. Какво трябва да направи всяко чуждестранно лице, наемащо квартира? Наемодателят или упълномощеното от него лице заедно с наемателя и преводач посещават нотариус. Четири страни са ангажирани в подписването на договор за наем – хазяин, квартирант, преводач и нотариус, и е удачно да се направи предварителна уговорка на срещата. Отдавна работим съвместно с добър нотариус и можем да уговорим удобен час за подписване на договора. Не се колебайте да ни потърсите за заявка за превод пред нотариус. Преводачът трябва да бъде лице, което не е свързано със страните, и което притежава заверена клетвена декларация за верен превод. Такава декларация може да се подпише само от преводач, който е предоставил на нотариуса документ за владеене на език. Не е необходимо договорът за наем да бъде преведен писмено, но е задължително присъствието на преводач при подписване на договора. Той превежда устно на място целия договор пред чужденеца. Изпратете ни договора, за да се запознаем с него предварително, и преводът да стане бързо и гладко без да губим излишно време. След изслушването на целия договор, ако са съгласни, страните го подписват. Данните на заклетия преводач се вписват в …

Прочети повече

Превод и легализация на годишна данъчна декларация

Годишната данъчна декларация съдържа информация за получени доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. Годишната данъчна декларация обикновено се превежда на друг език, когато дружеството има чуждестранни партньори или е подразделение на чуждестранна група. Когато фирма, регистрирана в България, желае да участва в обществена поръчка в друга страна или обратното, годишната данъчна декларация е част от тръжната документация, която задължително трябва да бъде преведена. Този документ обикновено се превежда при данъчна проверка, одити, счетоводна справка, или при кандидатстване за кредит, когато е необходимо да бъдат доказани доходи на фирмата. Възможно е за доказване на финансови резултати за дадено юридическо или физическо лице да бъдат изискани други документи – отчет за приходи и разходи, годишен счетоводен баланс, документ за наличие или липса на задължения. Годишната данъчна декларация е важен финансов документ, преводът на който изисква икономически познания от страна на преводача. Не се колебайте да ни потърсите, защото върху поръчката Ви ще работи преводач с финансово образование, с достатъчно опит в преводите от икономическата сфера и компютърно грамотен, за да направи превода в разбираем и огледален вид. Важно! Предлагаме експресен превод на годишна данъчна декларация на английски език. Приблизителният обем за превод на този документ е 6-7 страници и цената варира в зависимост от това дали се нуждаете от бърза, експресна или обикновена поръчка. Вашият превод на годишна данъчна декларация ще изглежда максимално идентично с оригиналния документ, което е от изключителна важност с цел по-бързата ориентация на потребителя при търсене на информация. Етапи на обработка …

Прочети повече

Превод и легализация на диплома за средно образование

Превод и легализация на диплома за средно образование е необходим, когато вече сте получили образованието си, и желаете да кандидатствате в университет в друга държава. Този документ може да послужи и за издаване на шофьорска книжка или за наемане на работа. Съществува разлика при легализацията на документи, издадени в чужбина, и такива, издадени в България, които ще се ползват в друга страна. Важно ! Обърнете внимание дали сте подписали дипломата си на указаното за това място ! Ако е необходимо, ще направим нотариално-заверено копие вместо Вас ! За признаване на шофьорска книжка, издадена в чужбина, която искате да ползвате в България, е необходимо освен превод, да се направи заверка на подписа на преводача пред нотариус. Документи за легализация, издадени в България, се приемат само на хартиен носител. Документи за легализация, издадени в чужбина, могат да бъдат изпратени по електронен път. Не забравяйте да ни предоставите начина на изписването на имената на притежателя на дипломата на латиница или съответно на кирилица. Диплома от България Етапи на обработка на превод и легализация на диплома за средно образование, издадена в България: Попитайте в институцията, където ще представяте документа, дали ще Ви е необходима легализация. Ако е необходим само превод, можем да извършим превода с експресна поръчка за същия ден, с бърза поръчка за следващия ден и с обикновена поръчка в рамките на 3 работни дни. Ако Ви е необходима и легализация, направете нотариално-заверено копие на документа. Донесете при нас оригиналния документ и нотариално-завереното копие на дипломи, издадени преди 2012 г., или само нотариално-заверените копия, издадени след това. След заплащане на държавните такси, документът …

Прочети повече