arto.bg » Полезна информация » Езиково обучение за заминаване в чужбина

Езиково обучение за заминаване в чужбина

езиково обучение в чужбина

Езиково обучение в АРТО

Езиково обучение със системата New English File (NEF) е учебна система на издателство Oxford University Press, разработена за обучение на студенти.

Тя включва в себе си общо четири нива:

1. elementary; 2. pre-intermediate; 3. intermediate; 4. upper-intermediate; Системата има за цел да предостави на студентите един напълно нов и интересен начин за изучаване на английски език, комбиниращ в себе си съвременни текстове и ситуации от ежедневието подкрепени от голям на брой упражнения. Основната цел на обучението е овладяване на езика на ниво комуникация в реална среда, покриващо изискванията на общата европейска езикова рамка. Всяко едно от нивата на курса се състои от седем отделни модула, а всеки модул е разделен на три урока. В началото на всеки от уроците има ясно поставени цели за постигане в следните 3 насоки – граматика, лексика и произношение. Всеки урок има за цел да упражни в обучаващия се по лесен и същевременно ефективен начин определена граматика и лексика, наблягайки изключително много на произношението.

Възможност студентите да упражняват и развиват своите умения предоставя учебната тетрадка. С нейна помощ обучаващите се по забавен начин усвояват ефективно материала от учебника и разширяват речниковия си запас. Към тетрадката е предоставен и диск с допълнителни упражнения за слушане свързани с темите в учебника и учебната тетрадка. Освен това в него се съдържат допълнителни диктовки, преговор на граматиката, лексиката и произношението. Интерактивният диск съдържа разнообразни аудио- и видео-упражнения, с които студентите могат да работят самостоятелно. Мотото на учебната система е „Курсът, който кара студентите да говорят!” Тя постига тази цел като кара обучаващите се да разговарят помежду си на теми които са интересни за тях самите, и върху който имат какво да кажат. Курсът предлага на студентите езика от който имат нужда за да направят това, и им предоставя възможността да усъвършенстват произношението си. По този начин те придобиват самочувствието да говорят без притеснение в реална среда след завършване на курса.