Без категория

Начало » Без категория

Превод на автобиография CV

Професионално CV означава "да бъдеш или да не бъдеш" на пазара на труда Искате да работите за чуждестранна фирма? Заминавате да работите в друга държава? Преводът на CV и автобиография при такива случаи е необходим. Ако искате да се представите добре пред чуждестранен работодател, възползвайте се от услугите на нашите преводачи. CV-то е прекалено важен [...]

2017-05-28T17:28:28+00:00 By |

Превод на счетоводни документи, баланси и фактури.

Превод на счетоводни документи. Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста. Преводът на счетоводно-финансови [...]

2017-05-20T21:39:49+00:00 By |

Превод на договор

Превод на договор Преводът на договори, това е ефективност и нова правна осведоменост при реализирането на фирмените интереси на чуждестранните пазари. При превода на договори най-важно е качеството, което се изразява в степента на познания и опита на преводачи-юристи, преводачи с майчин чужд език и заклети преводачи. Качеството най-общо се заключава в конкретиката и широкото познаване [...]

2017-05-24T22:36:13+00:00 By |

Превод на меню за ресторант

Преводът на меню за ресторант, готварски книги и меню на заведения на пръв поглед изглежда лесна работа. Менюто на заведение -  лист хартия със списък от продукти и ястия, а готварските книги, може да се разглеждат като книги, които съдържат рецепти и набор от съставки с лесни инструкции.Това е доста измамно! Ние превеждаме кулинарни книги, [...]

2017-05-24T19:55:53+00:00 By |

Професия преводач

Задавали ли сме си въпроса какво точно представлява професията „преводач“ и какво всъщност се изисква от хората, които я упражняват? Да, със сигурност най – важното условие е перфектното владеене на даден език. Тук обаче бих искала да обърна внимание не само на характеристиките на професията, но и на условията за нейното практикуване. Законът предвижда [...]

2017-05-20T21:50:14+00:00 By |

Висше образование в Англия

В над 300 университета и колежа във Великобритания се реализира висшето образование на студентите, избрали да следват там. Въпросните учебни заведения предлагат на своите възпитаници над 50 000 образователни и професионални направления. Университетското образование е с продължителност от около три - четири години след завършване на гимназия. Както и в България, степените за придобиване на висше [...]

2017-05-20T12:52:56+00:00 By |

Видове превод

В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които [...]

2017-05-20T21:33:45+00:00 By |

Заминаване в Канада

Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили?  Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 [...]

2017-05-29T19:57:19+00:00 By |

Превод на диплома за висше образование

Превод на диплома за висше образованиеТози документ е от Втора група документи.[sirv-gallery id=1]Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимата.Подписи на директор и ректор.Да няма поправки по дипломата .Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение)Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница)При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие [...]

2017-05-24T23:46:31+00:00 By |

Превод на удостоверение за семейно положение

Този документ е от Първа група на езикови преводи. При документ,който е издаден в България,следва да бъдат спазени следните оформления : ● Оригинал с правоъгълен печат за чужбина от общината Стъпки за преводa на удостоверение за семейно положение и такси : ● Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида [...]

2017-05-28T10:59:39+00:00 By |