arto.bg » Полезна информация » Превод на удостоверение за семейно положение

Превод на удостоверение за семейно положение

 превод на удостоверение за семейно положение

Този документ е от Първа група на езикови преводи.

При документ,който е издаден в България,следва да бъдат спазени следните оформления :
● Оригинал с правоъгълен печат за чужбина от общината

Стъпки за преводa на удостоверение за семейно положение и такси :

● Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката)
● Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката)
● Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) .

Срок за изпълнение на поръчката :

● Консулски отдел на МВнР (КО)
– обикновена поръчка – 4 работни дни
– бърза поръчка – 2 работни дни
– експресна поръчка – 1 работен ден

●  Документи, издадени в чужда страна

Изисквания към оформлението на документа :
–  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция.
– В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията )
– За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът може да се легализира без АПОСТИЛ.

 Стъпки за превода на документа и такси :

– Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО ( зависи от вида на поръчка )
– Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР-КО (засиви от вида на поръчката)
– Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници.)