Uncategorized @bg

Начало » Uncategorized @bg

Превод на автобиография CV

Превод на автобиография CV Професионално CV означава "да бъдеш или да не бъдеш" на пазара на труда Искате да работите за чуждестранна фирма? Заминавате да работите в друга държава? Преводът на CV и автобиография при такива случаи е необходим. Ние Ви предлагаме професионален превод на CV. Ако искате да се представите добре пред чуждестранен работодател, [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юли 16th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на счетоводни документи, баланси и фактури.

Превод на счетоводни документи. Счетоводните документи съществуват във всички страни, и във всяка една, са налице особености при водене на счетоводна отчетност и при подготовка на такъв тип документация. Счетоводната система в България и в други държави се различава, затова е необходим не само превода, а и предаването на смисъла на текста. Преводът на счетоводно-финансови [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юли 10th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на договор

Превод на договор. Преводът на договори, това е ефективност и нова правна осведоменост при реализирането на фирмените интереси на чуждестранните пазари. При превода на договори най-важно е качеството, което се изразява в степента на познания и опита на преводачи-юристи, преводачи с майчин чужд език и заклети преводачи. Качеството най-общо се заключава в конкретиката и широкото познаване [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юли 6th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на меню за ресторант

Преводът на меню за ресторант, готварски книги и меню на заведения на пръв поглед изглежда лесна работа. Менюто на заведение -  лист хартия със списък от продукти и ястия, а готварските книги, може да се разглеждат като книги, които съдържат рецепти и набор от съставки с лесни инструкции.Това е доста измамно! Ние превеждаме кулинарни книги, [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юни 26th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Професия преводач

Задавали ли сме си въпроса какво точно представлява професията „преводач“ и какво всъщност се изисква от хората, които я упражняват? Да, със сигурност най – важното условие е перфектното владеене на даден език. Тук обаче бих искала да обърна внимание не само на характеристиките на професията, но и на условията за нейното практикуване. Законът предвижда [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юни 24th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Висше образование в Англия

В над 300 университета и колежа във Великобритания се реализира висшето образование на студентите, избрали да следват там. Въпросните учебни заведения предлагат на своите възпитаници над 50 000 образователни и професионални направления. Университетското образование е с продължителност от около три - четири години след завършване на гимназия. Както и в България, степените за придобиване на висше [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юни 24th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Видове превод

В най – общ смисъл преводът се дели основно на устен и писмен. При писменият превод от важно значение е скоростта и сръчността на преводача и това доколко е способен да поддържа бързо темпо при текстообработката на поверените му задания. Всеки преводач, извършващ писмени преводи, трябва да притежава необходимите за целта оборудване и приспособления, които [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юни 24th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Заминаване в Канада

Какви са възможните начини да попаднем на територията на Канада и как да се възползваме от шанса, който сме получили?  Може би най – подходящият вариант, с който това може да се уреди, е чрез виза за „independent immigrant“ ( т.е независим имигрант). Таксата, която се заплаща за нужните документи е от порядъка на 500 [...]

By | 2016-10-12T13:04:22+00:00 юни 24th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на диплома за висше образование

Този документ е от Втора група документи. [sirv-gallery id=1]Подпис на титуляра до снимката, печат от ВУЗ-а върху снимата. Подписи на директор и ректор. Да няма поправки по дипломата . Прилага се оригинала на дипломата за справка (титулна страница и приложение) Ксерокопие нотариално заверено на дипломата (титулна страница) При промяна на имената на титуляра се прилага [...]

By | 2016-04-09T09:09:32+00:00 март 20th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на удостоверение за семейно положение

Удостоверение за семейно положение. Този документ е от Първа група документи. При документ,който е издаден в България,следва да бъдат спазени следните офромления : ● Оригинал с правоъгълен печат за чужбина от общината Стъпки за превода на документа и такси : ● Държавна такса за Консулски отдел на МВнР – КО (зависи от вида на поръчката) [...]

By | 2016-10-15T18:25:43+00:00 март 20th, 2016|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments