Monthly Archives: април 2014

Начало » Архиви за април 2014

Икономически преводи

Икономически преводи от преводаческа агенция АРТО. За да бъдат успешни, съвременните бизнес организации трябва да се състезават на глобалния пазар и да преодоляват присъстващите езикови и културни различия. В такава комплексна среда еднократният превод не е достатъчен. Фирмите за превод и легализация ще станат ценен партньор в стремежа за разрастване, предлагайки първокласни бизнес и икономически [...]

By | 2016-10-12T13:04:25+00:00 април 6th, 2014|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на удостоверение за раждане

Регистриране на раждане в Република България на деца с родител/и български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи. ● Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на [...]

By | 2016-10-12T13:04:25+00:00 април 6th, 2014|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments

Превод на английски език

Множеството от фирми разполагат с богата база от преводачи, които притежават задълбочени познания по английски език и притежават нужното образование и опит. Предлаганите преводи на английски са в най- различни сфери: - превод на техническа документация, като се следва огледално вида на изходящия документ; - тръжна документация- сертификати за качество, годишни отчети, баланси, банкови извлечения [...]

By | 2016-10-12T13:04:25+00:00 април 6th, 2014|Categories: Uncategorized @bg|0 Comments