arto.bg » Полезна информация » Преводи на счетоводни документи, баланси и фактури.

Преводи на счетоводни документи, баланси и фактури.

превод на счетоводни документи

Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста.

Преводът на счетоводно-финансови документи се счита за един от най-сложните.  Той трябва да е изпълнен с особена точност, съблюдавайки нормативните актове на дадена страна, нужния стил и финансова грамотност. Необходимо е следването на стриктни стандарти за отчетност при превода на данъчни и счетоводни документи, както и финансови документации. Дори малка грешка, неправилно или двусмислено тълкуване на даден термин, може да създаде сериозен проблем, дори да доведе до финансови загуби.

Специалистите преводачи, които извършват превод на счетоводни документи, в т. ч. счетоводния баланс, задължително трябва да имат икономическо образование, отлично да за запознати с всички тънкости относно съставянето и превода на отчети, баланси, данъчни декларации и много други.

В най-общ смисъл, икономическия превод, това е превод на счетоводни, финансови, инвестиционни и банкови документи, различни изследвания в областта на икономиката и финансите, декларации и делова документация. Към днешна дата, икономическият превод е не по-малко търсен от юридическия. Излизането на различни фирми на международни пазари, създаването на международни корпорации, привличането на чуждестранни инвеститори, провеждането на международни одити и различни статистически изследвания, свързани със съставянето на огромно количество документация, доведе до необходимостта от превод на множество чужди езици. Активното развитие на банковата сфера, влиянието на чуждестранния капитал и компании, както и подобрението в международните търговски отношения направи икономическия превод един от най-търсените типове преводи.

Стилът на икономическите текстове се характеризира с голяма яснота и сухота, където присъстват много професионални термини и определения. Преводачът, който осъществява превод на икономически текстове, въпреки отлични познания по чужд език, следва да има познания в областта на икономиката, финансите, счетоводството, принципа на международната търговия и под. При превода, преводача трябва да е много внимателен и точен, от гледна точка на това, че в съдържанието присъстват и множество цифри. Икономиката, това е науката, която е жива и динамична – такъв преводач, следва да следи всички изменения и новости.

Преводачите, които сътрудничат с нас, имат богат опит с банкова, счетоводна, финансова и инвестиционна документация. Нашите професионални преводачи осъзнават до какво може да доведе грешка при превод на такъв тип документи, затова те се отнасят отговорно и стриктно към изпълнението на икономическия и финансовия превод.

Един от важните аспекти в работата при превода на икономически документи се явява съблюдаването на политиката конфиденциалността. Конфиденциалната информация, която ни поверява всеки наш клиент, не подлежи на разгласяване и разпространяване.