arto.bg » Полезна информация » 5 причини да изкараме курс по чужд език

5 причини да изкараме курс по чужд език

Курс по чужд език

5 причини да изкараме курс по чужд език

Ако се опитате да накарате десетгодишното си дете или петдесетгодишната си майка да се запишат на курс по чужд език, най вероятно ще ви бъде зададен въпроса: „Защо ми е да го правя?“. Причините ще са различни, но ползата ще е голяма. Представям ви пет основни положителни ефекта от един потенциален курс:

1. Подобряване на общата култура – дори и да се окаже, че езикът не е вашата сила и не научите кой знае колко, то поне ще имате някакъв набор от думи, с който да вземате по-пълноценно участие в разговорите с чужденци занапред;

  2. Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда – независимо дали е на десет или петдесет години, в един определен момент от живота  на човека му се налага да работи. В случая на десетгодишното дете сертификатът за овладян чужд език ще допринесе за бъдещето му търсене на работа, а за петдесетгодишната жена той се явява допълнителна квалификация, което или ще доведе до повишаване на трудовото й възнаграждение, или в случай на принудително съкращаване, ще й помогне да си намери по-лесно работа;

3. Достъп до различна специализирана литература – много от книгите и списанията, които представляват интерес за хората, не се превеждат на български. Единственият начин да се добереш до тях е чрез електронните им издания, качени в интернет, които най-често са на друг език;

4. По-ефективна комуникация между културите – днес за международен език се приема английският. Ако го владеете, е почти сигурно, че ще се оправите навсякъде в чужбина. Основни познания по немски и руски също не са излишни. Независимо дали пътувате по работа, или за удоволствие, просто помнете, че ако познавате езика и културата на чуждата страна, ще си прекарате много по-приятно;

5. Повишаване на самочувствието и развиване на светогледа – знанието дава увереност на индивида и усъвършенства мисленето му, но още по-ценен е социалният опит, който човекът придобива чрез общуването с другите.