Свържете се с нас за превод на медицински документи !


Извършването на превод на епикризи е изключително отговорна задача – жизнено важно е всеки един такъв текст  да бъде точен и прецизен.

При превод на този тип документи дори

най-малката грешка, неяснота или неточност могат  да доведат до фатални последици.

превод на епикризи

Ние от „Арто транслейшънс“ ООД осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на  преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане  при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от лекар, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени.

Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки.

Редакцията и корекцията не се заплащат допълнително, те са включени в цената на услугата.

Осъзнаваме спешността на медицинските документи и действаме съобразно това.

 Видове преводи:

  1. медицински справки
  2. превод на епикризи 

  3. клинични картини

  4. резултати от лабораторни изследвания
  5. инструкции за лекарствени средства
  6. резултати от тестове на фармацевтични препарати
  7. техническа документация на медицинска апаратура
  8. както и всякакви други текстове на медицинска тематика.

Разполагаме с екип от безупречно подготвени преводачи, които извършват писмени преводи на медицински текстове, или устни преводи на пациенти, настанени в болница.
Преводът на епикризи осигурени от нашата фирма ще улеснят както комуникацията между медици от различни националности, така и между лекари, пациенти и техните роднини. Ние предлагаме превод на епикризи на добра цена.

Skype – съобщение
WhatsApp – съобщение