arto.bg » Полезна информация » Съдействие за подаване на документи за Зелена карта 2023

Съдействие за подаване на документи за Зелена карта 2023

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

Съдействие за подаване на документи за Зелена карта

За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания:

Кандидатът  трябва да е от държава с право на участие в лотарията за зелена карта. Страна с право на участие в повечето случаи се тълкува като страната, в която кандидатът е роден. Дори и кандидатът да не е роден в страна с право на участие има няколко алтернативни варианта даващи възможност да се кандидатства:

Кандидатът може да подаде документи за участие и когато съпругът/ата е роден/а в страна с право на участие. В такъв случай участникът може да въведе страната на съпругът/ата във формулярът.

Ако страната на участника не е в списака, но родителите му са родени в държава с право на участие в лотарията. В такъв случай може да се въведе страната на родителя.

Кандидатите по програмата трябва да отговарят на условието за завършено средно образование.

При липса на средно образование, за да има възможност за спечелване, през последните пет години кандидатът трябва да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж, за да може да работи по тази специалност.

Ако бъде получен повече от един електронен формуляр с данните за даден кандидат, то ще бъдат дисквалифицирани всички формуляри за него, независимо кой е изпратил формуляра. Кандидатите за участие в лотарията могат да подготвят сами електронния формуляр за участие или някой друг да го подготви и изпрати от тяхно име. Ние се явяваме като посредници в извършването на тази услуга. Чрез нашата помощ можете да сте сигурни че вашата кандидатура ще бъде валидна за участие.

Нужни снимки:

● Вашата снимка

● Снимка на вашият съпруг/вашата съпруга (само ако сте женени в момента)

● Снимки на всички ваши неженени/неомъжени деца под 21 години, включително доведени и осиновени, без значение дали живеят с вас и дали ще имигрират с вас.