arto.bg » Полезна информация » Превод на документи за кандидатстване и възстановяване на разходи за лечение в чужбина

Превод на документи за кандидатстване и възстановяване на разходи за лечение в чужбина

превод на документи за лечение в чужбина
Превод на документи за лечение в чужбина. 

Здравноосигурените лица в България имат право да получат медицинско обслужване извън границите на страната. То би могло да бъде предварително планирано или не, като на българските граждани се предоставя възможност да кандидатстват за пълно или частично финансиране от страна на държавата.

В България административните органи, които са обвързани с издаването на решения за финансиране на лечение в чужбина са три:

  1. Комисия за лечение в чужбина към Министерството на здравеопазването;
  2. Център „Фонд за лечение на деца“;
  3. Национална здравноосигурителна каса.

Комисията за лечение в чужбина подпомага лица над 18 години, като осигурява медицински услуги, попадащи извън обхвана на задължителното здравно осигуряване. Министерството на здравеопазването поема финансирането на лечения, които поради липса на подходящи методи и средства няма как да бъдат осъществени на територията на страната. Също така то прави възможно участието на чуждестранни специалисти в местни лечебни заведения, когато такива експерти липсват в страната.

Центърът „Фонд за лечение на деца“

е насочен към пациенти под 18 годишна възраст. Неговата основна роля се изразява в организирането и финансирането на диагностични и лечебни процедури, които не се предлагат в България и/или не се поемат от Националната здравноосигурителна каса. Чрез Фонда се набавят и парични средства за закупуването на определени лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати за индивидуална употреба от пациента и други.

За разлика от Комисията за лечение в чужбина и Центъра „Фонд за лечение на деца“, при които задължително се кандидатства предварително за разрешение. Националната здравноосигурителна каса предоставя възможност за отпускане на финансиране както за планово медицинско обслужване (чрез разрешение на управителя на Националната Здравноосигурителна Каса или формуляр S2), така и за непланово (възстановяване на направени непредвидени разходи за здравни услуги). Характерното тук е, че предвидените парични средства са за точно определени медицински услуги, изделия и продукти, които не се предоставят в страната.

Процедурата по кандидатстване за държавно финансиране

посредством един от трите административни органа обхваща множество специфични дейности, както и подготовката на широк набор от документи: лична и медицинска документация; декларации по образец; документи, удостоверяващи разплащания; кореспонденция със здравни заведения и конкретни оферти (ако са налични) и други. Тези документи се предоставят от заявителя на български език в оригинал или заверено копие. Когато изходните документи са на чужд език, те задължително трябва да бъдат преведени.

За разлика от други видове преводи, при превода на документи за чужбина става въпрос за изключително сложен и отговорен процес.

Документите необходими за финансиране на лечение в чужбина са наситени с богата медицинска терминология, множество съкращения и абревиатури. Техният превод изисква не само отлично владеене на двата езика, но и богат опит в областта и добри познания по латински език. Преводачът не може да си позволи грешки и неточности, защото от качеството на неговия труд и бързината на изготвяне му може да зависи това дали пациентът ще получи навременно средствата, необходими за лечението му.

Ние от „Преводи Арто“ ООД ценим доверието, което ни се гласува всеки ден. Нашият екип от професионалисти е на ваше разположение, за да покрие изцяло очакванията ви. Доверете ни се и си гарантирайте качествен превод на нужните ви документи за финансиране на медицинско обслужване в чужбина.