Услуги

Преводи на:

Преводи на лични документи за обучение, брак, работа в чужбина и други.

Медицински – ТЕЛК, епикризи, медицински документи, медицинска литература.

Фирмата ни е оторизирана да извършва услуги по заверки и легализация на лични и фирмени документи във всички институции и посолства. Също така и снабдяване с APOSTILLE (АПОСТИЛ) от Консулски отдел на МВнР.

Пазарите и клиентите на всяка страна имат своите особености, предпочитания и културни различия. Умението да се съобразиш с това е решаващо за увеличаване на продажбите.

Прецизното око и познания на редактора са от съществено значение при този вид дейност. Достъпният Гугъл преводач много често прави лоша услуга, защото думите и изреченията са в голямата си част не на място, неподредени според словореда на езика ни, оставят у читателя недоумение, усмивка, раздразнение.

Участието в лотария зелена карта е един от възможните начини за легална имиграция в Съединените Щати. Зелената карта дава право на постоянно пребиваване в САЩ. Спечелилите в лотарията могат свободно да живеят, работят и учат в Америка. Лотария зелена карта, официално известна като програма за разнообразяване на имигрантския поток, се осъществява под ръководството на Външното Министерство на САЩ и се провежда веднъж в годината. Годишно се предоставят 55 000 зелени карти  на лица, родени в страни с нисък процент на имиграция в САЩ.

За да участвате в лотария зелена карта трябва да отговаряте на следните изисквания:

Започнете успешен бизнес с нас – отворете преводаческа агенция!

Със своя екип от 70 заклети преводачи, повечето от които са магистри филолози и специалисти в различни области, марката „Арто“ бързо и стремително се утвърждава на пазара като лидер в предоставянето на професионални преводачески и други езикови услуги.