превод на договор

Преводът на договори, това е ефективност и нова правна осведоменост при реализирането на фирмените интереси на чуждестранните пазари.

При превод на договор най-важно е качеството, което се изразява в степента на познания и опита на преводачи-юристи, преводачи с майчин чужд език и заклети преводачи. Качеството най-общо се заключава в конкретиката и широкото познаване на правната терминология, защитавайки едновременно с това интересите на клиентите.

Преводът на договор е най-популярният документ от правната тематика. В съвременния свят постоянно и непрекъснато се установяват бизнес отношения и се сключват договори с чуждестранни партньори. Съществува огромно разнообразие от видове договори за превод от гледна точка на областта и езика. Всеки превод от правна тематика изисква абсолютна точност на изпълнение, за да може преведеният текст максимално да съответства на оригинала. Преводът на договор се отнася към юридическа тематика на преводите, което също така обуславя неговите особености. Подобно на другите правни текстове, при превода на договор, съдържанието трябва да е преведено точно, определенията трябва да са прецизни и еднозначни, за да няма двузначност по отношение на оригиналния текст. Наличието на несъответствия в тълкуването при превода може да доведе до разногласия между партньорите и дори до прекъсване на по-рано подписаните между тях договорености.

По време на превод на договор, ние обръщаме голямо внимание на съгласуването на терминологията помежду отделните правни формулировки. Затова преводачът, извършващ такъв превод, има широки познания по международна, национална и локална терминология. Нашите специалисти-преводачи са запознати с превод на различни видове договорна документация, владеят юридически формулировки, запазват и се придържат към ясен стил на бизнес документите, коректно и внимателно сверяват всички данни. За този тип преводи ангажираме компетентни преводачи, които се грижат за точността и прецизността на текста и използваната терминология и които отлично познават правния език – неговият специфичен стил и структура.

Ние от екипа на агенция „АРТО“ прекрасно осъзнаваме, че договорът е основен източник на задължаващи отношения, както и че неговият превод определя изпълнението на условията, съдържащи се и сключени помежду двете му страни. Затова ние обръщаме специално внимание при превод на юридически текстове, тъй като знаем, че от качеството на нашата работа зависят интересите на Вашата фирма. Нашата преводаческа агенция се специализира в превода на договори от различни тематични области, съблюдавайки детайлността, точността, характера и спецификата на съдържанието.

Ние осъзнаваме отговорността, която тежи при превода на такъв тип документи, затова влагаме всички възможни усилия по отношение на текста. Освен това при превода фиксираме поверителния характер на документите, затова на всеки етап от процеса на превода запазваме необходимата конфиденциалност.

За редовните клиенти предлагаме изгодни промоции и изненади. Фокусът върху нуждите на клиентите е един от водещите принципи при нашата работа. Нашата отличителна черта е поемането на предизвикателства, което за клиентите ни е най-доброто доказателство за ефективността и надеждността от извършваната от нас дейност.