Легализация на диплома от чужбина

Легализация на диплома от чужбина

Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на даден официален документ. Тя се изисква от такива документи, които ще се ползват за предназначените в реквизитите си цели в рамките на териториите на чужди, различни от България страни или по принцип, в страни, различни от страната, в която е издаден документът. Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”. Тя се отнася винаги единствено и само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи.

Легализация на диплома от чужбина

Дипломата като документ за завършено образование в дадена степен, специалност и т.н. е такъв тип документ, който изисква легализация, в случай че нейният притежател ще я ползва извън рамките на страната, където е завършил образованието си. За легализация на диплома можем да говорим не само при завършено висше образование (степен бакалавър, професионален бакалавър, магистър и доктор), но и за по-ниски степени – средно, основно, начално образование. Това е така, защото дадена диплома може да се ползва в чуждата страна и за кандидатстване за работа, но и за продължаване на образованието.

При всички случаи легализацията е задължителна за това ползване. Ние от агенция за преводи и легализация „Арто транслейшънс“ ООД предлагаме специализираната услуга легализация на диплома от чужбина. В случая не става въпрос за по-често търсената услуга легализация на диплома, която ще се ползва в чужбина (въпреки че и тази услуга е част от богатото ни портфолио). Става въпрос за получена диплома в чужбина, която ще се ползва на територията на нашата страна, тоест в България. За целта на процеса по легализация на вашата чуждестранна диплома – без значение от конкретната степен на образование, която тя установява – нашите експерти следват схема от на действие от 2 стъпки.

В първата стъпка, екипът ни от преводачи превежда съответната чуждестранна диплома на български език.  „Арто транслейшънс“ ООД ви напомня, че ние разполагаме с опитни и талантливи преводачи на следните езици: английски, френски, немски, руски, италиански, испански, чешки, полски, гръцки, сръбски, хърватски, турски, румънски, македонски, албански, словашки, молдовски, португалски, холандски и украински, унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски и грузински език.

Тоест без значение в коя страна сте получили вашата диплома, ако тя е написана на който и да е от така изброените езици, ние можем и ще се заемем успешно с нейната легализация. Моля, имайте на предвид, че преводът на всички официални документи, какъвто е и дипломата, изисква специални умения и знания от страната на преводача и не би било разумно преводът да бъде предоставят на хора без нужната квалификация. За щастие, нашият екип разполага с високо квалифицирани преводачи, които ще се справят безпогрешно със задачата.

В стъпка 2 от процеса по легализация на диплома от чужбина екипът се заема със следната задача: надлежна заверка от компетентните органи, за да придобие дипломата статут на официален документ и в рамките на територията на България. В конкретния случай компетентният орган да извърши заверката се явява МвНР. За тази цел ние изпращаме готовия превод на вашата диплома с прикрепено копие от нейния оригинал за заверка и окончателна легализация. С това ви спестяваме излишни разходи, усилия и разходки до администрацията.

И тук стигаме до един важен момент от процеса по легализация на диплома от чужбина. Става въпрос за две групи дипломи, които се легализират по два различни начина (Имайте на предвид, че и в двата случая, екипът ни не само че ще се заеме със задачата, но и успешно ще я изпълни. Представената информация по-долу се предлага просто за ваше сведение). Групите дипломи се квалифицират по признака „задължителност за поставяне на апостил. Става въпрос за конкретен реквизит, който се изисква в случай, че България няма сключен договор за правна помощ или не участва в международна конвенция с държавата, от която ви е издадена дипломата.

В обратния случай – ако дипломата ви е от държава, която е сключила договор за правна помощ с България или двете страни са членки на дадена Международна конвенция, уреждаща подобни въпроси – апостил не се изисква. Имайте на предвид, че екипът на „Арто транслейшънс“ ООД постоянно следи за промени по този въпрос и своеобразно попълва празноти или допълнения в списъците на страните с наличен такъв договор с България и този без наличен договор за правна помощ.

Ако вие сте чужденец или просто имате диплома, издадена от чужда страна, и се нуждаете от легализация, за да я използвате на територията на България, можете изцяло да разчитате на „Арто транслейшънс“ ООД! Екипът ни ще се справи със задачата легализация на диплома от чужбина бързо – винаги в срок, включително и ако дипломата ви е спешна, като при тези обстоятелства предлагаме експресни услуги – лесно и на достъпни цени. Можете да се свържете с нас по всяко удобно за вас време както на посочените телефони за връзка и с имейл, така и като ни посетите в някой от наличните ни физически офиси за повече въпроси или неясноти относно услугата. Можете и директно да подадете заявка за услугата ни легализация на диплома от чужбина през нашата удобна форма за контакт на сайта ни.

Разчитайте на нас! Очакваме ви!