arto.bg » Полезна информация » Превод и легализация на диплома от чужбина

Превод и легализация на диплома от чужбина

 • Преводи от заклети преводачи;
 • Поръчка без да е необходимо посещение в офис;
 • Гарантиран експресен отговор до един час;
 • Гъвкавост на услугите спрямо вашите нужди;
 • Експресна нотариална заверка на превод.

Легализиране на диплома от чужбина

Легализацията представлява удостоверяване на автентичността и верността на даден официален документ. Тя се изисква от такива документи, които ще се ползват за предназначените в реквизитите си цели в рамките на териториите на чужди, различни от България страни, или по принцип в страни, различни от страната, в която е издаден документът.

Процедурата по легализация е законоустановена в „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа”. Тя се отнася винаги единствено и само до нормативно установения начин в Република България за легализиране на документи.

Легализация на диплома от чужбина

Дипломата като документ за завършено образование в дадена степен, специалност и т.н. е такъв тип документ, който изисква легализация, в случай че нейният притежател ще я ползва извън рамките на страната, където е завършил образованието си.

За легализация на диплома можем да говорим не само при завършено висше образование (степен бакалавър, професионален бакалавър, магистър и доктор), но и за по-ниски степени – средно, основно, начално образование. Това е така, защото дадена диплома може да се ползва в чуждата страна и за кандидатстване за работа, но и за продължаване на образованието.

При всички случаи легализацията е задължителна за това ползване. Ние от агенция за преводи и легализация „Преводи Арто“ ООД предлагаме специализираната услуга превод и легализация на диплома от чужбина. В случая не става въпрос за по-често търсената услуга легализация на диплома, която ще се ползва в чужбина (въпреки че и тази услуга е част от богатото ни портфолио). Става въпрос за получена диплома в чужбина, която ще се ползва на територията на нашата страна, тоест в България.

Легализацията на диплома от чужбина представлява превод на дипломата и заверка на подписа на заклетия преводач пред нотариус. Предлагаме преводи на следните езици английски, френски, немски, руски, италиански, испански, чешки, полски, гръцки, сръбски, хърватски, турски, румънски, македонски, албански, словашки, молдовски, португалски, холандски и украински, унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски и грузински език.

За цени и срокове на превод и заверка на подписа на преводача е най-добре да се свържете с нас, защото лично преводач със съответния език заверява подписа си, като понякога срокът и цената зависят от неговата натовареност.

Ако дипломата Ви е на английски език, не се колебайте да се свържете веднага с нас, защото имаме възможност да преведем и легализираме дипломата Ви до 2 работни дни на изключително приемливи цени. Няма значение къде се намирате в момента или дали можете да ни изпратите оригиналния документ. На нас ни е необходимо само добре сканирано копие за извършване на услугата. Апостилът също не е задължителен реквизит да извършим услугата си (и все пак е необходимо да проверите лично дали изискват от Вас апостил там, където ще представяте дипломата си).


Защо може да ми е необходима преведена и легализирана диплома?

 • За започване на нова работа
 • За продължаване на образованието
 • За издаване на шофьорска книжка.

Как се приравняват/признават образователни степени?

Легализираният от нас документ не представлява признаване на завършени етапи на обучение!

За тази цел вие лично или упълномощен от Вас представител трябва да направи допълнителни стъпки.

 1. Ако дипломата Ви е за средно или основно образование (от VIII до XII клас), Вие трябва да подадете заявление в РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ. Заявлението се подава, придружено с диплома, преведена от заклет преводач със заверка на подписа на преводача. За целта трябва да използвате нашата услуга „Легализация на диплома“. https://www.mon.bg/bg/162
 1. Ако имате диплома за висше образование и желаете да упражнявате нерегулирана професия с Вашата чуждестранна диплома за висше образование, Вие имате пряк достъп до пазара на труда с дипломата си и се обръщате директно към избрания от Вас работодател.

Към НАЦИД можете да се обърнете в случай, че потенциалния работодател или друг български орган изрично изисква от Вас удостоверение, издадено от центъра.

Удостоверението за признато висше образование е официално писмено потвърждение за стойността на чуждестранната Ви диплома в България. То е предназначено да улесни достъпа Ви до пазара на труда, а не да го разреши.

 1. Ако имате диплома за висше образование и желаете да упражнявате регулирана професия с Вашата чуждестранна диплома за висше образование, има специално признаване на правото да я упражнявате у нас. Признаването в тези случаи става по реда на Директива 2005/36/ЕС и Закона за признаване на професионални квалификации.

Ако вие сте чужденец или просто имате диплома, издадена от чужда страна, и се нуждаете от легализация, за да я използвате на територията на България, можете изцяло да разчитате на „Преводи Арто“ ООД! Екипът ни ще се справи със задачата легализация на диплома от чужбина бързо – винаги в срок, включително и ако дипломата ви е спешна, като при тези обстоятелства предлагаме експресни услуги – лесно и на достъпни цени. Можете да се свържете с нас по всяко удобно за Вас време както на посочените телефони за връзка и с имейл, така и като ни посетите в някой от наличните ни физически офиси за повече въпроси или неясноти относно услугата. 

Разчитайте на нас! Очакваме ви!

Колко време отнема превод и легализация на диплома?

Времето необходимо за превод и легализация на диплома обикновено е около 10 работни дни. 

Колко струва превод и легализация на диплома?

Цената за услугата превод и легализация на диплома може да се даде най-точно след като изпратите документите на office@arto.bg или Viber ние ще ви кажем с точност.

Можете и директно да ни пишете за цена на превод и легализация на доплома от чужбина на:

Отзиви за нашата работа от клиенти

Отзив за добър превод
Отзив за бърза реакция
Отзив за бърз превод
Отлична работа
Отзив за отличен превод
testimonals
Отзив за бърза реакция
TeTestimonial for a job well done
Testimonial for a job well done for translations
Отзив за отлично свършена работа
Отзив за отлично преведени документи
Отзив за доволен клиент на преводи и легализация АРТО