arto.bg » Полезна информация » Заверка на документи пред нотариус

Заверка на документи пред нотариус

В своето богато портфолио от услуги фирма „Преводи Арто“ ООД надлежно включва всичко необходимо от езиков и юридически план за вашите лични и бизнес дела. Нашите услуги са насочени едновременно и към физическите, и към юридическите лица. Целта ни е максимално да обхванем голям брой услуги, които да са ви в помощ както за използване в нашата страна и в Европейския съюз, така и в държавите извън него.

Наред с преводите и легализацията като основополагащи дейности в „Преводи Арто“ ООД ние предлагаме и заверка на документи пред нотариус (например нотариална заверка на диплома). Тази услуга изисква задължителни юридически познания, поради което обръщайки се към специализирана агенция за целта, вие можете да бъдете сигурни, че тя щя бъде извършена качествено, навременно и най-вече в съответствие с действащите правни норми и на националното ни законодателство, и това на съответната държава, пред която ще ползвате конкретния документ.

Заверка на документи пред нотариус

 

Заверка на документи пред нотариус се изисква в редица случаи, включително и в този, когато разполагате с чуждестранен документ, който е преведен от сертифициран заклет преводач у нас, каквато е и специализираната ни услуга Превод на документи пред нотариус от заклет преводач.

При този случай, става въпрос за документ, чийто оригинал е написан на друг, различен от българския език, наш квалифициран преводач е извършил успешно превода му, но за да ползвате българския вариант на документ в рамките на територията на страната, преводачът трябва да е поставил подписа си за вярност на превода пред нотариус. За целта нашият преводач предоставя и документи за самоличност, както и подписва декларация за вярност на превода. Можете да се запознаете по-подробно с услугата Превод на документи пред нотариус от заклет преводач на нашия сайт.

Тази услуга може да се осъществи както директно пред нотариуса, тоест преводът да се изпише върху физически носител на място в нотариалната кантора, така и да бъде представен в последствие за необходимата заверка.

Съществуват обаче и други случаи, в които се изисква заверка на документ пред нотариус. Това са случаи на удостоверяване на частен документ, в който заинтересованите страни изразяват на глас съгласието си написаното в документа пред нотариуса. Съгласието се изразява устно чрез задължително прочитането на документа в нотариалната кантора, в присъствието на длъжностното лице. Последната стъпка за удостоверяване и на съгласието, и на достоверността на документа се изразява в поставяне на подписите на заинтересованите страни пред нотариуса. За целта тези страни трябва да представят валидни документи за самоличност. Нотариусът завършва процедурата по нотариалната заверка с вписване на документа с входящ номер в специално пригодените за това книги. Препис от въпросните книги и от дадения документ могат да се изискват след спазената за целта процедура, описана в националното ни законодателство.

Освен случаите на заверка за чуждестранен документ пред нотариус и с присъствието на заклетия преводач, други такива са свързани с преписи от съдебни решения, при покупко-продажба на недвижими имоти и автомобили, учредяване, запазване и прехвърляне, както и отказ от вещни права и право на ползване, дарения, договори за гледане срещу издръжка, всякакъв тип пълномощни, декларации, разписки, нотариални покани, констативни протоколи и други.

Ако имате нужда от заверка на документ – включително и на чуждестранен – можете винаги да се обърнете към любезния и отзивчив екип на „Преводи Арто“ ООД. Нашият екип от експерти ще подходи винаги индивидуално към вашия казус, с нужния професионализъм и спазвайки законовите срокове, които ви притискат. Ние разполагаме с опитни заклети преводачи на голяма част от езиците, включени в основните категории като английски, френски, немски, руски, италиански, испански, чешки, полски, гръцки, сръбски, хърватски, турски, румънски, македонски, албански, словашки, молдовски, португалски, холандски и украински, унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски и грузински език.

Дори да не сте сигурни дали разполаганият от вас документ изисква заверка пред нотариус, за да го използвате за съответните нужди и пред съответните местни, държавни органи или частни лица, можете да се обърнете към нас с конкретно запитване. Нашите консултанти са на ваше разположение за всякакви въпроси и за изясняване на всякакви неясноти в тази сфера. Можете изцяло да разчитате на нас и нашата професионална помощ по всяко време.

Не се колебайте да ни посетите директно в някой от физическите ни офиси, както и да се свържете с нас по телефона, по имейл или директно чрез контактната ни форма на сайта с конкретна поръчка. Ние работим на достъпни цени, винаги спазваме указаните в закона, съответните документи или от индивидуалния клиенти срокове. „Преводи Арто“ ООД поема и експресни поръчки за услугата Заверка на документи пред нотариус на английски език, така че ако смятате, че сте на ръба да пропуснете някой срок или просто от други агенции са ви върнали, защото времето ги притиска или имат твърде много поръчки, елате при нас. Ние с радост ще ви съдействаме, като ви даваме гаранция, че предварително ще ви консултираме относно услугата, наред с крайната цена и срок за нея, и едва тогава ще пристъпим към изпълнението й, без да внасяме промени по процедурата след постигнатото между нас общо съгласие!

„Преводи Арто“ ООД – правилният избор за нотариална заверка на диплома, легализация и съдействие в извършването на нотариални услуги, в това чисто и Заверка на документ пред нотариус.

Направете запитване за цена на нотариална на: