Легализация на удостоверение за семейно положение

Ако документът е издаден в България, трябва да носи правоъгълен печат от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася за заверка в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи. Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, където се заверява преводът. Документ издаден в България: Оригинал с правоъгълен печат от чужбина от общината Такса държавна за Консулски отдел на МВнР – КО Такса фирмена за Консулски отдел на МВнР – КО Такса за превод на документа (зависи от вида ,сложността и броя страници) Документи ,издадени от чужда страна: Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагскат кохвенция В случаите, в които документът идва от държавата, която не е членка на Хагската конвенция, легализацията на документа се извършва от строго установени правила За Македония ,Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документа може да се легализира без АПОСТИЛ Такса  държавна за Консулски отдел на МВнР- КО Такса за превод на документа (зависи от вида,сложността и броя страници) Срок за изпълнение на поръчката: за Консулски отдел на МВнВ обикновена поръчка – 4 работни дни бърза поръчка – 2 работни дни експресна поръчка – 1 работен ден

Превод на английски език

Агенцията предлага стандартен, бърз и експресен превод на английски език, в зависимост от поставените от клиента срокове на изпълнение. „Преводи Арто“ ООД е утвърдена на българския пазар преводаческа агенция, продължаваща да печели доверие с оптимална бързина на осъществените преводи и безупречно качество. Когато става дума за лични, банкови или фирмени документи, или пък специализирани текстове на техническа, медицинска или юридическа тематика, компромисът с качеството на преводите от български на английски език е изключен. Прецизността на осъществения превод е от съществена важност за успеха на начинанието, за което ви е нужен съответният документ или текст. Когато става дума за преводи на официални документи, наложително е осъщественият превод да бъде безупречно коректен и прецизен, спазвайки се нужната терминология в съответната сфера. Можете да поръчате превод на английски и за свидетелства за съдимост, служебна бележка за доход, удостоверение от НОИ, смъртен акт, имунизационен паспорт, пълномощно за МПС и пълномощно за дете. Можем да ви осигурим прецизен превод на английски език и за данъчно удостоверение от Агенцията по вписванията, данъчно удостоверение от НАП, бележки от КАТ и полицията. При нужда от ваша страна, можете да получите качествен превод на нотариални актове, протокол от полицията и всякакъв вид медицински направления, заключения и свидетелства, плюс нужните медицински формуляри. Ако сте решили да кандидатствате за работа в англоезична държава в чужбина, нужно е вашата документация да бъде написана на безупречен английски език. В противен случай, рискувате да направите негативно впечатление още от самото начало. За да ви помогнем, нашият екип от преводачи може да ви осигури адекватен превод на автобиография, мотивационно писмо, препоръки от предишни работодатели и …

Прочети повече

Превод и легализация на документи за кандидатстване в Англия

В над 300 университета и колежа във Великобритания се реализира висшето образование на студентите, избрали да следват там. Въпросните учебни заведения предлагат на своите възпитаници над 50 000 образователни и професионални направления. Университетското образование е с продължителност от около три – четири години след завършване на гимназия. Както и в България, степените за придобиване на висше образование са три – бакалавър, магистър и доктор. Три години е срокът на обучение за степен бакалавър, докато в Шотландия този срок е удължен с една година. За магистър пък подготвителният срок е в рамките на една година след завършване на бакалавърската степен. Кандидатстването за постъпване в английските университети и колежи се извършва чрез специално създадена организация UCAS – иначе казано това е служба, която се занимава с документи и кандидатстване в колежи и университети във Великобритания. При желание за кандидатстване следва да се попълни формуляр в Интернет, който се изпраща на сайта на споменатата организация. Следващата стъпка е да бъдат селектирани до пет предпочитани университета и съответно включените в тях желани специалности. Важно е също така дипломата за средно образование на кандидат – студента да бъде преведена и легализирана на английски език. Изискват се също препоръки и мотивационно писмо от негова страна, както и подходящ сертификат, удостоверяващ, че кандидата владее английски език. При кандидатстване за една специалност, таксата обикновено е 9 британски лири. При посочване на всичките възможни пет специалности, таксата скача на 19 британски лири. Годишните такси за образование в Англия и по – конкретно в държавните университети, достигат максимум до 9000 британски лири. При частните университети семестриалните такси пък са от порядъка …

Прочети повече

Преводи и легализация на документи

Преводи и легализация Какво  е преводи и легализация? Нужни ли са ми превод и легализация или ми трябва само превод? Мога ли сам да преведа дипломата си? Какво представлява преводът от лицензирана преводаческа агенция? Какво е лицензирана преводаческа агенция? Каква е разликата между легализиран, лицензиран, оторизиран и официален превод? А какво е превод на официални документи? Толкова много въпросителни. И толкова много отговори в Интернет, че най-вероятно вече се объркахте! Срещали сте тези и подобни наименования, но не знаете кое какво е? Всеки от вас е превеждал и легализирал документ поне веднъж в живота си или на всеки от вас му предстои. Ако не е, то всеки има поне един роднина или приятел в чужбина, който трябва да преведе и легализира документите си. Сега ще се опитам да ви изясня кое понятие за какво се използва. Преводите се извършват в различни жанрове и тематики – литература, архитектура, кино, физика, химия, счетоводство, маркетинг, икономика, право, медицина и още, и още. Но запомнете – за нас в преводаческите агенции съществуват главно два основни вида превод – такива с подпис и печат и такива без подпис и печат! Забележка: Ние не правим разлика в цената заради това дали ще сложим подпис и печат. Ценовата ни политика зависи от три основни фактора – срок, тематика, вид език. Преводите без подпис и печат са извършени от заклет преводач, доказал своите компетенции в „Арто“, но на тях той не поставя своя подпис. Дали преводачът ще се подпише или не зависи от желанието на клиента за такъв превод. По принцип е възможно преводачът да се подпише на …

Прочети повече

Превод на договор

Превод на договор Превод на договор е много търсена и често извършвана от нас услуга. Договорът представлява съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения. Договорът може да бъде сключен между физически и/или юридически лица. Някои видове споразумения задължително се сключват пред нотариус, а когато едно или повече лица са чуждестранни граждани, на място трябва да има осигурен преводач. С предварителна уговорка можете да разчитате на нашите услуги за преводач при нотариус. Видовете услуги, които предлагаме, са превод на: Договор за наем Договор на трудов договор/договор за работа Договор на договор за кредит/заем Договор на договор за покупко-продажба на недвижим имот Договор на договор за покупко-продажба на МПС Договор за комунални услуги (A1, Йетел, Виваком и други мобилни оператори, ток, вода) и др. В съвременния свят постоянно и непрекъснато се установяват бизнес отношения и се сключват договори с чуждестранни партньори. В тази връзка все по-търсени са следните услуги за превод на: Договор за партньорство/сътрудничество Договор на договор за представителство Договор на договор за посредничество Договор на договор за дистрибуция Договор на дружествен договор Договор на анекси/допълнения към договори и споразумения Договор за качество Всеки превод от правната тематика изисква абсолютна точност на изпълнение, за да може преведеният текст максимално да съответства на оригинала. При превод на договор подобно на другите юридически текстове,  съдържанието трябва да е преведено точно. Определенията трябва да са прецизни и еднозначни, за да няма двузначност по отношение на оригиналния текст. Наличието на несъответствия в тълкуването при превода може да доведе до разногласия между партньорите и дори до прекъсване на …

Прочети повече

Превод на свидетелство за съдимост

Превод на свидетелство за съдимост Свидетелството за съдимост е официален документ от 1-а група, който често се изисква при кандидатстване за работа, както в България, така и в чужбина. Когато трябва да послужи зад граница, съответно трябва да е преведен и легализиран на езика на целевата страна, в която ще бъде използван. Като официален документ, този тип свидетелство трябва да бъде преведено в професионална преводаческа агенция, от заклет преводач и ако е нужно да бъде легализиран от съответната държавна институция. Ние от „Арто“ имаме дългогодишен опит в извършването на подобни преводи на високо ниво. Разполагаме с добри професионални кадри с умения във всички сфери на превода, включително и официалните преводи на повечето световни езици. Стъпки за превод на свидетелство за съдимост: 1. Представяне на оригинал, издаден от районния съд по месторождение. Документът трябва да съдържа име, фамилия, подпис и печат на съдията; име, фамилия и подпис на секретар. В него трябва да е упоменато пред кого трябва да послужи. 2. Легализация на свидетелство за съдимост Заплатена държавна такса за МП – Министерството на правосъдието. Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в МП – Министерството на правосъдието. Държавна такса в Консулски отдел на МВнР – КО Заплатена фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР – КО Таксите варират според вида на поръчката. Сроковете за изпълнение са следните: Консулски отдел на МВнР – КО: Експресна поръчка – 1 работен ден. Бърза поръчка – 2 работни дни. Обикновена поръчка – 4 работни дни. За Министерство на правосъдието (МП): Експресна поръчка – 2 работни дни. Обикновена поръчка – 3 …

Прочети повече

Превод и легализация на диплома за висше образование

Този документ е от Втора група документи. Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимката. Подписи на директор и ректор. Да няма поправки по дипломата . Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение) Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница) При промяна на имената на титуляра се прилага ксерокопие на удостоверение на имената, удостоверение за граждански брак или лична карта. Стъпки за превода на документа и такси : Държавна такса за Министерство на образованието ,младежта и науката –МОМН Фирмена такса за внасяне на документ в Министерството на образованието младежта и науката –МОМН Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) Фирмена такса за внасяне на документа в Консулски отдел на МВнР- КО (зависи от вида на поръчката) Такса за превод на документа ( зависи от вида на поръчката, сложността на документа и броя страници на преведения документ) . Срок за изпълнение на поръчката : Консулски отдел на МВнР – обикновена поръчка – 4 работни дни – бърза поръчка – 2 работни дни – експресна поръчка – 1 работен ден Министерство на образованието, младежта и науката – 7 работни дни Документи, издадени в чужда страна Изисквания към офромлението на документа : –  Задължително с АПОСТИЛ от страни, които са членки на Хагска конвенция. – В случаите в които документът идва от държава,която не е членка на Хагската конвенция легализацията на документа се извършва по строго установени правила ( информация от централен офис на фирмата,извършваща легализацията ) – За Македония, Румъния и други страни с които имаме двустранни отношения документът …

Прочети повече

Видове превод

Видове преводи В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които да му помогнат по посока на по – качествен и прецизен завършек на работата. Всеки преводач сам осигурява техниката и софтуера с които е решил да работи. От важно значение също така е да познава в детайли необходимите за работата му текстообработващи програми, да притежава разнообразни набори от речници и изобщо всичко, което би му помогнало за един отличен краен резултат. Естествено писменият преводач трябва да разполага преди всичко с компютър – той е неговият основен инструмент за работа , като изключим езиковите познания, разбира се, които не бива да се подценяват ни най – малко като един от основните компоненти при писмения превод. Устни преводи Устните преводи пък могат да бъдат симултанни или консекутивни. Симултанният превод се извършва в момента на говорене – т.е преводачът превежда на момента думите на говорещия, без да изчаква края на изречението. Специално при този тип превод от важно значение е добрата подготовка и тренинга на преводача, както и добре развита бърза мисловна дейност. При консекутивният превод може да се каже, че нещата са по – опростени от гледна точка на това, че преводачът има известно време да осмисли превода, защото при този метод преводът се извършва едва след като говорещия завърши изречението си. Като цяло при …

Прочети повече

Легализация на диплома

  Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и САЩ). Защо трябва да използвам услугите на преводаческа агенция за легализация на диплома? Услугата легализация на диплома се извършва в няколко стъпки. Първо се оставя документа за заверка в МОНМ. Тя отнема около 7 работни дни. След това заверената диплома се взема от МОНМ и се дава на оторизирана преводаческа агенция за превод. Преведеният документ с направената заверка вече е готов за легализация. Легализация на диплома и заверка на подписа на заклетия преводач се извършва в Министерството на външните работи, където документът отново трябва да се остави, а след това да се приеме. Можете да получите документа си в момента на подаването – експресна поръчка; след 8 работни часа – бърза поръчка; на четвъртия работен ден – бавна поръчка. Експресната поръчка за превод и за легализация е най-скъпа. Внимание! Много преводачески агенции не включват в цената си заверка на дипломата в МОНМ. Заглавната страница на дипломата и приложението на дипломите за висше образование се броят като два отделни документа. Обърнете внимание дали до снимката в дипломата си имате подпис. Ако нямате, сложете. Не можете да легализирате диплома от името на свой брат, сестра, роднина, приятел. Може единствено, ако той/тя ви е издал/а пълномощно за това. Имате право да легализирате само заглавна страница или само приложение. Може да се легализира …

Прочети повече

Юридически преводи

Превод на юридически документи. Юридически преводи. Силно изразената международна интеграция, белязана с наситени и разнообразни взаимоотношения между хора с различни националност, култура и език, води до все по-засилено търсене на преводи на специализирани текстове. Сред тях едни от най-често срещаните и трудни за извършване са юридическите документи. Най-просто казано, юридическият превод се отнася до превода на текст, използван в правната система. Списъкът с правни документи, подлежащи на превод, е необятен и би могъл да включва например: правилници, съдебни решения, договори и споразумения, удостоверения за раждане, завещания, законодателни актове, годишни финансови отчети, тръжна документация, банкова документация и много други. Характерно при изготвянето на преводи в тази област е, че в процеса на работа трябва да се вземат предвид множество външни фактори, като езиковата бариера, културните различия със съответните за тях социални специфики, богатото разнообразие от правни системи с присъщата им терминология и други. Тук не става въпрос за обикновен превод от един език на друг, а за високоспециализиран труд, където дори и най-малката грешка или неяснота би променила смисъла, тона или тежестта на документ, което би го превърнало в недействителен. Тъй като разходите в такива ситуации, било то финансови или други, са значителни, компромис с качеството на юридическия превод е недопустим. Добрият превод на юридически документи трябва точно и прецизно да възпроизвежда изходния документ. Това се постига чрез отделяне на специално внимание при избора на думи и при самото структуриране на текста, с цел той да бъде пресъздаден максимално ясно. В тази връзка, ключов момент е възлагането на юридическия превод на екип от специалисти с богат опит в съответните правни системи …

Прочети повече