Monthly Archives: май 2013

Начало » Архиви за май 2013

Преводи на сертификати за съответствие, инструкции за употреба, технически документации

В закона за техническите изисквания към продуктите  -> глава първа (общи положения)-> чл. 4а, -> (2), който гласи : „Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят продукти с инструкция и/или  за указание за употребата им на български език, когато такива се изискват от наредбите по  чл.7 и/или мерките по прилагането по  чл. 26а“ Кои [...]

2017-05-28T17:39:52+00:00 By |

Преводи и легализация

Преводи и легализация Какво  е преводи и легализация? Нужни ли са ми превод и легализация или ми трябва само превод? Мога ли сам да преведа дипломата си? Какво представлява преводът от лицензирана преводаческа агенция? Какво е лицензирана преводаческа агенция? Каква е разликата между легализиран, лицензиран, оторизиран и официален превод? А какво е превод на официални [...]

2017-05-28T17:34:54+00:00 By |

Превод на CV

  Превод на CV (автобиография) Оформяне на CV (автобиография) А ти искаш ли по-добра работа? Работодател - аз не съм твой враг, аз съм твой приятел! Преди въобще не се замислях как ще напиша своето CV. Не ме интересуваше, че тук-там пропускам някоя запетая; а когато искаха от мен мотивационно писмо, копирах готови от интернет. Някога, [...]

2017-05-28T17:33:30+00:00 By |

Превод на диплома и легализация

Легализация на диплома е една от най-често срещаните поръчки за превод и легализация. Тя е необходима, когато кандидатствате за работа или обучение в чужбина. Много често клиентите НЕ ЗНАЯТ, че не е необходимо да легализират своите документи, а само да ги преведат в лицензирана преводаческа агенция, каквато е АРТО (например заминаващите в Канада и Сащ). [...]

2017-05-21T18:50:14+00:00 By |

Превод на медицински документи

Извършването на превод на епикризa е изключително отговорна задача - жизнено важно е всеки един такъв текст  да бъде точен и прецизен. При превод на този тип документи дори най-малката грешка, неяснота или неточност могат  да доведат до фатални последици. Ние от "Арто Транслейшънс" ООД осъзнаваме ясно неизмеримото доверие, което ни гласувате, при възлагането на  преводите, и [...]

2017-05-28T11:54:53+00:00 By |