Превод и легализация на годишна данъчна декларация

Годишната данъчна декларация съдържа информация за получени доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Годишната данъчна декларация обикновено се превежда на друг език, когато дружеството има чуждестранни партньори или е подразделение на чуждестранна група.

Когато фирма, регистрирана в България, желае да участва в обществена поръчка в друга страна или обратното, годишната данъчна декларация е част от тръжната документация, която задължително трябва да бъде преведена.

Този документ обикновено се превежда при данъчна проверка, одити, счетоводна справка, или при кандидатстване за кредит, когато е необходимо да бъдат доказани доходи на фирмата.

Възможно е за доказване на финансови резултати за дадено юридическо или физическо лице да бъдат изискани други документи – отчет за приходи и разходи, годишен счетоводен баланс, документ за наличие или липса на задължения.

Годишната данъчна декларация е важен финансов документ, преводът на който изисква икономически познания от страна на преводача.

Не се колебайте да ни потърсите, защото върху поръчката Ви ще работи преводач с финансово образование, с достатъчно опит в преводите от икономическата сфера и компютърно грамотен, за да направи превода в разбираем и огледален вид.

превод и легализация на годишна данъчна декларация

Важно!

 • Предлагаме експресен превод на годишна данъчна декларация на английски език.
 • Приблизителният обем за превод на този документ е 6-7 страници и цената варира в зависимост от това дали се нуждаете от бърза, експресна или обикновена поръчка.
 • Вашият превод на годишна данъчна декларация ще изглежда максимално идентично с оригиналния документ, което е от изключителна важност с цел по-бързата ориентация на потребителя при търсене на информация.

Етапи на обработка на превод и легализация на годишна данъчна декларация, издадена в България

 1. Попитайте в институцията, където ще представяте документа, дали ще Ви е необходима легализация.
 2. Ако е необходим само превод, се обърнете към нас за информация за видовете поръчки за превод.
 3. Ако Ви е необходима и легализация, при издаването на документа от Националната агенция по приходите, трябва да ги информирате, че този документ ще бъде легализиран. За легализация се налага поставянето на допълнителни реквизити като зелен печат на данъчната служба, подпис от ръководител и информация за коя държава ще служи документът.
 4. Донесете ни оригиналния документ или ни го изпратете по куриер.
 5. Целият процес на легализация обхваща около 11 работни дни, тъй като документът ще премине през няколко институции – Главна данъчна дирекция, Министерство на финансите и Министерство на външните работи.

Етапи на обработка на превод и легализация на годишна данъчна декларация, издадена в чужбина

 1. Попитайте в институцията, където ще представяте документа, дали ще Ви е необходима легализация.
 2. Попитайте ни за сроковете за превод.
 3. Донесете документа в наш офис, а ако нямате тази възможност, ни изпратете pdf или jpeg на Viber, WhatsApp, Skype, email.
 4. Документът се подписва лично от преводача, извършил превода, пред нотариус. Най-бързата и икономична поръчка е тази от английски език.

Направете заявка за превод и легализация на годишна данъчна декларация сега