превод на инструкция за употреба

Ако внасяте продукти от чужбина и имате нужда някакъв тип инструкции за него, преведени на български или друг език, най-вероятно сте запознати, че непрофесионални преводачи или автоматичният софтуер няма да свършат работа. Това, от което се нуждаете са професионални преводачески услуги, имащи опит във формалния технически превод на инструкции от един език на друг. Инструкциите за употреба са важен елемент за повечето компании произвеждащи продукти или предлагащи услуги на свободния пазар. Описването на правилния начин, по който да се употребява продуктът или услугата, може да окаже голяма тежест върху това, колко е доволен крайният клиент. Ние от „АРТО“ предлагаме дългогодишния си опит в превода на :

•             Преводи на експлоатационни инструкции

•             Продуктови инструкции

•             инструкции за поддръжка

•             Инструкции за безопасност

•             Книжки с инструкции

•             Инструкции за сглобяване

•             Инструкции за употреба

•             Технически инструкции

•             Строителни инструкции

•             Софтуерни инструкции

•             И много други

При превод на инструкция за употреба са изключително полезни в днешната бизнес среда на различни нива.

За всеки проект ние избираме най-подходящите преводачи от екипа ни, съобразно естеството на задачата. Това е от изключителна важност, тъй като повечето технически инструкции съдържат технически жаргон и изискват задълбочено разбиране на специфичните, индустриални термини. Съобразяваме се преводът да бъде направен разбираем конкретно към Вашата целева група от потребители. Преводачите ни, разполагат с достъп от база данни и речници с индустриални термини, гарантиращи превода да бъде, както точен така и стабилен дори при най-големите проекти. За АРТО, конфиденциалността е от изключително значение. Професионалните ни преводачи се отнасят с внимание към информацията и документите, с които работят. За повече информация може да се свържете с нас.

(Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор “ отговарят за наблюдението над производителите и вносителите, търгуващи в границите на Република България)

Изготвил: Евлоги Евлогиев