arto.bg » Полезна информация

Превод на договор

Превод на договор Превод на договор е много търсена и често извършвана от нас услуга. Договорът представлява съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения. Договорът може да бъде сключен между физически и/или юридически лица. Някои видове споразумения задължително се сключват пред нотариус, а когато едно или повече лица са чуждестранни граждани, на място трябва да има осигурен преводач. С предварителна уговорка можете да разчитате на нашите услуги за преводач при нотариус. Видовете услуги, които предлагаме, са превод на: Договор за наем Договор на трудов договор/договор за работа Договор на договор за кредит/заем Договор на договор за покупко-продажба на недвижим имот Договор на договор за покупко-продажба на МПС Договор за комунални услуги (A1, Йетел, Виваком и други мобилни оператори, ток, вода) и др. В съвременния свят постоянно и непрекъснато се установяват бизнес отношения и се сключват договори с чуждестранни партньори. В тази връзка все по-търсени са следните услуги за превод на: Договор за партньорство/сътрудничество Договор на договор за представителство Договор на договор за посредничество Договор на договор за дистрибуция Договор на дружествен договор Договор на анекси/допълнения към договори и споразумения Договор за качество Всеки превод от правната тематика изисква абсолютна точност на изпълнение, за да може преведеният текст максимално да съответства на оригинала. При превод на договор подобно на другите юридически текстове,  съдържанието трябва да е преведено точно. Определенията трябва да са прецизни и еднозначни, за да няма двузначност по отношение на оригиналния текст. Наличието на несъответствия в тълкуването при превода може да доведе до разногласия между партньорите и дори до прекъсване на …

Прочети повече

Превод на свидетелство за съдимост

Превод на свидетелство за съдимост Свидетелството за съдимост е официален документ от 1-а група, който често се изисква при кандидатстване за работа, както в България, така и в чужбина. Когато трябва да послужи зад граница, съответно трябва да е преведен и легализиран на езика на целевата страна, в която ще бъде използван. Като официален документ, този тип свидетелство трябва да бъде преведено в професионална преводаческа агенция, от заклет преводач и ако е нужно да бъде легализиран от съответната държавна институция. Ние от „Арто“ имаме дългогодишен опит в извършването на подобни преводи на високо ниво. Разполагаме с добри професионални кадри с умения във всички сфери на превода, включително и официалните преводи на повечето световни езици. Стъпки за превод на свидетелство за съдимост: 1. Представяне на оригинал, издаден от районния съд по месторождение. Документът трябва да съдържа име, фамилия, подпис и печат на съдията; име, фамилия и подпис на секретар. В него трябва да е упоменато пред кого трябва да послужи. 2. Легализация на свидетелство за съдимост Заплатена държавна такса за МП – Министерството на правосъдието. Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в МП – Министерството на правосъдието. Държавна такса в Консулски отдел на МВнР – КО Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР – КО Таксите варират според вида на поръчката. Сроковете за изпълнение са следните: Консулски отдел на МВнР – КО: Експресна поръчка – 1 работен ден. Бърза поръчка – 2 работни дни. Обикновена поръчка – 4 работни дни. За Министерство на правосъдието (МП): Експресна поръчка – 2 работни дни. Обикновена поръчка – 3 …

Прочети повече

Превод и легализация на диплома за висше образование

Този документ е от Втора група документи. Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимката. Подписи на директор и ректор. Да няма поправки по дипломата . Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение) Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница) При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие на удостоверение на имената, удостоверение за граждански брак или лична карта. Стъпки за превода на документа и такси: Държавна такса за Министерство на образованието ,младежта и науката –МОМН Фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието младежта и науката –МОМН Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката) Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) . Срок за изпълнение на поръчката: Консулски отдел на МВнР – обикновена поръчка – 4 работни дни – бърза поръчка – 2 работни дни – експресна поръчка – 1 работен ден Министерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дни Документи, издадени в чужда страна Изисквания към офромлението на документа : –  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция. – В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията ) – За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът може да …

Прочети повече

Видове превод

Видове преводи В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които да му помогнат по посока на по – качествен и прецизен завършек на работата. Всеки преводач сам осигурява техниката и софтуера с които е решил да работи. От важно значение също така е да познава в детайли необходимите за работата му текстообработващи програми, да притежава разнообразни набори от речници и изобщо всичко, което би му помогнало за един отличен краен резултат. Естествено писменият преводач трябва да разполага преди всичко с компютър – той е неговият основен инструмент за работа , като изключим езиковите познания, разбира се, които не бива да се подценяват ни най – малко като един от основните компоненти при писмения превод. Устни преводи Устните преводи пък могат да бъдат симултанни или консекутивни. Симултанният превод се извършва в момента на говорене – т.е преводачът превежда на момента думите на говорещия, без да изчаква края на изречението. Специално при този тип превод от важно значение е добрата подготовка и тренинга на преводача, както и добре развита бърза мисловна дейност. При консекутивният превод може да се каже, че нещата са по – опростени от гледна точка на това, че преводачът има известно време да осмисли превода, защото при този метод преводът се извършва едва след като говорещия завърши изречението си. Като цяло при …

Прочети повече

Легализация на диплома

  Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и САЩ). Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома? Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация. Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството на външните работи, където документът отново трябва да се остави, а след това да се приеме. Можете да получите документа си в момента на подаването – експресна поръчка; след 8 работни часа – бърза поръчка; на четвъртия работен ден – бавна поръчка. Експресната поръчка за превод и за легализация е най-скъпа. Внимание! Много преводачески агенции не включват в цената си заверка на дипломата в МОНМ. Заглавната страница на дипломата и приложението на дипломите за висше образование се броят като два отделни документа. Обърнете внимание дали до снимката в дипломата си имате подпис. Ако нямате, сложете. Не можете да легализирате диплома от името на свой брат, сестра, роднина, приятел. Може единствено, ако той/тя ви е издал/а пълномощно за това. Имате право да легализирате само заглавна страница или само приложение. Може да се легализира …

Прочети повече

Юридически преводи

Превод на юридически документи. Юридически преводи. Силно изразената международна интеграция, белязана с наситени и разнообразни взаимоотношения между хора с различни националност, култура и език, води до все по-засилено търсене на преводи на специализирани текстове. Сред тях едни от най-често срещаните и трудни за извършване са юридическите документи. Най-просто казано, юридическият превод се отнася до превода на текст, използван в правната система. Списъкът с правни документи, подлежащи на превод, е необятен и би могъл да включва например: правилници, съдебни решения, договори и споразумения, удостоверения за раждане, завещания, законодателни актове, годишни финансови отчети, тръжна документация, банкова документация и много други. Характерно при изготвянето на преводи в тази област е, че в процеса на работа трябва да се вземат предвид множество външни фактори, като езиковата бариера, културните различия със съответните за тях социални специфики, богатото разнообразие от правни системи с присъщата им терминология и други. Тук не става въпрос за обикновен превод от един език на друг, а за високоспециализиран труд, където дори и най-малката грешка или неяснота би променила смисъла, тона или тежестта на документ, което би го превърнало в недействителен. Тъй като разходите в такива ситуации, било то финансови или други, са значителни, компромис с качеството на юридическия превод е недопустим. Добрият превод на юридически документи трябва точно и прецизно да възпроизвежда изходния документ. Това се постига чрез отделяне на специално внимание при избора на думи и при самото структуриране на текста, с цел той да бъде пресъздаден максимално ясно. В тази връзка, ключов момент е възлагането на юридическия превод на екип от специалисти с богат опит в съответните правни системи …

Прочети повече

Превод на научна публикация

Превод на научна публикация Науката в най-общ смисъл представлява систематизирано знание, придобито чрез задълбочено изучаване на физическия свят. С цел това знание да достигне до съответната заинтересована аудитория, резултатите от научните изследвания биват публикувани в различни академични периодики като все по-често се налага да бъдат превеждани от един език на друг. Преводът на текст на чужд език е предизвикателен процес, съпроводен от редица трудности. Те са породени както от спецификите в лексиката и граматиката на езика, така и от особеностите и предназначението на самия текст. В конкретния случай, тъй като научните публикации съдържат важни изследвания и резултати, те са насочени към по-специализирана публика. Тези трудове се отличават със своята характерна структура и оформление, и с богатата терминология, която присъства в тях. Високото качество на превода им зависи не само от съвършеното владеене на изходния и целевия език, но и от притежаването на допълнителни знания, умения и компетенции. Очакванията към научния преводач са много високи. Той трябва да подготви изключително точен и ясен превод на строго специализиран текст, съумявайки да запази неговия стил. Всяка неточност, дори незначителна, би могла да бъде пагубна за научния труд, като постави под съмнение уменията и професионализма на автора.  Става ясно, че преводачът следва да разбира текста в пълнота. С други думи от него се изискват както безупречни лингвистични познания, така и богати компетенции в съответната тематика. Всеки език се отличава със своя специфичност. Твърде често, дори при сходни езици, се среща разминаване в значенията на думи и словосъчетания. Подбирането на най-подходящите изрази, чрез които да се пресъздаде коректно даден научен текст налага поддържането на обстоен …

Прочети повече

Превод на сертификат за съответствие

В закона за техническите изисквания към продуктите  -> глава първа (общи положения)-> чл. 4а, -> (2), който гласи : „Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или  за указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по  чл.7 и/или мерките по прилагането по  чл. 26а“ Кои са лицата по ал. 1 – това са производителите, вносителите и/или други лица, когато това е предвидено в наредбите по чл.7 и/или мерките по прилагането на  чл.26а, са длъжни да посочат наименованието и адреса си на управление върху продукта, а когато това е невъзможно – върху опаковката му и придружаващата го документация. Какво гласи чл.26  ал. 3- Когато документите по ал.1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара  могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език. Какво гласи чл. 26к отнасящ се за маркировката, декларацията за съответствие и с техническото досие. В чл. 26к ал. 4 пише „Когато документите по ал. 3 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език.“ А в ал.3 пише „Декларация за съответствие и техническото досие се изготвят на един от официалните езици на институциите на Европейския съюз.“ „Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език, органите за надзор на пазара могат да поискат документите или част от тях да бъдат придружени от легализиран превод на български език“ Производителите, вносителите и/или други лица се …

Прочети повече

Преводи на счетоводни документи, баланси и фактури.

Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста. Преводът на счетоводно-финансови документи се счита за един от най-сложните.  Той трябва да е изпълнен с особена точност, съблюдавайки нормативните актове на дадена страна, нужния стил и финансова грамотност. Необходимо е следването на стриктни стандарти за отчетност при превода на данъчни и счетоводни документи, както и финансови документации. Дори малка грешка, неправилно или двусмислено тълкуване на даден термин, може да създаде сериозен проблем, дори да доведе до финансови загуби. Специалистите преводачи, които извършват превод на счетоводни документи, в т. ч. счетоводния баланс, задължително трябва да имат икономическо образование, отлично да за запознати с всички тънкости относно съставянето и превода на отчети, баланси, данъчни декларации и много други. В най-общ смисъл, икономическия превод, това е превод на счетоводни, финансови, инвестиционни и банкови документи, различни изследвания в областта на икономиката и финансите, декларации и делова документация. Към днешна дата, икономическият превод е не по-малко търсен от юридическия. Излизането на различни фирми на международни пазари, създаването на международни корпорации, привличането на чуждестранни инвеститори, провеждането на международни одити и различни статистически изследвания, свързани със съставянето на огромно количество документация, доведе до необходимостта от превод на множество чужди езици. Активното развитие на банковата сфера, влиянието на чуждестранния капитал и компании, както и подобрението в международните търговски отношения направи икономическия превод един от най-търсените типове преводи. Стилът на …

Прочети повече

Превод и легализация на документи за заминаване в Канада

Превод на документи за заминаване в Канада Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили? Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 канадски долара. Визата е с давност от три години, през които кандидатът спокойно има право да работи в страната. В случай, че съпругата/съпругът придружават кандидата, таксата скача двойно. Отделно се заплащат и допълнителни 100 долара, ако ще пътуват и деца. Издаването на виза е възможно само при определен минимум от точки – т.е на базата на точкова система се определя това дали кандидатът ще бъде одобрен или не. Възможните минимални точки в случая са 70. Те се получават на базата на търсенето на определени професии на канадска територия. От важно значение за начисляване на допълнителни точки са също така и  оценки от дипломи за образование, включително и различни курсове и специализации. Обикновено хора на възраст между 30 – 35 години получават максимален брой точки. В случай, че кандидатът има близки и роднини, които потвърждават, че биха му помогнали, той отново получава максимален брой точки. Друг шанс за пребиваване на територията на страната е получаването на работна виза. Тя е с давност от една или две години, като има вариант след изтичане да бъде подновена. Много данни обаче свидетелстват за това, че малка част например от българските имигранти в Канада работят по специалността си – повечето от тях заемат …

Прочети повече