Tercüme

Tercüme 2016-10-12T13:04:19+00:00
ONLİNE TERCÜME SİPARİŞİ

Kişisel eğitim, evlilik, yurtdışında çalışma evrakları vs.

  • Doğum ve evlilik belgesi
  • İkametgah ve isim denklik belgesi
  • Adli Sicil /Sabıka/ Kaydı
  • Medeni Hal belgesi
  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)
  • Gelir Belgesi
  • Ölüm belgesi
  • Aşı Kartı
  • Моtorlu araç Vekaletnamesi
  • Çocuk için vekaletname
  • Milli Gelirler Ajansından vergi belgeleri alım-satım sözleşmeleri
  • Resmi Belge
  • Mahkeme belgesi
  • Polis ve Karayolu taşımacılığı kontrolü/KAT belgeleri
  • Noter Beyannamesi
  • Polis tutanağı vs.
  • Kapak Mektubu
  • Özgeçmiş
  • Referans
  • İş deneyim/çalışma kaydı
  • Kimlik vs.
  • Diploma, transkript, sınıf bitirme belgesi, öğrenci belgesi vs.
  • Sağlık raporı, sağlık sonuçları ve tıbbi belgeler, tıbbi sevk; tıbbi formlar

Şirket evrakları:

  • Yönetmelik, sözleşme, beyanname, protokol
  • Şirket faaliyetleri ile ilgili diğer evraklar
  • Reklam Malzemeleri – el ilanları, broşürler vs.
  • Muhasebe ve mali belgeler – bilançolar, faturalar vs.

Banka evrakları:

  • Banka referansı, hesap dökümü ve banka faaliyetleri ile ilgili tüm evraklar

Tercüme Alanları ve özel metinler:

  • Teknik Tercüme – kullanım talimatları, kılavuzlar, özellikler, patentler;
  • Tıbbi Tercüme – TELK raporu / Bölgesel Uzman Tıp Komisyonu raporu/, Epikriz, Sağlık raporu, Tıbbi literatür
  • Hukuki Tercüme – kanun ve yönetmelikler

Website Tercümesi:

  • Tercümelerimiz bize sunulan metnin ayna görüntüsü olarak veya müşterilerimizin isteğine göre şekillendirilir.