arto.bg » Полезна информация » Обучение по чужд език

Обучение по чужд език

Обучение по чужд език

Сигурно сте чували да наричат света едно голямо село. Макар и доста опростена, тази фраза може да бъде отнесена в пълна степен към 21 век, като тенденцията е в бъдеще нациите да се стремят към все по-ясно изразена глобализация и отваряне на националните граници.В такава динамична макросреда овладяването на чужд език се превръща не просто в пожелателна дейност, а в абсолютно задължителна.
обучение по чужд език

Преди само две десетилетия чуждите езици са били задължителни единствено за високоинтелигентните и ерудирани хора, занимаващи се с политика, икономика или литературни преводи. За нашите родители езикът въобще не е стоял на дневен ред. Днес действителността е коренно различно и те много добре съзнават своята изостаналост. Времето е друго – ако не владееш език, възможностите пред теб силно се стесняват. Губиш шанса да работиш или следваш в чужбина, губиш шанса да срещаш различни хора и да обменяш ценни идеи и опит с тях.

Незнанието на езика спира повечето хора да пътуват в чужбина, въпреки че членството на България в Европейския съюз значително улеснява кандидат-туристите. Друга област, в която чуждите езици са изключително полезни, е търсенето на работа. В наши дни съществува убийствена конкуренция на пазара на труда. В  безмилостната борба за препитание всяко допълнително конкурентно предимство е добре дошло, а езиците са именно такова. Освен това не можеш да претендираш например, че си добър лекар, ако не си в течение на новините и откритията в сферата на медицината.

В България не съществуват много специализирани печатни издания, които информират за достиженията в научната област, поради което един съвестен лекар няма друг избор, освен всяка вечер да преглежда най-авторитетните чуждестранни сайтове, където най-често използваният език е английският. Същото важи и за колегата му икономист, правист или психолог. Едно нещо не се е променило и днес – да бъдеш специалист в своята област, е свързано с добрата осведоменост и познания по чужд език.