arto.bg » Защо да изберете превод и легализация от нас: » Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

„Преводи Арто“ ООД се задължава да опазва личната Ви информация.

С използването на този сайт или нашите услуги, Вие се съгласявате с обработката на Вашите лични данни, както е описано в тази политика за поверителност.

Определения

 • Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
 • Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни или на набори от лични данни.
 • Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
 • Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
 • Ние – „Преводи Арто“ ООД

Принципи на защита на личните данни

Задължаваме се да следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е справедлива, законна и прозрачна. Нашите действия по обработка имат законно основание. Винаги разглеждаме вашите права преди обработката на лични данни. Ние ще ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката е ограничена до целта. Дейностите по обработката отговарят на целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимални лични данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
 • Обработката е ограничена с времеви период. Няма да съхраняваме личните ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко по силите си, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на лични данни

Субектът на данните има следните права:

 • На информация – което означава, че трябва да знаете, че личните ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават и защо и от кого се обработват.
 • На достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от /за вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните от Вас лични данни.
 • На поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или изтриване на вашите лични данни, които са неточни или непълни.
 • На изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
 • Право на ограничаване на обработката – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните ви данни.
 • На възражение срещу обработката – което означава, че в определени случаи имате право да се противопоставите на обработката на личните си данни, например в случаите на директен маркетинг.
 • На възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежите на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което води до правни последици, които се отнасят или засягат значително вас.
 • На преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един оператор/администратор към друг.
 • Подаване на жалба – в случай, че откажем да подадем молбата си съгласно Правата на достъп, ние ще ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 • На помощ на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например да поискате обезщетение за вреди.
 • На оттегляне на съгласието – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на вашите лични данни

Данни, които събираме:

Информацията, която предоставяте
Това може да е вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес, адрес на доставка и др. – основно информация, която е необходима за доставка на продукт или услуга или за подобряване на потребителския ви изживяване с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес.

Автоматично събрана информация за вас
Това включва информация, която автоматично се съхранява от “бисквитки” и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето потребителско изживяване. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това е или информация, която сте им предоставили директно, или са събрали за вас по други правни основания.

Публично достъпна информация
Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да:

 • Ви предоставяме нашите услуги. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; уведомяване за промени в услугите.
 • подобрите вашето клиентско изживяване;
 • изпълняваме задължения по закон или договор;

Ние използваме вашите лични данни на законни основания и/или с вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицираме;
 • да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предложим продукт;
 • да комуникираме за продажби или фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
 • да управляваме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличието на предлаганите продукти/услуги;
 • да провеждат анкети относно удовлетвореността на клиентите;

Докато не сте пожелали друго, ние си запазваме легитимното право да Ви предлагаме да прегледате продукти/услуги, които са подобни или същите като тези, които сте пазарували или разглеждали преди това.

С Ваше съгласие ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да Ви изпращаме бюлетини и оферти за кампании (от нас и/или нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и/или за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от предвидения срок.

Можем да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • по-нататъшната обработка не би навредила на вашите интереси и
 • ще има подходяща предпазна мярка за обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг може да има достъп до вашите лични данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направим възможно предоставянето на услугата или да подобрим вашето клиентско изживяване. Споделяме вашите данни с:

Нашите партньори за обработка

Нашите бизнес партньори

Свързани трети страни

Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте ги дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как се грижим за сигурността на личните данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Ние наблюдаваме нашите системи за възможни уязвими места и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на съответните служби, ако настъпят някакви нарушения.

Ако имате профил при нас, имайте предвид, че трябва да запазите потребителското име и паролата си в тайна.

Непълнолетни лица

Ние нямаме намерение, нито съзнателно събираме информация от непълнолетни. Ние не предоставяме и не насочваме непълнолетни към нашите услуги.

“Бисквитки” и други технологии

Използваме “бисквитки” и/или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите своя опит с нас.

“Бисквитката” е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до “бисквитките”, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате “бисквитките” на ниво браузър. Изборът да деактивирате “бисквитките” може да възпрепятства използването на определени функции.

Използваме “бисквитки” за следните цели:

Необходими “бисквитки” – тези “бисквитки” са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези “бисквитки” не събират лична информация.

Функционални “бисквитки” – тези “бисквитки” осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те могат да запомнят вашето име и електронна поща в коментар формуляри, така че не е необходимо да въвеждате отново тази информация следващия път, когато коментирате.

“Бисквитки” на Google Анализ – тези “бисквитки” се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни.

„Бисквитки“ на Facebook – тези “бисквитки” се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни.

Рекламни “бисквитки” – тези “бисквитки” се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези “бисквитки” запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахвате “бисквитките”, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да контролирате някои “бисквитки” на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. За повече информация относно “бисквитките” посетете allaboutcookies.org.

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена политика за поверителност, която можете да прочетете на https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете страницата за https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

За връзка:

„Преводи Арто“ ООД

Татяна Начкова
ел. поща: office@arto.bg
тел.: +359876070221

Надзорен орган
ел. поща: kzld@cpdp.bg
тел.: +359 2 9153580

Промени в политиката поверителност и защита на личните данни

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази политика за поверителност.