Медицински преводи и легализация на документи и епикризи на добри цени

Извършването на медицински преводи е изключително отговорна задача – жизнено важно е всеки един такъв текст да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат да доведат до фатални последици. Ние от „Арто транслейшънс“ ООД предлагаме услугата медицински преводи и осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на преводите, и се стремим да отговорим максимално на вашите очаквания. Процесът на превеждане при нас е съгласуван с Европейски стандарти за качество за извършване на писмени преводачески услуги и можете да ни възложите всякакви медицински текстове за превод. Всеки превод се извършва от лекар, който съгласува терминологичен речник с последвалите редакция и корекция от филолог. Редакцията е насочена главно към контекстуални и фактологически промени. Корекцията се фокусира върху граматическите, стиловите, пунктуационните и правописните грешки. Редакцията и корекцията не се заплащат допълнително, те са включени в цената на услугата. Осъзнаваме спешността на медицинските документи и действаме съобразно това. Процес на превод на медицински документи: 1. Обръщаме се към добрите преводачи с уговорка за достатъчно време за превод. 2. Свързваме се често с медицинските заведения, издали документа, за разяснение. Най-голямото предизвикателство при медицинските епикризи след термините, са съкращенията. Много често се използват такива, които не са утвърдени в медицинската практика, а са приумица на лечебното заведение. 3. Ако нямаме възможност да се свържем със заведението, използваме услугите на лекар, който ни съдейства от години 4. След направа на превода, второ лице – редактор проверява документа. Видове медицински преводи: 1. медицински справки 2. епикризи 3. клинични картини 4. резултати от лабораторни изследвания 5. инструкции …

Прочети повече