arto.bg » Полезна информация » Легализация на диплома

Легализация на диплома

 

Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и САЩ).

превод и легализация на диплома

Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома?

Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация.

Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството на външните работи, където документът отново трябва да се остави, а след това да се приеме. Можете да получите документа си в момента на подаването – експресна поръчка; след 8 работни часа – бърза поръчка; на четвъртия работен ден – бавна поръчка. Експресната поръчка за превод и за легализация е най-скъпа.

Внимание!

Много преводачески агенции не включват в цената си заверка на дипломата в МОНМ.

Заглавната страница на дипломата и приложението на дипломите за висше образование се броят като два отделни документа.

Обърнете внимание дали до снимката в дипломата си имате подпис. Ако нямате, сложете.

Не можете да легализирате диплома от името на свой брат, сестра, роднина, приятел. Може единствено, ако той/тя ви е издал/а пълномощно за това.

Имате право да легализирате само заглавна страница или само приложение.

Може да се легализира и непреведен документ – зависи какви са целите ви.

Легализация на диплома не може да се извърши за по-малко от 10 дни.

АРТО предлага на качествена услуга, като ви спестява ценно време и нерви в разправиите с бюрократщината. 

Какво трябва да подготвя за легализация на диплома?

1. Пълномощно от притежателя на дипломата за куриера на Преводаческата агенция, че можем да го представляваме пред МОНМ. Образецът получавате от нас.

2. Нотариално заверена заглавна страница.

3. Нотариално заверено приложение.

Заповядайте при нас в преводаческа къща „Арто“ и ще Ви информираме за начина и вида на документите, които трябва да подготвите. Предлагаме индивидуална консултация относно всеки отделен случай. Много често клиентите ни не знаят езика, на който трябва да подготвят документите си, четат и не разбират изискванията. Оставете цялата работа на нас. Ние предлагаме пълен цикъл на обслужване от безплатно разглеждане, превеждане и коментиране на необходимите документи във Вашия случай, извършването на официален превод, както и тяхната легализация.