arto.bg » Услуги » Легализация

Легализация

Легализация на документи.

Фирмата ни е оторизирана да извършва услуги по заверки и легализация на лични и фирмени документи във всички институции и посолства. Също така и снабдяване с APOSTILLE (АПОСТИЛ) от Консулски отдел на МВнР.

Преди да пристъпите към услугата, моля, проверете добрае дали тя Ви е необходима!

В много случаи е нужен само превод от лицензирана преводаческа агенция. Преводът на наша бланка с подпис и печат е официален документ.  Всеки преводач, извършващ такъв превод, е подписал декларация за верността на превода си.

Можете да ни се доверите за сигурността на Вашите документи. Уверяваме Ви, че  ще Ви спестим много време. Услугата представлява дълъг процес и е обвързана със заверки в различни институции и посолства. За всеки документ процедурата е различна, различните документи имат свои срокове за заверка.

За Вашия случай можете да се свържете с нас на посочените телефони или да дойдете на място в офиса ни, като Ви молим да спазвате строго препоръките, които ще Ви дадем.

* За да бъде признат в България документ, издаден от чужда държава, и обратно – български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран.

В България услугата се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието със специално удостоверение “АПОСТИЛ” (APOSTILLE).

Освен това, за да бъде легализиран един документ е необходимо той да носи необходимите печати и заверки, изискуеми от българското законодателство и двустранните спогодби, по които Република България е страна.

Какво е апостил ?

Апостилът означава заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализациране на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г.