arto.bg » Полезна информация » Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба – цени

Технически превод на инструкции и ръководства за употреба - цени

Агенция „Арто“ предлага технически превод на инструкции и ръководства за употреба. Голям дял от поръчителите на нашите услуги са именно вносители на техника от чужбина. Извършваме и превод на инструкции за експлоатация от български на чужд език, който се налага по-рядко, тъй като износът на родни производители на чуждия пазар е в по-малък размер отколкото вноса. До момента сме превеждали инструкции за употреба на машини от шивашката промишленост, химическата промишленост, добивната промишленост и др., както и на уреди от битовата техника – съдомиялни машини, перални, печки, микровълнови печки, ютии и др.

Добрият превод на продукта или услугата, която предлагате, е Вашата визитна картичка. Преводът трябва да бъде поднесен на разбираем и лесен за потребителя език, в същото време да е изключително точен. Преводачът трябва да притежава богат лексикален запас и познания по граматика, но и да познава много добре областта, в която превежда. Текстът трябва да бъде разбран от преводача, а потребителят да разбере от превода точно какво и как да направи.

Задължението за легализиран превод на български език е регламентирано в Закона за технически изисквания към продуктите.

Спазването на това изискване се следи от Държавната агенция за метрология и технически надзор при Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, които могат да поискат техническото досие и декларацията за съответствие  или част от тях с легализиран превод на български език.

Освен вносители и износители на продукти, потребители на различни уреди и техники в заводи или за собствена употреба са се обръщали към нас.

Услугите, които предлагаме, са превод на:

  • Експлоатационни инструкции
  • Инструкции за монтаж
  • Рекламни брошури
  • Инструкции за безопасност
  • Ръководства, инструкции за употреба
  • Ръководства, инструкции за потребителя
  • Технически характеристики
  • Софтуерни инструкции
  • И много други

Най-голямото предизвикателство при техническите преводи е многозначността на термините. В процеса на работа, а в някои случи и с помощта на поръчителя, се създава „глосар“, съдържащ най-често използваните термини. Това се прави, когато текстът бива разделен между няколко преводача. Преводачите ни разполагат с достъп до база данни и речници с технически термини. Редакторът „сглобява“ текста и следи за еднаквостта при използването на термините. Преди да се предаде текста на клиента, още веднъж се сверяват цифровите данни и се прави литературна проверка на превода от коректор.

(Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор “ отговарят за наблюдението над производителите и вносителите, търгуващи в границите на Република България)