arto.bg » Услуги » Редакция

Редакция

Редакция на текст

Нуждата от редакция на текст възниква, когато подготвяме своята писмена работа ( ученици, студенти, докторанти и др.), своя сайт, статия, очерк, книга или превеждаме за българския или чуждия пазар описание, съдържание, начин на употреба на стока, която предлагаме. И, разбира се, при много други случаи, които не съм изброила тук.

Прецизното око и познания на редактора са от съществено значение при този вид дейност. Достъпният Гугъл преводач много често прави лоша услуга, защото думите и изреченията са в голямата си част не на място, неподредени според словореда на езика ни, оставят у читателя недоумение, усмивка, раздразнение. И в крайна сметка нежелание за търсене на смисъл в прочетеното. Но за да продадете стоката си, клиентът ви трябва да е информиран точно, бързо и грамотно, да не остават у него въпроси, а да е получил отговор за всичко, което му предлагате. Вашият текст дори не бива да оставя място за пораждане на въпроси.

За да получите така желаната висока оценка на писмената ви работа, тя трябва да е грамотно написана и с дълбоко познаване на езика, който ползвате. Ние не променяме смисъла на написаното, нито вашето изложение, аргументи и цели. Нашата дейност се състои в грамотната и  прецизна употреба  на езика, на който е написано съчинението ви.

„Преводи Арто“ ООД предлага и тази така необходима услуга на своите клиенти.

Редактиране на текст:

  • яснота, последователност и точност при излагане на основната идея
  • правилен словоред в изреченията
  • правопис и пунктуация
  • оформяне на текста

Каквато и да е причината, поради която се нуждаете от нашата услуга – редактиране на текст,  трябва да знаете, че ще получите бърза, качествена и специализирана помощ. Всеки наш клиент може да бъде спокоен, защото квалификацията на  редакторите ни е на най-високо ниво.

За нас е важно да спазваме и клаузата за фирмена тайна, която предлагаме заедно с всяка услуга.