arto.bg » Полезна информация » Юридически преводи на документи

Юридически преводи на документи

превод на юридически документи

Превод на юридически документи. Юридически преводи.

Силно изразената международна интеграция, белязана с наситени и разнообразни взаимоотношения между хора с различни националност, култура и език, води до все по-засилено търсене на преводи на специализирани текстове. Сред тях едни от най-често срещаните и трудни за извършване са юридическите документи. 

Най-просто казано, юридическият превод се отнася до превода на текст, използван в правната система. Списъкът с правни документи, подлежащи на превод, е необятен и би могъл да включва например: правилници, съдебни решения, договори и споразумения, удостоверения за раждане, завещания, законодателни актове, годишни финансови отчети, тръжна документация, банкова документация и много други.

Характерно при изготвянето на преводи в тази област е, че в процеса на работа трябва да се вземат предвид множество външни фактори, като езиковата бариера, културните различия със съответните за тях социални специфики, богатото разнообразие от правни системи с присъщата им терминология и други. Тук не става въпрос за обикновен превод от един език на друг, а за високоспециализиран труд, където дори и най-малката грешка или неяснота би променила смисъла, тона или тежестта на документ, което би го превърнало в недействителен. Тъй като разходите в такива ситуации, било то финансови или други, са значителни, компромис с качеството на юридическия превод е недопустим.

Добрият превод на юридически документи трябва точно и прецизно да възпроизвежда изходния документ.

Това се постига чрез отделяне на специално внимание при избора на думи и при самото структуриране на текста, с цел той да бъде пресъздаден максимално ясно. В тази връзка, ключов момент е възлагането на юридическия превод на екип от специалисти с богат опит в съответните правни системи и задълбочени познания в конкретни области на правото. Екипът следва да разполага с обширна терминологична база данни и от него се очаква да е винаги в крак с настъпващите правни изменения. Наличието на комплексни компетенции в комбинация с доброто познаване на юридическите системи съответно на изходния и целевия език позволява на професионалните преводачи да съдействат допълнително по правните въпроси на своите клиенти.

С цел услугата правни преводи, която предоставят юридическите преводачи, да отговарят в най-висока степен на нуждите на възложителите, трябва да се вземат предвид и две изключително важни и често пренебрегвани изисквания, а именно, тези за поверителност и своевременност. Що се отнася до конфиденциалността, голяма част от правните текстове съдържат чувствителна информация, чието публично провъзгласяване би довело до значителни негативи за лицата и/или организациите, с които са свързани. Поради тази причина преводачите на правни документи следва да подходят сериозно към изискването за дискретност, като в същото време имат готовност да предоставят декларация за поверителност.

Не на последно място, силен акцент при изготвянето на юридически превод се поставя върху скоростта. В голяма част от случаите, за представянето на правен документ в съответната институция има посочен краен срок. След изтичането му юридическият превод става ненужен. Клиентите трябва да са уверени в това, че могат да разчитат на екип, който не само ще преведе правния им текст коректно, но и бързо.

„Преводи Арто“ ООД разполага с професионален и добре подготвен екип, с доказан опит в изготвянето на юридически преводи. Агенцията осигурява качествено обслужване, като стриктно спазва основните изисквания за прецизност, поверителност и своевременност.

Доверете ни се!