arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на удостоверение за наследници 

Превод и легализация на удостоверение за наследници 

Какво е удостоверение за наследници? 

Удостоверението за наследници е документ, който се издава от общината по местоживеене на последния постоянен адрес на починалото лице. Целта му е да удостовери, че човек е наследник по завещание или по закон за отпаднал му наследствен дял. Удостоверението съдържа информация за наследника, както и за наследството, което той е приел. 

То е необходимо за осъществяване на правата, които има наследникът върху имота на покойника. С негова помощ може да се сключват сделки, касаещи имота, като продажба или залог, но също така може да се издават разрешителни за строеж и преустройство. Удостоверението за наследници е важен документ, който дава право на наследника да управлява и разполага с наследството.

Превод и легализация на удостоверение за наследници

Как да извършите превод и легализация на удостоверение за наследници? 

За да извършите превод и легализация на удостоверение за наследници, можете да се обърнете към специализирана фирма като „Преводи Арто“ ООД. 

Тези услуги са важни при наследяване или прехвърляне на наследствен имот, когато е необходимо да представите доказателство за законното ви наследство. Също така, ако трябва да получите пенсии или да осъществите делба на имоти, можете да се нуждаете от издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт.

Преводите и легализацията на документи са необходими във всички тези случаи, за да можете правомерно да получите вашето наследство, да го управлявате, продавате или прехвърляте. След като получите превода и нотариалните заверки на удостоверението за наследници, можете да го подадете в съответните инстанции и да продължите със своите правни действия.