arto.bg » Полезна информация

Заверка на документи пред нотариус

В своето богато портфолио от услуги фирма „Преводи Арто“ ООД надлежно включва всичко необходимо от езиков и юридически план за вашите лични и бизнес дела. Нашите услуги са насочени едновременно и към физическите, и към юридическите лица. Целта ни е максимално да обхванем голям брой услуги, които да са ви в помощ както за използване в нашата страна и в Европейския съюз, така и в държавите извън него. Наред с преводите и легализацията като основополагащи дейности в „Преводи Арто“ ООД ние предлагаме и заверка на документи пред нотариус (например нотариална заверка на диплома). Тази услуга изисква задължителни юридически познания, поради което обръщайки се към специализирана агенция за целта, вие можете да бъдете сигурни, че тя щя бъде извършена качествено, навременно и най-вече в съответствие с действащите правни норми и на националното ни законодателство, и това на съответната държава, пред която ще ползвате конкретния документ.   Заверка на документи пред нотариус се изисква в редица случаи, включително и в този, когато разполагате с чуждестранен документ, който е преведен от сертифициран заклет преводач у нас, каквато е и специализираната ни услуга Превод на документи пред нотариус от заклет преводач. При този случай, става въпрос за документ, чийто оригинал е написан на друг, различен от българския език, наш квалифициран преводач е извършил успешно превода му, но за да ползвате българския вариант на документ в рамките на територията на страната, преводачът трябва да е поставил подписа си за вярност на превода пред нотариус. За целта нашият преводач предоставя и документи за самоличност, както и подписва декларация за вярност на превода. Можете да се запознаете …

Прочети повече

Превод на CV

Поръчай онлайн превод на CV ! Превод на CV (автобиография) Оформяне на CV (автобиография) А ти искаш ли по-добра работа? Работодател – аз не съм твой враг, аз съм твой приятел! Преди въобще не се замислях как ще напиша своето CV. Не ме интересуваше, че тук-там пропускам някоя запетая; а когато искаха от мен мотивационно писмо, копирах готови от интернет. Някога, когато бях на 19, дори не знаех как се прави таблица в Word. Пък и самият Word имаше по-малко възможности. Днес мога да дам и гледната си точка през погледа на работодател. Във времена като днешните, фирмените имейли се пълнят с повече писма от кандидатстващи за работа отколкото с такива от клиенти. Мислиш ли, че имам време да чета всички тях? А замислял ли си се каква е една от причините никога да не ти се обадят? Знаеш ли какво си мисли работодателят, когато получи точно твоето писмо? Аз мога да ти дам конкретен отговор. Истината е, че много често нямаме и време да прочетем подробно писмата от кандидатстващите, но все пак ги отваряме. Добре оформената автобиография по европейски образец, EUROPASS и др., както и високата езикова култура веднага ми правят впечатление. И не само на мен, а на повечето мои колеги. Ние смятаме, че човек, постарал се за автобиографията си, ще бъде лоялен и към работата си. Дори много колеги ми се смеят, но с времето забелязах, че повечето, които са имали успех над 5.50 в училище, се оказват много прецизни, внимателни и отговорни и в работата си. От гледната точка на работодател ви споделям, че днес е важно …

Прочети повече

Заверка чрез апостил и неговата цена

На 30 април 2001 г. в Република България влиза в сила подписаната през 1961 г. Хагска конвенция, чиято основна идея е да облекчи процеса по легализация на документи, представяни извън границите на издаващата страна. Тя предвижда въвеждане на единен способ за удостоверяване на публични актове и документи, а именно чрез апостил. Апостилът представлява унифицирана заверка, освобождаваща документа, за който е предназначен, от всякакви последващи форми на легализация в страната на издаване, както и във всички други страни по конвенцията. Той не предоставя информация относно достоверността на документа и качеството на неговото съдържание, а гарантира истинността и удостоверява автентичността на печатите и подписите/марките поставени върху него от съответните длъжностни лица. Според изискванията на Хагската конвенция, апостилът се поставя директно на гърба на самия документ или върху отделен „алонж“ прикрепен към него посредством лента, лепило и т.н. Той се полага с помощта на различни способи, като например сух печат, стикер, щемпел и др., и има квадратна форма със страна не по-малка от 9 см. Апостилът съдържа информация в десет реквизити, които са задължителни за всички държави, страни по конвенцията. Отделно, извън карето с номерирани стандартни полета, е възможно да се добави допълнителна информация, като Интернет адрес за проверка на произхода на апостила, пояснение относно ограничените функции на този вид удостоверение и т.н. Съгласно конвенцията, апостилът би могъл да се издаде както на официалния език на органа, който го поставя, така и на друг признат език (френски или английски). Единственото задължително изискване е заглавието да бъде изписано на френски език, като се допуска и допълнително второ заглавие на националния език. Органите, които са …

Прочети повече

Превод на договор за наем

  Кое налага нуждата от превод на договор за наем от български на чужд език? Преводът на договор за наем е неизменна част от документите, задължителни за издаването на разрешения за пребиваване на чужденци в Република България. Пребиваването може да бъде продължително, постоянно или дългосрочно. Този документ обикновено се превежда устно пред нотариус и няма нужда от легализация. Свържете се с нас, за да обсъдим ситуацията Ви, и да Ви дадем най-добра цена за устен превод. Какво трябва да направи всяко чуждестранно лице, наемащо квартира? Наемодателят или упълномощеното от него лице заедно с наемателя и преводач посещават нотариус. Четири страни са ангажирани в подписването на договор за наем – хазяин, квартирант, преводач и нотариус, и е удачно да се направи предварителна уговорка на срещата. Отдавна работим съвместно с добър нотариус и можем да уговорим удобен час за подписване на договора. Не се колебайте да ни потърсите за заявка за превод пред нотариус. Преводачът трябва да бъде лице, което не е свързано със страните, и което притежава заверена клетвена декларация за верен превод. Такава декларация може да се подпише само от преводач, който е предоставил на нотариуса документ за владеене на език. Не е необходимо договорът за наем да бъде преведен писмено, но е задължително присъствието на преводач при подписване на договора. Той превежда устно на място целия договор пред чужденеца. Изпратете ни договора, за да се запознаем с него предварително, и преводът да стане бързо и гладко без да губим излишно време. След изслушването на целия договор, ако са съгласни, страните го подписват. Данните на заклетия преводач се вписват в …

Прочети повече

Превод и легализация на годишна данъчна декларация

Годишната данъчна декларация съдържа информация за получени доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица. Годишната данъчна декларация обикновено се превежда на друг език, когато дружеството има чуждестранни партньори или е подразделение на чуждестранна група. Когато фирма, регистрирана в България, желае да участва в обществена поръчка в друга страна или обратното, годишната данъчна декларация е част от тръжната документация, която задължително трябва да бъде преведена. Този документ обикновено се превежда при данъчна проверка, одити, счетоводна справка, или при кандидатстване за кредит, когато е необходимо да бъдат доказани доходи на фирмата. Възможно е за доказване на финансови резултати за дадено юридическо или физическо лице да бъдат изискани други документи – отчет за приходи и разходи, годишен счетоводен баланс, документ за наличие или липса на задължения. Годишната данъчна декларация е важен финансов документ, преводът на който изисква икономически познания от страна на преводача. Не се колебайте да ни потърсите, защото върху поръчката Ви ще работи преводач с финансово образование, с достатъчно опит в преводите от икономическата сфера и компютърно грамотен, за да направи превода в разбираем и огледален вид. Важно! Предлагаме експресен превод на годишна данъчна декларация на английски език. Приблизителният обем за превод на този документ е 6-7 страници и цената варира в зависимост от това дали се нуждаете от бърза, експресна или обикновена поръчка. Вашият превод на годишна данъчна декларация ще изглежда максимално идентично с оригиналния документ, което е от изключителна важност с цел по-бързата ориентация на потребителя при търсене на информация. Етапи на обработка …

Прочети повече

Езиково обучение за заминаване в чужбина

Езиково обучение в АРТО Езиково обучение със системата New English File (NEF) е учебна система на издателство Oxford University Press, разработена за обучение на студенти. Тя включва в себе си общо четири нива: 1. elementary; 2. pre-intermediate; 3. intermediate; 4. upper-intermediate; Системата има за цел да предостави на студентите един напълно нов и интересен начин за изучаване на английски език, комбиниращ в себе си съвременни текстове и ситуации от ежедневието подкрепени от голям на брой упражнения. Основната цел на обучението е овладяване на езика на ниво комуникация в реална среда, покриващо изискванията на общата европейска езикова рамка. Всяко едно от нивата на курса се състои от седем отделни модула, а всеки модул е разделен на три урока. В началото на всеки от уроците има ясно поставени цели за постигане в следните 3 насоки – граматика, лексика и произношение. Всеки урок има за цел да упражни в обучаващия се по лесен и същевременно ефективен начин определена граматика и лексика, наблягайки изключително много на произношението. Възможност студентите да упражняват и развиват своите умения предоставя учебната тетрадка. С нейна помощ обучаващите се по забавен начин усвояват ефективно материала от учебника и разширяват речниковия си запас. Към тетрадката е предоставен и диск с допълнителни упражнения за слушане свързани с темите в учебника и учебната тетрадка. Освен това в него се съдържат допълнителни диктовки, преговор на граматиката, лексиката и произношението. Интерактивният диск съдържа разнообразни аудио- и видео-упражнения, с които студентите могат да работят самостоятелно. Мотото на учебната система е „Курсът, който кара студентите да говорят!” Тя постига тази цел като кара обучаващите се да разговарят помежду …

Прочети повече

Нива на езиково познание. Ситуацията в България.

Според системата CEF ( Common European Framework of Reference) съществуват шест официално признати нива на езиково познание: 1. Ниво А1 – начално ниво, отразяващо наличие на общи познания за съответния език; 2. Ниво А2 – досредно ниво, което предполага способност за водене на ежедневен разговор и набор от често срещани фрази; 3. Ниво В1 – средно ниво, характеризиращо се с способност за справяне в стандартни ежедневни ситуации, способност за изказване на мнения и мисли, както и умение за структуриране на текст на съответния език; 4. Ниво В2 – напреднало средно ниво, което изисква разбиране на непознат чуждоезиков текст, използване на терминология в собствената професионална област. За В2 е характерно по-подробно и аргументирано изграждане на теми, изказване на мнения и участие в дискусии отколкото за В1; 5. Ниво С1 – напреднало ниво, включващо способност за откриване на основен и скрит смисъл в широк спектър от текстове, участие в професионални дискусии на всякакви теми, свободно владеене на устния език и съответните езикови средства; 6. Ниво С2 – пълно овладяване, което изразява способност за разбиране и възпроизвеждане на всичко прочетено или чуто, резюмиране и преразказване на теми, съвършено боравене с езиковите фрази. Според статистика на Евростат от октомври 2013г. България е една от страните, в които учениците изучават най-усилено първи чужд език, като дори в повечето гимназии е възприет и втори такъв. Страната ни заема една от челните позиции в Европейския съюз по брой часове, отделени за чужди езици. Допълнително предимство е, че учениците завършват често с ниво В2, докато средностатистическите европейци – с ниво А2. Въпреки това анкетата посочва, че едва 39% …

Прочети повече

5 причини да изкараме курс по чужд език

Курс по чужд език Ако се опитате да накарате десетгодишното си дете или петдесетгодишната си майка да се запишат на курс по чужд език, най вероятно ще ви бъде зададен въпроса: „Защо ми е да го правя?“. Причините ще са различни, но ползата ще е голяма. Представям ви пет основни положителни ефекта от един потенциален курс: 1. Подобряване на общата култура – дори и да се окаже, че езикът не е вашата сила и не научите кой знае колко, то поне ще имате някакъв набор от думи, с който да вземате по-пълноценно участие в разговорите с чужденци занапред;   2. Повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда – независимо дали е на десет или петдесет години, в един определен момент от живота  на човека му се налага да работи. В случая на десетгодишното дете сертификатът за овладян чужд език ще допринесе за бъдещето му търсене на работа, а за петдесетгодишната жена той се явява допълнителна квалификация, което или ще доведе до повишаване на трудовото й възнаграждение, или в случай на принудително съкращаване, ще й помогне да си намери по-лесно работа; 3. Достъп до различна специализирана литература – много от книгите и списанията, които представляват интерес за хората, не се превеждат на български. Единственият начин да се добереш до тях е чрез електронните им издания, качени в интернет, които най-често са на друг език; 4. По-ефективна комуникация между културите – днес за международен език се приема английският. Ако го владеете, е почти сигурно, че ще се оправите навсякъде в чужбина. Основни познания по немски и руски също не са излишни. Независимо …

Прочети повече

Обучение по чужд език

Обучение по чужд език Сигурно сте чували да наричат света едно голямо село. Макар и доста опростена, тази фраза може да бъде отнесена в пълна степен към 21 век, като тенденцията е в бъдеще нациите да се стремят към все по-ясно изразена глобализация и отваряне на националните граници.В такава динамична макросреда овладяването на чужд език се превръща не просто в пожелателна дейност, а в абсолютно задължителна. Преди само две десетилетия чуждите езици са били задължителни единствено за високоинтелигентните и ерудирани хора, занимаващи се с политика, икономика или литературни преводи. За нашите родители езикът въобще не е стоял на дневен ред. Днес действителността е коренно различно и те много добре съзнават своята изостаналост. Времето е друго – ако не владееш език, възможностите пред теб силно се стесняват. Губиш шанса да работиш или следваш в чужбина, губиш шанса да срещаш различни хора и да обменяш ценни идеи и опит с тях. Незнанието на езика спира повечето хора да пътуват в чужбина, въпреки че членството на България в Европейския съюз значително улеснява кандидат-туристите. Друга област, в която чуждите езици са изключително полезни, е търсенето на работа. В наши дни съществува убийствена конкуренция на пазара на труда. В  безмилостната борба за препитание всяко допълнително конкурентно предимство е добре дошло, а езиците са именно такова. Освен това не можеш да претендираш например, че си добър лекар, ако не си в течение на новините и откритията в сферата на медицината. В България не съществуват много специализирани печатни издания, които информират за достиженията в научната област, поради което един съвестен лекар няма друг избор, освен всяка вечер …

Прочети повече

Цената на образованието

Цената на образованието За бъдещите студенти е важно това, че започва един нов етап от техния живот. Ново място, с нови приятели. Развълнувани са също и техните родители, но за тях е по-важно да осигурят материално децата си, за да се чувстват добре и да не се лишават поне от най-необходимите неща. Информацията, която предстои да прочетете, ще бъде в голяма полза на родителите да разберат колко ще струва образованието на техните деца. Един от най-предпочитаните университети от български и чуждестранни студенти в страната е Софийският университет „Свети Климент Охридски”. Първото нещо, което прави един студент е разбира се, е да се насочи към дадена специалност, в която иска да се развива. Софийският университет предлага 100 специалности, разпределени в 16 факултета. Годишната такса за обучение в зависимост от специалността, която е избрана, варира от 340 лева до 925 лева. (Данните са за учебната 2013/2014 година). Трябва да обърнем внимание, че това са таксите за българските и чуждестранните студенти на държава членка в Европейския съюз. Ако обаче сте чуждестранен студент и идвате в България от държава, която не е членка на ЕС, тогава таксите за годишно обучение в СУ варират от 3300 до 4650 евро. Хубавото на университетите в София е, че местата в общежитията, са достатъчни за всички студенти. Цената на общежитието на български студенти за СУ е 135 лева на месец, ако дели стая със съквартирант. Ако студентът желае да бъде в самостоятелна стая, тогава таксата е 270 лева на месец. Ако сте чуждестранен студент, тогава таксата ви е 105 евро на месец и съответно 210 евро за самостоятелна …

Прочети повече