arto.bg » Полезна информация » Нива на езиково познание. Ситуацията в България.

Нива на езиково познание. Ситуацията в България.

нива на езиково познание
Според системата CEF ( Common European Framework of Reference) съществуват шест официално признати нива на езиково познание:

1. Ниво А1 – начално ниво, отразяващо наличие на общи познания за съответния език;

2. Ниво А2 – досредно ниво, което предполага способност за водене на ежедневен разговор и набор от често срещани фрази;

3. Ниво В1 – средно ниво, характеризиращо се с способност за справяне в стандартни ежедневни ситуации, способност за изказване на мнения и мисли, както и умение за структуриране на текст на съответния език;

4. Ниво В2 – напреднало средно ниво, което изисква разбиране на непознат чуждоезиков текст, използване на терминология в собствената професионална област. За В2 е характерно по-подробно и аргументирано изграждане на теми, изказване на мнения и участие в дискусии отколкото за В1;

5. Ниво С1 – напреднало ниво, включващо способност за откриване на основен и скрит смисъл в широк спектър от текстове, участие в професионални дискусии на всякакви теми, свободно владеене на устния език и съответните езикови средства;

6. Ниво С2 – пълно овладяване, което изразява способност за разбиране и възпроизвеждане на всичко прочетено или чуто, резюмиране и преразказване на теми, съвършено боравене с езиковите фрази.

Според статистика на Евростат от октомври 2013г. България е една от страните, в които учениците изучават най-усилено първи чужд език, като дори в повечето гимназии е възприет и втори такъв.

Страната ни заема една от челните позиции в Европейския съюз по брой часове, отделени за чужди езици. Допълнително предимство е, че учениците завършват често с ниво В2, докато средностатистическите европейци – с ниво А2.

Въпреки това анкетата посочва, че едва 39% от българите имат самочувствието, че владеят добре чужд език. За сравнение средния показател за Европейския съюз е 66%.

Изводът е, че въпреки многото отделени часове за чужд език, училището на практика не е достатъчно за придобиване на добро чуждоезиково ниво и ако искате да сте уверени в уменията си, по-добре се включете в специализиран курс.