Превод на английски език

Начало » Превод на английски език

Превод на английски език

Множеството от фирми разполагат с богата база от преводачи, които притежават задълбочени познания по английски език и притежават нужното образование и опит.

 

Предлаганите преводи на английски са в най- различни сфери:

– превод на техническа документация, като се следва огледално вида на изходящия документ;

– тръжна документация- сертификати за качество, годишни отчети, баланси, банкови извлечения и др.

– превод на художествени текстове – поради тяхната специфика се подбират преводачи на английски с дългогодишен опит в писането както на английски, така и на български художествени текстове;

– превод на общински/ бланкови документи (удостоверения за брак, раждане, свидетелства за съдимост, пълномощни и др.)

– превод на документи за завършено ниво на образование, курс или специализация (дипломи, сертификати, академични справки)

– медицински документи (епикризи, медицински бележки, амбулаторни листове, изследвания и др.)

– предлагане превод на уеб сайтове, рекламни материали, менюта и др.

При избора на подходящия  текст или документ преводача на английски, се ръководи от няколко основни принципа с цел да се гарантира максимално добро качество на превода:

–  Преводачът да има опит при превода точно на вашия тип документ или текст;

–  Преводачът да има задълбочени познания в сферата, касаеща вашия превод;

– Ако преводът е от български на английски, по възможност преводачът да е живял в съответната чужда страна, за която ще се ползва текста.

Всеки предаден превод на английски преминава през надлежна проверка и редакция.

Автор: Златина Рангелова

2017-05-24T20:08:43+00:00 By |