arto.bg » Полезна информация » Превод на договор за наем

Превод на договор за наем

Кое налага нуждата от превод на договор за наем на/от английски език или друг чужд език?

Преводът на договор за наем е неизменна част от документите, задължителни за издаването на разрешения за пребиваване на чужденци в Република България. Пребиваването може да бъде продължително, постоянно или дългосрочно. Този документ обикновено се превежда устно пред нотариус и няма нужда от легализация. Свържете се с нас, за да обсъдим ситуацията Ви, и да Ви дадем най-добра цена за устен превод.

превод на договор за наем

Какво трябва да направи всяко чуждестранно лице, наемащо квартира?

  1. Наемодателят или упълномощеното от него лице заедно с наемателя и преводач посещават нотариус. Четири страни са ангажирани в подписването на договор за наем – хазяин, квартирант, преводач и нотариус, и е удачно да се направи предварителна уговорка на срещата. Отдавна работим съвместно с добър нотариус и можем да уговорим удобен час за подписване на договора. Не се колебайте да ни потърсите за заявка за превод пред нотариус.
  2. Преводачът трябва да бъде лице, което не е свързано със страните, и което притежава заверена клетвена декларация за верен превод. Такава декларация може да се подпише само от преводач, който е предоставил на нотариуса документ за владеене на език.
  3. Не е необходимо договорът за наем да бъде преведен писмено, но е задължително присъствието на преводач при подписване на договора. Той превежда устно на място целия договор пред чужденеца. Изпратете ни договора, за да се запознаем с него предварително, и преводът да стане бързо и гладко без да губим излишно време.
  4. След изслушването на целия договор, ако са съгласни, страните го подписват. Данните на заклетия преводач се вписват в документа, след което той също се подписва.
  5. Част от задължителните документи за издаване на разрешение за пребиваване е декларацията за предоставяне на жилище. Тя се подписва само от наемодателя на български език (в случай, че наемодателят е български гражданин). Представлява деклариране от негова страна, че предоставя жилището си на споменатото лице. Декларацията за предоставяне на жилище също трябва да бъде нотариално-заверена (подписана пред нотариус). Добра идея е да заверите и тази декларация при посещението си за превода на договора, за да не губите време.
  6. С преведения документ и декларацията на български език чуждестранното лице може да подаде в МВР документи за разрешение за пребиваване.

Нашата практика показва, че по-голяма част от клиентите ни на по-късен етап търсят и превод на документа в писмен вид. Писменият превод служи за уреждане на юридически въпроси, търсене на издръжка, предоставяне на родителски права, наемане на работа, доказване на място на настаняване, информираност на лицето и други. Във всички случаи е полезно да имате превода в писмен вид. Неговата цена се изчислява на база на стандартна страница от 1800 символа по БДС (1 стр. по БДС е 30 реда по 60 символа на ред).

Изпратете ни договора сега за най-добра цена!

Макар и рядко, се налага легализация на писмения превод. След подписване от всички страни, направете препис на договора при нотариус. Този препис се входира в Министерство на правосъдието, където се поставя апостил. След поставяне на апостил, заедно с изготвения превод, документите се входират в Министерство на външните работи за заверка на подписа на заклетия преводач.

Кое налага нуждата от превод на договор за наем от чужд на български език?

Превод на договор за наем може да послужи за различни цели – като доказателство за пребиваване на български гражданин в чужбина, доказателство за настаняване на лицето, уреждане на спорове.

Услугите, които можем да предложим, свързани с превод на договор за наем от чужд език, са:

  1. Превод. Може да бъде извършен в същия ден с експресна поръчка, бърза поръчка за 2 дни или обикновен превод в рамките на 3 работни дни. Цената се изчислява по стандарт за преводаческа страница.
  2. Превод със заверка на подписа на преводача. Преводът се извършва от заклет преводач, който полага подписа си пред нотариус. Не е необходимо посещение на клиента в нотариалната кантора. Получавате превода си от наш офис или на посочен от Вас адрес. Заверката може да се извърши в същия ден или до 1-2 работни дни. В този случай освен цената за превод се заплаща и такса на преводача за заверка на подписа и нотариална такса. Най-експресната и икономична заверка е на преводите с английски език.