arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на диплома за висше образование

Превод и легализация на диплома за висше образование

превод на диплома

Този документ е от Втора група документи.

 • Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимката.
 • Подписи на директор и ректор.
 • Да няма поправки по дипломата .
 • Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение)
 • Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница)
 • При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие на удостоверение на имената, удостоверение за граждански брак или лична карта.

Стъпки за превода на документа и такси:

 • Държавна такса за Министерство на образованието ,младежта и науката –МОМН
 • Фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието младежта и науката –МОМН
 • Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката)
 • Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката)
 • Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) .

Срок за изпълнение на поръчката:

 • Консулски отдел на МВнР – обикновена поръчка – 4 работни дни – бърза поръчка – 2 работни дни – експресна поръчка – 1 работен ден
 • Министерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дни
 • Документи, издадени в чужда страна Изисквания към офромлението на документа : –  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция. – В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията ) – За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът може да се легализира без АПОСТИЛ.

 Стъпки за превод на диплома и такси:

 • Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО ( зависи от вида на поръчка )
 • Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР-КО (засиви от вида на поръчката)
 • Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници. )