Цени

Начало » Цени
Цени 2016-10-31T20:43:19+00:00
Начин на плащане
Направи поръчка
Езикови групи Стандартен превод (2 работни дни) Бърз превод(1 работен ден) Експресен превод (в същия работен ден)
ПЪРВА ГРУПА английски, немски, френски и руски език 10 лв/стр. за клас А
12 лв/стр. за клас B
17 лв/стр. за клас C
12 лв/стр. за клас А
15 лв/стр. за клас B
20 лв/стр. за клас C
17 лв/стр. за клас А
22 лв/стр. за клас B
24 лв/стр. за клас C
ВТОРА ГРУПА италиански и испански език 10 лв/стр. за клас А
12 лв/стр. за клас B
17 лв/стр. за клас C
12 лв/стр. за клас А
15 лв/стр. за клас B
20 лв/стр. за клас C
17 лв/стр. за клас А
22 лв/стр. за клас B
24 лв/стр. за клас C
ТРЕТА ГРУПА чешки, полски, гръцки, сръбски и хърватски език 16 лв/стр. за клас А
21 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
18 лв/стр. за клас А
23 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
27 лв/стр. за клас А
29 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
ЧЕТВЪРТА ГРУПА турски, румънски, македонски, албански, словашки, молдовски език 17 лв/стр. за клас А
23 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
20 лв/стр. за клас А
24 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
29 лв/стр. за клас А
34 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
ПЕТА ГРУПА португалски, холандски и украински език 27 лв/стр. за клас А
32 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
34 лв/стр. за клас А
36 лв/стр. за клас B по договаряне за клас C
по договаряне
ШЕСТА ГРУПА унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски и грузински език по договаряне по договаряне по договарянеВсички цени са в лева (BGN);
  • Посочените цени са за писмени преводи;
  • Всички цени са в лева (BGN);
  • Цените са с включен ДДС;
  • Клас А – дипломи, сертификати, академични справки, удостоверения, декларации, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и всякакви общи текстове без терминологии;
  • Клас B – счетоводни, технически, юридически и друга специализирана литература и документация;
  • Клас C – медицински текстове, епикризи, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни;
  • Една преводна страница съдържа 1800 символа (включително и интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала. Броят интервали се измерва от текстообработваща програма от менюто tools -> word count -> characters with spaces;
  • Фирма АРТО си запазва правото за промяна на ценоразписа без предизвестие.
ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(12 работни дни) (9 работни дни) (8 работни дни)
Документи, свързани с образованието
Диплома висше образование -заглавна страница (легализация и заверка в МОМН) 75 90 105
Диплома висше образование -приложение (легализация и заверка в МОМН) 75 90 105
Уверение от ВУЗ 75 90 105
Общински документи
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(6 работни дни) (4 работни дни) (3 работни дни)
Удостоверение за раждане, за граждански брак, адрес, за идентичност на имената 55 70 85
Препис – смъртен акт 55 70 85
Съдебни документи и нотариално заверени
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(12 работни дни) (9 работни дни) (8 работни дни)
Свидетелство за съдимост 55 70 85
Пълномощно 55 70 85
Служебна бележка за работа и доход 55 70 85
Банкови документи
Удостоверение за сметка в банката 55 70 85
Документи НОИ и НАП
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(7 работни дни) (5 работни дни) (4 работни дни)
Удостоверение за прослужен стаж и пенсии от НОИ 55 70 85
Удостоверение НАП 55 70 85
Църковни документи
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(7 работни дни) (5 работни дни) (4 работни дни)
Кръщелно свидетелство 55 70 85
Удостоверение за църковен брак 55 70 85
Документи от прокуратурата, МВР И МО
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(12 работни дни) (9 работни дни) (8 работни дни)
Удостоверение от прокуратура 55 70 85
Удостоверение от КАТ за нарушения и категория 55 70 85
Удостоверение от МО за отбита военна служба 55 70 85
Документи от чужбина
Вид на документа Обикновена поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
(6 работни дни) (4 работни дни) (3 работни дни)
Документи от чужбина 35 45 60

Забележка: В случаите, при които се налага заверка на Консулски печат върху документа за легализация, се прибавя и сумата, която е необходима за това. Тя е различна за всяко Консулско представителство в България. Към цените за легализация не в включена цената на превода, куриерски разходи и всякакви други допълнителни разходи, които биха могли да възникнат в процеса на легализация на документа. „Арто“ си запазва правото да променя цените без предизвестие и не носи отговорност при неспазен срок в резултат на закъснение от страна на трета страна.