arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на документи за заминаване в Канада

Превод и легализация на документи за заминаване в Канада

Превод на документи за заминаване в Канада

Превод на документи за заминаване в Канада

Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили?

Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 канадски долара.

Визата е с давност от три години, през които кандидатът спокойно има право да работи в страната. В случай, че съпругата/съпругът придружават кандидата, таксата скача двойно. Отделно се заплащат и допълнителни 100 долара, ако ще пътуват и деца.

Издаването на виза е възможно само при определен минимум от точки – т.е на базата на точкова система се определя това дали кандидатът ще бъде одобрен или не. Възможните минимални точки в случая са 70. Те се получават на базата на търсенето на определени професии на канадска територия. От важно значение за начисляване на допълнителни точки са също така и  оценки от дипломи за образование, включително и различни курсове и специализации. Обикновено хора на възраст между 30 – 35 години получават максимален брой точки. В случай, че кандидатът има близки и роднини, които потвърждават, че биха му помогнали, той отново получава максимален брой точки.

Друг шанс за пребиваване на територията на страната е получаването на работна виза. Тя е с давност от една или две години, като има вариант след изтичане да бъде подновена. Много данни обаче свидетелстват за това, че малка част например от българските имигранти в Канада работят по специалността си – повечето от тях заемат нископлатени работни позиции.

Туристическата виза е друга опция, благодарение на която можем да посетим Канада. За да я получим обаче, преди това задължително трябва да имаме покана от някой от най – близките родственици в семейството. Туристическата виза струва около 55 канадски долара.

Преводаческа агенция „Преводи Арто“ ООД предлага услугата превод на документи за заминаване в Канада.