на място в офиса в гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I-ви“, № 35, ет. 2

при получаване на документите на посочен от вас адрес